გერმანული AS-MOTOR – ის  მულჩერ-სათიბელები 

გათიბე გაზონები და არა მარტო გაზონები  ბალახის შეგროვების გარეშე  –  გერმანული AS-MOTOR – ის  მულჩერ-სათიბელები 

30% ით ამცირებს სამუშაოებისთვის საჭირო დროს,  დამულჩერებულ-გათიბულ მასას  აქცევს ფაქტობრივად უხილავ მასად – ბუნებრივ, ეკოლოგიურად სუფთა სასუქად, რომელიც აუმჯობესებს და აჯანსაღებს გაზონის-ბალახის სტრუქტურას, იცავს მას გამოშრობისგან.

საჭირო აღარ არის გათიბული მასის შეგროვება, პოლიეთილენის ან სხვა ტიპის ტომრებში, ან სხვა გზით გატანა და ნაგავსაყრელზე გადაყრა.

მინიმუმ ანახევრებს გაზონებისთვის საჭირო სასუქების და  მორწყვისთვის საჭირო წყლის რაოდენობას. შეუძლია 45 გრადუსამდე დახრილ ფერდობებზე ნებისმიერი სიმაღლის ბალახის გათიბვა. აქვს საკუთარი წარმოების, სპეციალური, 100% ით ​ გერმანიაში დამზადებული ძრავი.

შექმნილია პროფესიონალური და ხანგრძლივი ექსპლოატაციისათვის.