ნუშის ნერგები, ჯიში – „სუპერნოვა“

ნუში  – „სუპერნოვა“ იტალიური წარმოშობის ჯიშია.

საშუალო ზრდის მცენარეა; 

ყვავილობის პერიოდი საშუალო-საგვიანოა; 

 არ საჭიროებს დამამტვერიანებელს;

ტყუპნაყოფიანობა 5-10 %; 

სიმწიფის პერიოდი აგვისტოს ბოლს; 

გულის გამოსავალი 35-40 %;

 მიზანშეწონილია საქართველოში გასაშენებლად.

მწიფდება დეკემბრის პირველ დეკადაში. საშუალო ზრდის, მაღალმოსავლიანი, ყინვაგამძლე. ყვავილობისას აქვს თეთრი ყვავილი. არ საჭიროებს დამტვერვას, თვითდამტვერავია. აქვს ნახევრად მრგვალი, საშუალო ან მსხვილი ზომის, ღია-ყავისფერი ან მოყვითალო ნაყოფი.

სუპერნოვა საწარმოო ჯიშად ითვლება, საკმაოდ ტკბილია, გამოიყენება საკონდიტრო მრეწველობაში. ხე ნაყოფს ისხამს მე-5 წელს, სრულ მსხმოიარობაში შედის მე-8 წელიწადს.

ნერგების შესაძენად დაუკავშირდით მისამართზე: თბილისი, წერეთლის გამზ. № 140 გ.

ტელ: 577 600 801; 577 600 820; 577 211 771