გაყინული ხილი და ბოსტნეული ევროპის ბაზარზე

 გაყინულ ხილსა და ბოსტნეულზე მზარდი მოთხოვნა განპირობებულია მომხმარებელთა სურვილით, შეიძინონ ისეთი საკვები, რომელიც
სწრაფად მზადდება და უფრო მოსახერხებელია მოხმარებისთვის.

ევროკავშირი წარმოადგენს გაყინული ხილისა და ბოსტნეულის უმსხვილეს ბაზარს მსოფლიოში, სადაც თავს იყრის გლობალურად
იმპორტირებული პროდუქციის 50%.

მსხვილი იმპორტიორი ქვეყნების, როგორიცაა გერმანია, საფრანგეთი, ბელგია და გაერთიანებული სამეფო, მაღალმოთხოვნადი ბაზარი დიდ შესაძლებლობებს სთავაზობს განვითარებადი ქვეყნების ექსპორტიორ კომპანიებს.

ვრცლად იხილეთ აქ: https://drive.google.com/file/d/1iNb45anGfeVQxTXuu0TordI3dKLKftsS/view