მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური პრეპარატების გამოყენების სქემები მარწყვის კულტურისთვის

მარწყვის მოვლა-მოყვანის სქემა BASF-ის სპეციალისტების მიერ შემუშავებული ბიოსერტიფიკატის მქონე ევროპული ბიოლოგიური პრეპარატებით მცენარის განვითარების ფაზების შესაბამისად.

დაახლოებით, ანალოგიურ სქემით ხელმძღვანელობენ (ადგილობრივი ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით), ევროპელი ფერმერები.

ფოთლოვანი გამოკვება, ხარჯვის ნორმა 100 ლიტრ წყალზე: 

  • მცენარის აღმოცენების პერიოდში: „ბოუნდერი“ _ 300 მილიგრამი/100ლ წყალი; „ფურია“ _ 5კგ./100ლ. წყალი;
  • მცენარის ზრდის საწყის პერიოდში: „ბოუნდერი“ _ 300 მილიგრამი/100ლ წყალი; „ბლოქსი“ _ 300 მლ./100ლ. წყალი; „ფურია“ _ 5კგ./100ლ. წყალი;
  • ყვავილობის დასაწყისი: „ბიონიკი CK“ 150მლ /100ლ წყალი; „ალიკა“ _ 150მლ. /100ლ. წყალი; „ბოუნდერი“ _ 300 მილიგრამი/100ლ წყალი; „რედ ბლოკი“ _ 300 მილიგრამი/100ლ წყალი; „ზეფიორ (4-16-4) 20კგ. (მხოლოდ ერთხელ);
  • ყვავილობა: „რედ ბლოკი WS“ 300მლ./100ლ წყალი; „მისტრალი“ (20-5-4) 15 კგ. 100 ლ. წყალი; კალპოპლუსი 20კგ. 100ლ. წყალი;
  • ნაყოფის ჩამოყალიბება: „აქვოსი K 500“ მლ. (გამოიყენეთ 10 დღის შემდეგ); „ფურია“ 1კგ. (გაიმეორეთ ყოველ 10-15 დღეში).