მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებები უხვი და ჯანსაღი პროდუქტის საწარმოებლადბად

ბიოლოგიური სასოფლო-სამეურნეო წარმოება დღითი-დღე აქტუალური ხდება და   ბიოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე მოთხოვნილება იზრდება.

საქართველოს ბაზარზე საკმარისად არის წარმოდგენილი მცენარეთა კვების ბიოპრეპარტები, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებების არცთუ ფართო არჩევანია.

უკვე ხუთი წელიწადია საქართველოში წარმოდგენილია იტალიური კომპანია ICAS მცენარეთა დაცვის ბიოპრეპარატები, რომლის გამოყენებით ფერმერებს შეუძლიათ, აწარმოონ ჯანსაღი, ბიოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ყოველი ბიოპრეპარატი საერთაშორისო ბიოსერტიფიკატ „ეკოსერტის“ მფლობელია.

ქვემოთ გთავაზობთ ჩვენს მიერ პრეპარატების ჩამონათვალს და მოკლე ანოტაციას.