სპეციალური სატყეო- სახანძრო ტექნიკა საფრანგეთიდან

არსებობს ფრანგული კომპანია PLAISANCE EQUIPEMENTS-ის სპეციალური სატყეო ტექნიკა, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტიანად გამოიყენება სატყეო მეურნეობებში სხვადასხვა სამუშაოებისთვის, მათ შორის, ხანძრების პრევენციისთვის, ხანძრების ლიკვიდაციის და ხანძრებისგან დაზიანებული ფართობების რეაბილიტაციისთვის!
ეს ტექნიკა ასევე ეფექტიანად გამოიყენება ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვისაც.
 

 

http://www.plaisance-equipements.com/index.php/eng

ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში

კომპანია World Technic / მსოფლიო ტექნიკა