ასე დაამარცხეს ფაროსანა თურქეთში

ფაროსანა, ეს აბეზარა, მაღალი გამრავლების კოეფიციენტის მქონე მავნებელი, დღეს თურქეთში უკვე ვეღარ ქმნის სერიოზულ პრობლემებს. მიზეზი სწორად შერჩეული, მავნებლის ბიოლოგიის შესწავლაზე დაფუძნებული ბრძოლის ღონისძიებათა კომპლექსია.

კობა კობალაძე,

სოფლის მეურნეობის დოქტორი