ფინური ორსაჭიანი ტრაქტორი VALTRA


იტალიური სეპიემის /  seppi m_ სატყეო მულჩერები, ნიადაგის ფრეზები-ქვის სამტვრევები!

 www.valtra.com, www.seppi.com

info@worldtechnic.ge

www.worldtechnic.ge

+995 599 29 09 88 მობ.

+995 032 290 50 00 ოფისი