უხვი და ჯანსაღი მოსავლის მისაღებად

ბიოლოგიური სასოფლო-სამეურნეო წარმოება დღითი-დღე აქტუალური ხდება. იზრდება მოთხოვნილება ბიოლოგიურად აქტუალური ხდება. იზრდება მოთხოვნილება ბიოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე.

საქართველოს ბაზარზე საკმარისად არის წარმოდგენილი მცენარეთა კვების ბიოპრეპარტები, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებების არცთუ ფართო არჩევანია.

უკვე ხუთი წელიწადია საქართველოში წარმოდგენილია იტალიური კომპანია ICAS მცენარეთა დაცვის ბიოპრეპარატები, რომლის გამოყენებით ფერმერებს შეუძლიათ, აწარმოონ ჯანსაღი, ბიოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ყოველი ბიოპრეპარატი საერთაშორისო ბიოსერტიფიკატ „ეკოსერტის“ მფლობელია.

ქვემოთ გთავაზობთ ჩვენს მიერ პრეპარატების ჩამონათვალს და მოკლე ანოტაციას.