რთველი 2017

►2017 წლის რთვლის ხელშეწყობის მიზნით:
● საბრენდე სპირტისა და ყურძნის ტკბილის წარმოების მიზნით, საწარმოს მიერ რქაწითელისა და კახური მწვანის ჯიშების არანაკლებ 70 თეთრად შესყიდვის შემთხვევაში, სახელმწიფოსგან კომპენსაციის სახით გაიცემა 35 თეთრი
● რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში – 1კგ მუჯურეთულისა და ალექსანდროულის ჯიშებზე გაიცემა 2 ლარი
● შეიქმნება საკოორდინაციო შტაბი 
● თვითმმართველ ქალაქებში ყურძნის რეალიზაციისთვის გამოიყოფა სპეციალური ადგილები
● ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანიებისათვის გაგრძელდება შეღავათიანი კრედიტის გაცემა
► მევენახეობა-მეღვინეობის დარგში:
● დაფინანსებულია 24 ახალი და გაფართოებულია 48 არსებული საწარმო
● აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაზღვეულია 5 123 ჰა ფართობზე გაშენებული ვენახი
● მიმდინარეობს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია