შუახევში საჩითილე, ვაზისა და ხეხილის სანერგე მეურნეობები მოეწყობა

 შუახევის მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის, ასევე, საჩითილე მეურნეობის მოწყობისთვის აჭარის აგროსერვისცენტრმა ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო თანხა 836 640 ლარია.

საჩითილე მეურნეობა დაბა შუახევში მოეწყობა, ვაზის სანერგე მეურნეობა ახალდაბაში, ხოლო ხეხლის სანერგე მეურნეობა – ქიძინიძეებში.

ტენდერში გამარჯვებულმა მეურნეობები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 180 დღეში უნდა ააშენოს იმ პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რაც სატენდერო დოკუმენტაციას თან ახლავს.

სატენდერო პირობების მიხედვით, ექსპლოატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში მიმწოდებელი მიწოდებული საქონლისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე იძლევა გარანტიას: სამშენებლო-კონსტრუქციულ სამუშაოებზე – მინიმუმ 20 წელი; საჩითილე სათბურის სამუშაოებზე: სასათბურე ფირი – მინიმუმ 3 წელი; სათბურის კონსტრუქციის მდგრადობა და გამძლეობა – მინიმუმ 10 წელი; დანადგარ-მოწყობილობებზე – მინიმუმ 3 წელი; ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები – მინიმუმ 5 წელი; სხვა დანარჩენი სამუშაოები – მინიმუმ 3 წელი.

საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან.

ამასთან, საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოჩენიდან გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

ტენდერში წინადადებების მიღება მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს დაიწყება და 26 ნოემბერს დასრულდება. ტენდერი ორწლიანი შესყიდვითაა გამოცხადებული: 2018 წელს – 580 000 ლარი და 2019 წელს – 256 640 ლარი.

წყარო: http://batumelebi.netgazeti.ge