კარტოფილის უხვმოსავლიანი ჯიშები, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია, სასუქის ნორმირებულად და სწორად გამოყენება

კარტოფილის უხვი  მოსავლის მისაღებად საჭიროა კომპლექსური აგროღონისძიებები, რაშიც დამატებით გამოკვებას, ორგანული და მინერალური სასუქის დროულ და სწორად გამოყენებას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია.

Read more

თივის წარმოების ტექნოლოგია 

თივა მოთიბული და გამხმარი ბალახია, 15-17% ტენიანობის და ნაკლები, მიეკუთვნება უხეშ საკვებთა კატეგორიას. იგი მცოხნელთა პირუტყვის ერთ-ერთიი ძირითადი საკვებია. ბოტანიკური

Read more

კივი არ გასხლათ გაზაფხულზე!

საინტერესო ფაქტია, კივი ბუნებაში ისეთი სახით არ გვხვდება, რასაც ჩვენ ვიცნობთ. იგი ახალზელანდიელმა სელექციონერმა ელისონმა XX საუკუნის დასაწყისში ველურურად მზარდი ლიანა

Read more

კივის დაფესვიანება დაკალმებით და სხვა საინტერესო წვრილმანი

კივის სქესი შეგიძლიათ ყვავილებით  ამოიცნოთ _ მდედრობით ყვავილს აქვს დიდი თეთრი გული და ცოტა ყვითელი მტვრიანები, მამრობითს კი მხოლოდ მტვრიანები. მამრობითი

Read more

კიტრი მოვლა-მოყვანა სათბურში

    წინამორბედი კულტურის აღების შემდეგ, აუცილებელია, ჩატარდეს სათბურის გრუნტის დაზიფექცია. ნიადაგის სასურველი ph-6.5-7, ჩითილის გადარგვის წინ შეაქვთ ორგანული სასუქი-ნაკელი ან

Read more

სიმინდის ზოგადი დახასიათება, მოვლა-მოყვანის ტქნოლოგია, მავნებლები, დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდები

სიმინდი საქართველოში XVII საუკუნის მეორე ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს, რომელმაც თანდათან დაიკავა მანამდე იქ საყოველთად გავრცელებული ღომი და ფეტვი. დღეს სიმინდი საქართველოში,

Read more

სოკო თქვენს ბაღში და აგარაკზე („სამარხვო მწვადი“ სოკოს გაზრდა კუნძებზე)

სოკო რომ კუნძებზე გაიზარდოს, ამისთვის არც სპეციალური ცოდნაა საჭირო და არც განსაკუთრებული ხარჯის გაწევა. ეს ტექნოლოგია არ გამოგადგებათ კომერციული მიზნებისთვის,

Read more

მარტივი გზა სოფლად ეზოში ან აგარაკზე სოკოს მოსაყვანად

ხის სოკო მდიდარია კალიუმით, თუთიით, რკინით, ფოსფორით, ცილებით და ნახშირწყლებით. სოკოს სახლში გაზრდა შესაძლებელია და სულაც არ არის აუცილებელი ამ

Read more

დახურულ გრუნტში ბოსტნეული კულტურების  წარმოების გაზრდის წინაპირობები

საქართველოში დახურულ  გრუნტში ბოსტნეული კულტურების მოსავლიანობის გაზრდა მნიშნელოვანი საქმე, რათა ქვეყან რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს იმპორტზე და სრულად დაიკმაყოფილოს მოთხოვნილება.

Read more

გაზაფხული – ვენახის გასხვლის დრო

მევენახეებისთვის გაზაფხული პირველყოვლისა გასხვლასთან ასოცირდება. გასხვლა მთავარი აგროტექნიკური ღონისძიებაა, რომლის მიზანია ყურძნის რეგულარული და მზარდი მოსავლის მიღება. გასხვლის საშუალებით, მყარდება

Read more