ჰუმინურ-ორგანული სასუქები _ „აგროვიტა ფორტე“, „აგროვიტა უნივერსალი“, „აგროვიტა ფორტე ბორით (B)“

      თხევადი ჰუმინურ-ორგანული სასუქები – ყველა სახის მცენარეთა  გამოსაკვებად გამოიყენება. ისინი   ხასიათდება 100%-ანი წყალში ხსნადობით, სამუშაო ხსნარში ნარევის სახით გამოიყენება როგორც დამოუკიდებლად, ასევე სხვა სასუქებთან და მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან ერთად.
 • აჩქარებს მცენარის ზრდა-განვითარებას, აუმჯობესებს ნაყოფის ხარისხს, ზრდის მოსავლიანობას;
 • აძლიერებს მცენარის იმუნიტეტს და მედეგობას სტრესულ სიტუაციებში (ყინვა, გვალვა, მაღალი ტენიანობა), იცავს დაავადებებისაგან, აქვს ფუნგიციდური ეფექტი;
 • იწვევს ნიადაგის სასარგებლო მიკროფლორის აქტივაციას, განოყიერებას, სტრუქტურის გაუმჯობესებას;
 • მინიჭებული აქვს ეკოლოგიურად უსაფრთხო (ბიო) პროდუქციის საერთაშორისო სერტიფიკატი.

თხევადი ჰუმინურ-ორგანული სასუქები მიეკუთვნება უსაფრთხოების მე-4 კლასს, არ იწვევს ადამიანისა და სხვა ცოცხალი ორგანიზმების ტოქსიკურ მოწამვლას. არააალებადი და არაფეთქებადებია. არ საჭიროებენ ნარჩენი კონცენტრაციების განსაზღვრას გარემოში.

 1. ჰუმინურ-ორგანული სასუქი „აგროვიტა ფორტე“

დამზადებულია ბუნებრივი ჰუმატებისაგან –  ტორფი + წყალმცენარეების ექსტრაქტი.  შეიცავს ჰუმინის და ფულვო მჟავებს, პოლისაქარიდებს, ალგინის მჟავას, ფიტოჰორმონებს,  ამინომჟავებს, ვიტამინებს, მიკრო და მაკრო ელემენტებს.

შემადგენლობა: ორგანული ნაერთების (C) საერთო შემცველობა – 15,0 %;

აზოტი (N) ≥ 3,0 %;  ფოსფორი ( P)≥ 2,3 %;  კალიუმი ( K) ≥ 1,6 % ;pH = 8,5 – 9,5.

რეკომენდაცია მოხმარების შესახებ:

 • ფოთლოვანი გამოკვება – 0,25-0,5 %-იანი წყალხსნარი, 2,0-3,0 ლ./ჰა-ზე;
 • ფერტიგაცია – 0,5-1,0 %-იანი წყალხსნარი, 3,0-4,0 ლ./ჰა-ზე;
 • ნიადაგის განოყიერება – 4,0-5,0 ლ./ჰა-ზე;
 • ჩითილების, ნერგების, ბოლქვების ჩალბობა – 1,0 %-იანი წყალხსნარი;
 • თესლების დამუშავება – 1,0 %-იანი წყალხსნარი.

მცენარის ვეგეტაციის მანძილზე რეკომენდებულია  3 – 4 ჯერადი გამოყენება.

შეფუთვა: 1,0 ლიტრი, პოლიეთილენის სახელურიან ბოთლში, ჩამკეტიანი თავსახურით.

 1. ჰუმინურ-ორგანული სასუქი – „აგროვიტა უნივერსალი“

დამზადებულია ადგილობრივი ტორფის ბაზაზე, ინოვაციური ტექნოლოგიით.

შემადგენლობაორგანული ნაერთების (C) საერთო შემცველობა ≥ 25,0 გ./ლ. ;

საერთო აზოტი (N) ≥ 15,0 გ/ლ. ;  ფოსფორი (P)≥ 3,0 გ/ლ.;  კალიუმი ( K) ≥ 30,0 გ/ლ. pH ≥ 8,5 .

რეკომენდაცია მოხმარების შესახებ:

 • ფოთლოვანი გამოკვება – 0,5-1,0 %-იანი წყალხსნარი, 2,0-3,0 ლ/ჰა-ზე;
 • ფერტიგაცია – 0,5-1,0 %-იანი წყალხსნარი, 3,0-4,0 ლ/ჰა-ზე;
 • ნიადაგის განოყიერება – 4,0-5,0 ლ/ჰა-ზე;
 • ჩითილების, ნერგების, ბოლქვების ჩალბობა – 1,0 %-იანი წყალხსნარი;
 • თესლების დამუშავება – 1,0 %-იანი წყალხსნარი.

მცენარის ვეგეტაციის მანძილზე რეკომენდებულია  3-4 ჯერადი გამოყენება.

შეფუთვა: 0,1; 0,5 და 5,0 ლიტრიან პოლიეთილენის ბოთლებში, ჩამკეტიანი თავსახურით.

3. ჰუმინური ორგანულ-მინერალური სასუქი – „აგროვიტა ფორტე ბორით (B)“

დამზადებულია ბუნებრივი ჰუმატებისაგან –  ტორფი + წყალმცენარეების ექსტრაქტი,  გამდიდრებულია ბორით (B).  გამოიყენება კულტურულ მცენარეთა  ფოთლოვანი გამოკვებით ბორის დეფიციტის შევსებისათვის. აუმჯობესებს: ყვავილობის, დამტვერიანებისა და გამონასკვის პროცესებს, ამარაგრებს ნაყოფს მკვებავი ნივთიერებებით, ზრდის განაყოფიერებული ყვავილებისა  და ნაყოფის რაოდენობას.   აუმჯობესებს მცენარის უჯრედში ნივთიერებათა ცვლას.

შემადგენლობა:  ორგანული ნაერთების (C) საერთო შემცველობა – 28,0-30,0 გ./ლ. ;

  საერთო აზოტი (N) – 17,0-20,0  გ./ლ. ;  ფოსფორი ( P) – 2,5-3,0 გ./ლ. ;  კალიუმი ( K) – 2,5-3,0 გ./ლ.; ბორი (B) – 27,0-30,0 გ./ლ.; pH– 7,0-7,5

რეკომენდაცია მოხმარების შესახებ:

_     ფოთლოვანი გამოკვება 0,25 – 0,5-%-იანი წყალხსნარი, 2,0-3,0 ლ./ჰა-ზე.;

რეკომენდებულია   მინიმუმ  2 ჯერადი გამოყენება (მცენარის ყვავილობის დაწყების წინ და ყვავილობის დასრულებისას).

შეფუთვა: 1,0 ლიტრი, პოლიეთილენის სახელურიან ბოთლში, ჩამკეტიანი თავსახურით.

 

შპს „აგროვიტა პროდაქშენ“.

ქ. თბილისი, ა. წერეთლის გამზ. N 116, მე-2  სართ., ოფისი 205 („დიდუბე პლაზა“-ს შენობა);   

  ტელ.:   599 205 969 ;    597 170 709 . 

   ელ. ფოსტა:  agrovitaep@gmail.com