ბიოსაფენი რომელიც საღორეში იდეალურ სისუფთავეს უზრუნველყოფს

ეს პროცედურა გაგანთავისუფლებთ:
1. ერთ სულზე _ ბურვაკის , 12 თვეში -1200 კგ ნაკელის და 1600 ლიტრ შარდის, ხოლო ტახის და დედაღორის შემთხვევაში _ 12 თვეში  საღორიდან 2000კგ ნაკელის და 2800 ლიტრი შარდის გატანისგან;
2. ფაქტობრივად გაგინულებთ ზამთარში  საღორის გათბობის ხარჯს;
3. საღორეში აღარ შეგაწუხებთ უსიამოვნო სუნი;
4. ღორები ყოველთვის იქნებიან მშრალ და სუფთა სადგომში; 
5. დანახარჯი ერთ სულზე პირველ თვეში შეადგენს 12,5 ლარს , ხოლო 
შემდგომი 4-5 წლის განმავლობაში ყოველთვიური  დანახარჯი ერთ სულზე შეადგენს 1,25 ლარს.

იხილეთ ვიდეო ფილმი

წყარო: www.facebook.com/vakhtang.sakvarelidze.