2018 წელი _ მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება

2018 წელს ქვეყანის მეცხოველეობის დარგში ძირითადი პროდუქტების წარმოების მაჩვენებელი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ამგვარად გამოიყურაება.

შარშანდელი მონაცემებით, ქვეყანაში 67 ათასი ტონა ხორცი დამზადდა, რაც ბოლო 5 წლის მაქსიმუმია.

ხორცის წარმოება (ათასი ტონა):

2018 წელი_67.0 
2017 წელი_66.2 
2016 წელი_66.1 
2015 წელი_66.7 
2014 წელი_59.3

გაზრდილია კვერცხის წარმოებაც. „საქსტატის“ მიხედვით, 2018 წელს ქვეყანაში 61.6 ათასი ცალი კვერცხი აწარმოეს, რაც ბოლო 5 წლის მაქსიმუმი მაჩვენებელია.
კვერცის წარმოება (ათასი ცალი):

2018 წელი_612.6 
2017 წელი_600.1 
2016 წელი_590.4 
2015 წელი_602.5 
2014 წელი_551.9 

2018 წლის მონაცემებით, ქვეყანამ 532 ათასი ლიტრი რძე აწარმოა. 2017 წელს ეს მაჩვენებელი  528.4 ლიტრი იყო, 2016 წელს _ 540.1, 2015 წელს _ 566.3, ხოლო 2014 წელს _ 588.8 ლიტრი.

ავტორი: ელენე გოგბერაშვილი
წყარო: www.bm.ge