იტალიური „MASHCIO ­GASPARDO“-ს ნიადაგის გამაფხვიერებელი და მცენარეთა ნარჩენების დამქუცმაცებელი მოწყობილობები

კომპანია MASHCIO GASPARDO  მცირე და დიდი მეურნეობებისთვის ამზადებს სხვადასხვა სიმძლავრისა და გაბარიტების (მცენარეთა ფესვებისა და სხვა ნარჩენების) დამქუცმაცებელ მოწყობილობებს, რომელთა დამახასიათებელი თავისებურებაა კონსტრუქციის საიმედობა,  ოპერაციების შესრულების შესრულების მაღალი ხარისხი და აკურატულობა.

ფირმის მიერ წარმოდგენილი ყველა მოდელი უზრუნველყოფს ორგანული მასალების (ბალახები, სარეველები, სიმინდის ღეროები და სხვ.) მოთიბვას და მათი ისე დაქუცმაცებას, რომ დროის მცირე მონაკვეთში მათი მცენარისთვის საკვებ მაღალნოყიერ ჰუმუსად გარდაქმნა მოხდეს.

კომპანიის მიერ შემოთავაზებულია დამქუცმაცებელი მოწყობილობის 14 მოდელი, რომელიც საექსპლოატაციო პირობების და დასამუშავებელი მასალის ტიპის მიხედვით ოთხ კატეგორიად იყოფა.

წარმოდგენილი მოდელების კონსტრუქციები სრულყოფილია და ანალოგებთან შედარებით რიგი უპირატესობები გააჩნია:

— მჭრელი დანების ბრუნვის მაღალი სიჩქარე;

— გვერდით პანელების შიგა მახარეს განლაგებული სპეციალური (მტკიცე ფოლადის) საკისრები Long life);

— მუშაობის დროს მაქსიმალური უსაფრთხოება;

— მინიმალური ტექმომსახურება და გამძლეობა.

— უსწორმასწორო ზედაპირის მქონე ნიადაგების თანაბარი დამუშავების მიზნით მანქანები 3 წერტილიან მისაბმელთან სამაგრი კომპლექტებითაა აღჭურვილი.

— მანქანებს აქვთ საიმედო გვერდითი გადაცემა, რაც უზრუნველყოფილია კბილანებიანი ღვედის გამოყენების პირობების მიხედვით.

4 მმ-მდე დიამეტრის ბალახებისა და ტოტების დამქუცმაცებელი მოწყობილობების გამოყენება მიზანშეწონილია საბაღე-სარგავ მეურნეობაში. ამ ჯგუფში წარმოდგენილია მოდულები; Bivba, Furba და  Bavbi;

 

 

 

 

 

 

 

6მმ-დე დიამეტის ბალახების და ტოტების დამქუცმაცებელი მოწყობილობების გამოყენება გათვალისწინებულია ხეხილის  ბაღებში და ვენახებში. ამ ჯგუფში წარმოდგენილია მოდელები: Brava, Bella და Vita.

12 მმ-დე დიამეტრის ბალახების და ტოტების დაქუცმაცებული მოწყობილობები მრავალფუნქციურია. ამ მოდელებს მიეკუთვნება ჩოროზზა, თიგრე და ბისონტე.

სიმინდის ღეროების დამქუცმაცებელი მოწყობილობების სერია წარმოდგენილია მოდელების: Chiora, Tornodo, Reo­pard, Grifone და Genella -ს სახით.

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ #16