მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 955.4 ათასი სული,  მათ შორის ფური და ფურკამეჩი 454.8 ათასი სული
ღორი 174.8 ათასი სული; ცხვარი და თხა 1.2 მლნ. სული;  ფრინველი 8.0 მლნ. ფრთა.
ხორცის წარმოება _  16.3 ათასი ტონა;
რძის წარმოება _  101.9 მლნ. ლიტრი;
კვერცხი – 159.5 მლნ. ცალი..