უხვმოსავლიანი საზამთროს თესლი

უხვმოსავლიანი საზამთროს ჰიბრიდი Dynasty f1 გამოირჩევა გემური თვისებებით,  მოსვლის ხარისხითა და სიუხვით.

საზამთრო Dynasty f1-ის პარამეტრებია:

ვეგეტაციის პერიოდი-90 დღე;

ნაყოფის ფორმა- მოგრძო;

ნაყოფის ზომა -12-15 კგ;

შიგთავსი -მუქი წითელი;

გამძლეობა-ფუზარიოზი 0& 1 , ანთრაქნოზი 1&3, ZYMV, WMV2.

Dynasty f1 – გამოირჩევა დიდი ზომის მოგრძო ნაყოფით, შიგთავსი მუქი წითელი, ტკბილი საუკეთესო გემური მახასიათებლებით, კარგი სტრუქტურით, უხვმოსავლიანი.

მოცემულ ჰიბრიდს აქვს დიდი ზომის სათესლე მასალა რაც აიოლებს თესვის პროცეს, მაგრამ ნაყოფში თესლის ზომა შემცირებულია, რაც ხელს უშლის რბილობის დაშლას და შესაბამისად ზრდის შენახვის ხანგრძლივობას და ტრანსპორტაბელურობას.

დაავადებების მიმართ გამძლეობა, მაღალმოსავლიანობა (100 ტ და მეტი ჰა/ზე) , გემრური თვისებები გამოარჩევს მას ბაზარზე არსებული კონკურენტებისაგან და განაპირობებს მის სტაბილურად მზარდ პოპულარობას ადგილობრივ ფერმერებში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://www.facebook.com/agrohous.ge/videos/602788956833366/

მაღაზია ”AGROSERVICE”

მოსკოვის გამზირი N6
ტელ: +995 790 888 088
ელ ფოსტა: info@agrohouse.ge