სიმინდის ზოგადი დახასიათება, მოვლა-მოყვანის ტქნოლოგია, მავნებლები, დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდები

სიმინდი საქართველოში XVII საუკუნის მეორე ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს, რომელმაც თანდათან დაიკავა მანამდე იქ საყოველთად გავრცელებული ღომი და ფეტვი. დღეს სიმინდი საქართველოში,

Read more

სოკო თქვენს ბაღში და აგარაკზე („სამარხვო მწვადი“ სოკოს გაზრდა კუნძებზე)

სოკო რომ კუნძებზე გაიზარდოს, ამისთვის არც სპეციალური ცოდნაა საჭირო და არც განსაკუთრებული ხარჯის გაწევა. ეს ტექნოლოგია არ გამოგადგებათ კომერციული მიზნებისთვის,

Read more

მარტივი გზა სოფლად ეზოში ან აგარაკზე სოკოს მოსაყვანად

ხის სოკო მდიდარია კალიუმით, თუთიით, რკინით, ფოსფორით, ცილებით და ნახშირწყლებით. სოკოს სახლში გაზრდა შესაძლებელია და სულაც არ არის აუცილებელი ამ

Read more

დახურულ გრუნტში ბოსტნეული კულტურების  წარმოების გაზრდის წინაპირობები

საქართველოში დახურულ  გრუნტში ბოსტნეული კულტურების მოსავლიანობის გაზრდა მნიშნელოვანი საქმე, რათა ქვეყან რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს იმპორტზე და სრულად დაიკმაყოფილოს მოთხოვნილება.

Read more

გაზაფხული – ვენახის გასხვლის დრო

მევენახეებისთვის გაზაფხული პირველყოვლისა გასხვლასთან ასოცირდება. გასხვლა მთავარი აგროტექნიკური ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ყურძნის რეგულარული და მზარდი მოსავლის მიღება. გასხვლის საშუალებით, მყარდება

Read more

კიტრის და სხვა კულტურების ჩითილის გამოყვანის ორიგინალური მეთოდი

აიღეთ გამჭვირვალე პოლიეთილენის ბოთლი (ბოთლი უნდა იყოს გამჭვირვალე, არც ცისფერი და არც მომწვანო) გაჭერით შუაზე, სიგრძეზე თანაბრად, გაჭრილი ბოთლის ნახევარში

Read more

ხვნის ვადები, სიღრმე და სიჩქარე

ხვნის წესი  გუთნის კონსტრუქციის შესაბამისად შეირჩევა. როგორც ვიცით, ჩვეულებრივი გუთანი ისეა მოწყობილი, რომ ბელტს აბრუნებს მარჯვნივ, რისთვისაც ხვნა წარმოებს კვალსაქცევებად. არსებობს

Read more

კენკროვანი კულტურების ბიოლოგიური მეთოდით მოვლა – მოყვანის ტექნოლოგიები  “მეკენკრეთა ასოციაციისთვის” 

კენკროვანი კულტურების ბიოლოგიური მეთოდით მოვლა – მოყვანის ტექნოლოგიების შესახებ სწავლებამ, რომელიც კომპანია „ბიოაგროში“ „მეკენკრეთა ასოციაციის” წევრებისთვის გაიმართა, მოიცვა ნიადაგის სტრუქტურის,

Read more

საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი საკვებწარმოების მდგრადი განვითარებისათვის

თანამედროვე სამყაროში  ტექნოლოგიური განვითარება გლობალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რამაც ინოვაციური ტექნოლოგიების გავრცელება გამოიწვია, ამ უკანასკნელმა კი, თავის მხრივ  წარმოების ტექნიკურ-ტექნოლოგიური

Read more

სახნავი მიწების ეროზიისაგან დაცვის აგროტექნიკური ღონისძიებები

ნიადაგის ეროზია ნადნობი და ნალექების წყლებით (წყლისმიერი ეროზია) ან ქარის ძალით (ქარისმიერი ეროზია) მისი ზედაპირული ყველაზე ნაყოფიერი ფენისა და მისი

Read more