ფიჭვების ხმობის გამომწვევი მიზეზების განხილვა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ფიჭვის ხეების ხმობის პრობლემა ტყის აღდგენისა და დაცვის სამუშაო ჯგუფის  გაფართოებულ შეხვედრაზე განიხილეს. შეხვედრას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე ხელმძღვანელობდა.

„მნიშვნელოვანია ზუსტად დადგინდეს ფიჭვების ხმობის მიზეზები, შემუშავდეს რეკომენდაციები და მომზადდეს ერთგვარი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიმართული იქნება პრობლემის გადაჭრისა და მწვანე საფარის დაცვისკენ. სამინისტროს აქვს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ექსპერტული ცოდნა, არსებობს ადამიანური რესურსი; შესაბამისად, სამინისტროს მაკოორდინირებელი უწყების ფუნქციის შესრულება შეუძლია დარგის სპეციალისტებს, ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და სხვა სახელმწიფო უწყებებს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციისთვის“, – აღნიშნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, იური ნოზაძემ.

შეხვედრაზე სპეციალისტების მიერ ფიჭვების მასობრივი ხმობის შესაძლო მიზეზებად გარემო პირობები და რამდენიმე სახეობის მავნებელი დასახელდა. აღინიშნა, რომ პრობლემის გადაჭრა კომპლექსური მიდგომებით უნდა განხორციელდეს. დარგის სპეციალისტებმა დააფიქსირეს მოსაზრებები და წარმოადგინეს რეკომენდაციები. გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი რეკომენდაციაც: უნდა მოხდეს დაზიანებული კერების იდენტიფიცირება,  დროულად განხორციელდეს გამხმარი ფიჭვების მოჭრა, დამუშავება (გაქერქვა) და ადგილიდან გატანა, ჩატარდეს კომპლექსური კვლევა (ჰაერი, ნიადაგი, გარემო და ა.შ), მოჭრილი ხეების ადგილას გაშენდეს ადგილობრივი ჯიშის სხვა სახეობის ნერგები. დარგის სპეციალისტების მიერ გაცემული რეკომენდაციების საფუძველზე, მოხდება მართვის ინტეგრირებული გეგმის შემუშავება.

ტყის აღდგენისა და დაცვის სამუშაო ჯგუფის გაფართოებულ შეხვედრას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მერიის, ეროვნული სატყეო და დაცული ტერიტორიების სააგენტოების, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის,  სურსათის ეროვნული სააგენტოს, აჭარის ა/რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და აფხაზეთის ა/რ გარემოს დაცვის სამმართველოების,  აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო ინსტიტუტის, კვლევითი ლაბორატორიის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.