კანადაში ფერმერს გმო სიმინდის გამო ერთდროულად 37 მილიონი ფუტკარი დაეხოცა

Пчеломор: в Канаде от ГМ-кукурузы одновременно погибло 37 миллионов пчёл

კანადის ონტარიოში ადგილობრივ მეფუტკრეს 37 მილიონი ფუტკარი გაუნადგურდა, რად დაახლოებით 600 სკაა.

ფუტკრების დახოცვა მას შემდეგ დაიწყო, რაც საფუტკრის მახლობლად დათესილი გენმოდიფიცირებულ სიმინდი ამოვიდა.

დახოცილ ფუტკრებში, ასევე მათ მიერ შეგროვებულ თაფლსა და ცვილში 121 სახის პესტიციდის ნარჩენი აღმოაჩინეს.

Пчеломор: в Канаде от ГМ-кукурузы одновременно погибло 37 миллионов пчёл