ფუტკრების დაცვის საერთაშორისო დღე ყოველწლიურად 20 მაისს აღინიშნება

გაერთიანებული ერების მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა ასამბლეამ 2017 წლის 20 დეკემბერს მიიღო რეზოლუცია (document A/72/420) 20 მაისის ფუტკრების დაცვის საერთაშორისო დღედ გამოცხადების შესახებ.
ეს კეთდება: „იმის დასტურად რომ გვახსოვდეს, რაოდენ  მნიშვნელოვანია მცენარეთა დამტვერვა და მისი როლი ამ საქმეში, ეკოლოგიური გარემო, რაც ფუტკრის არსებობას უქმნის საფრთხეს, რა წვლილი შეაქვს მას დედამიწის სტაბილურ განვითარებაში“.