გამოიწერეთ ჟურნალი „აგრარული საქართველო“

 ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ ფერმერებისთვის და ყველა აქტიური ადამიანისთვის, ვინც დაინტერესებულია სოფლით და სოფლის მეურნეობით.

ჟურნალ „აგრარულ საქართველოში“ გაეცნობით საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას, თანამდროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების, კულტურათა მოვლა-მოყვანის, მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და აგრარული დარგების საინტერესო საკითხების შესახებ.

ჟურნალი „აგრარული საქართველო“  ყოველთვიური სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემაა, რომელიც გამოდის 2009 წლიდან.

ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ ვრცელდება მთელ საქართველოში.

ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ რეფერირებულია 2009 წლიდან.

ჟურნალ „აგრარული საქართველოს“ გამოწერა 

ჟურნალის ერთი წლით გამოწერა ღირს _ 30 ლარი;

_ ნახევარი წლით _ 15 ლარი.

გამოწერა შესაძლებელია პრესის გავრცელების სააგენტოების:

elva.ge-ს (ტელ: 577  99 16 51; 032 238 26 73; 032 2 38 26 74);

ი/მ „ნინო ტომარაძის“ ტელ: 571 01 62 22  მეშვეობით,

ან ჟურნალ „ახალი აგრარული საქართველოს“ რედაქციაში,

ტელ: 599  16 18 31.

დაგვიკავშირდით მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე და თქვენ მარტივად შეძლებთ ჩვენი ჟურნალის გამოწერას და შეთანხმებულ მისამართზე მიღებას.

ელ-ფოსტა: agroasca@gmail.com,

www. agronews.ge,

აქ შეგიძლიათ იხილოთ ჟურანალის სრული არქივი:https://agronews.ge/akhali-agraruli-saqarthvel/  http://www.regionica.org/journal.html