აგრარული მეცნიერების დღე – საჯარო ლექციები

3 ოქტომბერს 10 საათზე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (მისამართი – გურამიშვილის გამზ. #17) სტუდენტებისთვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის თანამშრომლები ჩაატარებენ სემინარებს თემებზე:
➤ზოოანთროპონოზური ინვაზიური დაავადებების ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და მათი აღმძვრელებით ადამიანის დაავადების რისკ-ფაქტორები;
➤ თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნების მნიშვნელობა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
➤სარძეო და სახორცე მეძროხეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში;
➤ ვირუსები უტევენ მოსავალს;
➤აგროწარმოების კარგი პრაქტიკა – „GAP”.

ვრცლად იხილეთ ბმულზე: