საქართველოში შინამეორნეობების გასავლის დიდი ნაწილი – 37,4% სურსათზე, სასმელსა და თამბაქოზე იხარჯება

საქართველოში შინამეორნეობების ხარჯების დიდი ნაწილი – 37,4% სურსათზე, სასმელსა და თამბაქოს ნაწარმზე მოდის, ყველაზე მცირე – 3,4% კი, განათლებაზე. მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს.

საქსტატის ინფორმაციით, ამავე მონაცემებში 13% მოდის საცხოვრებელზე, წყალზე, ელექტროენერგიაზე, გაზსა და გათბობის სხვა საშუალებებზე.

რაც შეეხება ჯანდაცვას, შინამეურნეობის მიერ გაწეული ხარჯებიდან მას 12,5% უკავია. მას მოსდევს ტრანსპორტი 10,7%-იანი მაჩვენებლით. დანარჩენი ხარჯები ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე, საოჯახო მოხმარების საქონელზე, სხვადასხვა სამომხმარებლო საჭიროებებზე ნაწილდება.

საქსტატის მონაცემებით, 2018 წელს საქართველოს მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლების (ფულადი და არაფულადი სახსრების) მოცულობამ 1,187.2 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 0.5 პროცენტით აღემატება. საშუალო თვიური შემოსავლების (ფულადი და არაფულადი სახსრების) მოცულობა ერთ შინამეურნეობაზე 1,123.5 ლარს, ხოლო ერთ სულზე 318.3 ლარს შეადგენდა.

რაც შეეხება ხარჯებს, 2018 წელს საქართველოს მოსახლეობის საშუალო თვიურმა ხარჯებმა 1,164.5 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 0.1 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს.

ავტორი – მაია ბუთბაია