იყიდება მიწის ნაკვეთი

იყიდება მცხეთის რაიონის სოფელ ძალისში იყიდება 3 700 კვ მეტრი მიწის ნაკვეთი,  1² მეტრის  ფასი 3 $.

ნაკვეთი იდიალურია სახნავ-სათესად სასათბურედ, სხვადასხვა, სასოფლო-სამეურნეო კულტურის საწარმოებლად. მიწის ნაკვთში მიყვანილია წყალი და ელექტრო ენერგია.

ნაკვეთი მდებარეობს ცენტრალური გზიდან 200 მეტრში. მომიჯნავედ მდებარეობს 40 ჰექტრამდე ნაკვეთები, რითაც შესაძლებელია არსებული ფართობის გაზრდა.

საკადასტრო კოდია: 72 . 09 . 04 . 153 .

ყველა საბუთი წესრიგშია.

577 78-04-17

იკითხეთ რუსიკო.