მილიარდობით ინვესტიციებისა და პოლიტიკური მხარდაჭერის მიუხედავად, საქსტატის მონაცემებით, საქართველოს სოფლის მეურნეობაში თითქმის ყველა საკონტროლო ინდიკატორი შემცირებულია

საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით სოფლის მეურნეობაში მიუხედავად მილიარდობით ინვესტიციებისა და პოლიტიკური მხარდაჭერისა თითქმის ყველა საკონტროლო ინდიკატორი შემცირებულია. შემცირებულია ნათესი ფართობები, მოსავლიანობა, წარმოება. მილიონობით ბიუჯეტის თანხები იხარჯება არა რენტაბელურ პროგრამებზე, რასაც აშკარად ცხადყოფენ საქსტატის ინდიკატორები, სუპერ მარკეტები, ბაზრები.  აშკარაა რეგრესი საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში, თუმცა პროგრესი ნამდვილად შესაძლებელია!

 

 

ს/მ მეცნიერების დოქტორი, 

კობა კობალაძე