ქვეყნიდან 140 კილოგრამზე ნაკლები ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი აიკრძალა