ქართულ აბრეშუმს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა

ქართულ აბრეშუმს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ამის შესახებ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის ბრძანებაშია აღნიშნული.

ობიექტის მონაცემების ძეგლთა სახელმწიფო რეესტრში ასახვა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო სისტემების სამსახურს უკვე დაევალა.

ნიკოლოზ ანთიძის გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი საკანონმდებლო მაცნეში დღეს გამოქვეყნდა და გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდა.