მილდიკატი _ ინოვაციური ფუნგიციდი ვაზის ჭრაქისგან დასაცავად

მილდიკატი – ინოვაციური ფუნგიციდია ვაზის ჭრაქისგან დასაცავად.
ფორმულაცია – კონცენტრატ ემულსია.

აქტიური ინგრედიენტი – ნატრიუმის ფოსფიტი 250 გრ/ლიტრზე + ციაზოფამიდი 25 გრ./ლიტრზე.

კონტაქტო-სისტემური ფუნგიციდი დამატებული ტრანსლამინალური მოქმედებით.

ფუნგიციდი-მილდიკატი და მისი ძლიერი მხარე:

 • ფუნგიციდ მილდიკატის უნიკალურობა იმაშია, რომ ის არა მარტო კონტაქტურ-სისტემურ მოქმედებისაა, არამედ ახასიათებს ტრანსლამინალური მოქმედება;
 •  ჭრაქის ნებისმიერ სტადიაში ფუნგიციდი ეფექტურია;
 • ძლიერი დაცვა ახალი ამონაყარებისა და ფოთლებისა;
 • წვიმის მიმართ მედეგია;
 • კონტროლი ინფექციაზე;
 • უსაფრთხოა ფუტკრებზე;
 • ზრდის შაქრის შემცველობას;
 • არ ახდენს მოქმედებას ღვინის ფერმენტაციაზე.

მოქმედების მექანიზმი

 • ფუნგიციდი მილდიკატი ვაზს  ჭრაქისგან მთელი ვეგეტაციის პერიოდში იცავს;
 • ფუნგიციდის მოქმედებისგან სოკო უჯრედშივე ნადგურდება და სპორები ვეღარ ვითარდება;
 • ახასიათებს ეფექტიანი პროფილაქტიკური მოქმედება დაავადების პირველ ეტაპზე.

ფუნგიციდი მილდიკატის გამოყენების ინსტრუქცია:

კულტურა დაავადება ხარჯვის

ნორმა

ლ/ჰა

გამოყენების ჯერადობა ლოდინის

პერიოდი

 

 

ვაზი

ყვავილობამდე 2.0  

 

4

 

 

30

ყვავილობის შემდეგ 3.0
მარცვლების აქტიური ზრდის პერიოდში  

3,5-4

მილდიკატს აქვს ინოვაციური ფორმულა, რაც გამოიხატება ფოსფორის შემცველობაში, ახანგრძლივებს ვეგეტაციის პერიოდს და ახდენს მწვანე ეფექტს. დაავადების მიმართ აქვს დიდი მედეგობა და შაქრის დაგროვების დიდი შესაძლებლობა. მილდიკატი თანაბრად ნაწილდება ვაზზე და ძნელად რეცხავს წვიმა.

ოფიციალური დისტრიბუტორი    

შპს „აგროცენტრი“

 +995 597 99 29 23