უხვმოსავლიანი სიმინდის ჰიბრიდების სათესლე მასალა აგროსახლისგან

May seed  ბრენდის ისტორია:
May seed-ი სიმინდის სათესლე მასალის უმსხვილესი მწარმოებელია თურქეთსა და მცირე აზიაში.  მუშაობის 40 წლის მანძილზე კომპანიის პოლიტიკას განსაზღვრავდა  და საქმისადმი ერთგულება. სწორედ ამ მახასიათებლებმა განაპირობა მისი  წარმატება და ბაზარზე მოწინავე პოზიციების დაკავება.

ამ ეტაპზე კომპანიას გააჩნია ორი სამუშაო ფართობი, 3- სელექციის სადგური და 11 ათასი ჰექტარი სიმინდის სათესლე მასალის საწარმოებლად.  სამეცნიერო მუშაკების ინტერნაციონალური ჯგუფის გულმოდგინე მუშაობის შედეგად May seed-მა  საუკეთესო ადაპტაციის უნარის და მაღალ კვებითი ღირებულების მქონე  სიმინდის ჰიბრიდების ფართო სპექტრი შექმნა, რომელთა საშუალებითაც კომპანიამ მოიცვა  მემარცვლეობის ძირითადი აგროეკოლოგიური  ზონები და გაყიდვებს აწარმოებს მსოფლიოს  35 ქვეყანაში  მათ შორის ამერიკაშიც.

 საქართველოში May seed-ის ექსკლუზიური პარტნიორია კომპანია „აგროსახლი“, რომელიც უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე   ქართველ ფერმერებს  სიმინდის  უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალით ამარაგებს.

ჰიბრიდების შერჩევა  საქართველოს აგროკლიმატური პირობებისთვის წარმოებს სპეციალისტების მიერ, საცდელ ნაკვეთებზე 2-3 წლის განმავლობაში მიღებული შედეგებზე დაყრდნობით. მხოლოდ საუკეთესო მახასიათებლების მქონე ჰიბრიდები, დაიშვებიან  გასავრცელებლად.

აგროსახლი“ გთავაზობთ სიმინდის სათესლე მასალებს:
72MAY80

საშუალო – საგვიანო ვეგეტაციის, ძალიან მაღალ მოსავლიანი, პროტეინის მაღალი შემცველობით;

FAO _ 700;

ვეგეტაციის პერიოდი _ 115-120 დღე;

მცენარეთა რაოდენობა ჰა/ზე _  75000-83000;

მარცვლის ფერი ყვითელი;

მარცველბის რაოდენობა;

სიგრძეში _ 45-47;

დიამეტრში _ 12-14;

პროტეინის შემცველობა – 8-10%;

შრობის სისწრაფე _ ნორმალური;

გამოიყენება _  სამარცვლე.

75MAY75
საშუალო­-­­ საგვიანო ვეგეტაციის, ძალიან მაღალ მოსავლიანი, პროტეინის მაღალი შემცველობით;

ჯგუფი _  FAO 700;

ვეგეტაციის პერიოდი _ 120-130 დღე;

მცენარეთა რაოდენობა ჰა/ზე  _ 75000-83000;

მარცვლის ფერი ყვითელი;

მარცველბის რაოდენობა;

სიგრძეში _ 45-47;

დიამეტრში 16-18;

მარცვლის შრობა _  სწრაფი;

გამოიყენება _  სამარცვლე.

72MAY99

საშუალო- საგვიანო ვეგეტაციის, მაღალ მოსავლიანი, პროტეინის მაღალი შემცველობით;

ჯგუფი _ FAO 650;

ფოთლის განლაგება: ნახევრად ვერტიკალური;

ტარო წვერომდე სრულად შევსებული;

ვეგეტაციის პერიოდი 110-120 დღე;

მცენარეთა რაოდენობა ჰა/ზე  _ 75000-83000;

მარცვლის ფერი ყვითელი;

მარცველბის რაოდენობა;

სიგრძეში _ 45-47;

დიამეტრში _ 14-16;

მარცვლის შრობა – სწრაფი;

მოსავლიანობა _ სტაბილური, ძალიან მაღალი;

გამოიყენება _ სამარცვლე და სასილოსედ;

მცენარე გამოირჩევა ძლიერი სტრუქტურითა და ჩაწოლისადმი  მედეგობით.

HIDO

სამარცვლე-სასილოსე;

ჯგუფი _ FAO 700;

დანიშნულება _ სასილოსე, სამარცვლე;

(სასილოსედ კულტივაციის შემთხვევაში;

ვეგეტაცის პერიოდი შეადგენს 100-110 დღეს);

ზრდის ენერგია _ ძალიან მაღალი,

ფოთლის აგებულება – დიდი ზომის, ფართო, წვნიანი;

ფოთლის განლაგება – ნახევრად ვერტიკალური;

ფოთლის რაოდენობა _  საშუალოდ 14-17;

პროტეინი _ 9-10%;

გამოირჩევა მაღალი ადაპტაციის უნარით განსხვავებული;

ნიადაგობრივი და კლიმატური პირობების მიმართ;

თესვის ნორმა:

სასილოსედ _ 90-100 000 მცენარე/ჰა;,

სამარცვლედ _ 75-83000 მცენარე/ჰა.

BODEGA

ჯგუფი _ FAO 500;

დანიშნულება – სამარცვლე, მაღალმოსავლიანი;

ზრდის ენერგია – ძალიან მაღალი;

გამოირჩევა დამტვერვის მაღალი უნარით;

ფოთლის განლაგება – ნახევრად ვერტიკალური;

მარცვლების რაოდენობა:

სიგრძეში 40-42;

დიამეტრში 14-16;

პროტეინი 9-10%;

მარცვლის შრობა _ სწრაფი;

კარგად ადაპტირებადი სხვადასხვა ტიპის;

ნიადაგების მიმართ;

თესვის ნორმა _ 75-83000 მცენარე/ჰა.

NS609

ჯგუფი _ FAO 690;

ვეგეტაცია-საშუალო საგვიანო;

დანიშნულება – სამარცვლე; 

სასურსათე;

მარცვალი კარგად იღერღება;

აქვს მაღალი კვებითი ღირებულება;

ზრდის ენერგია- მაღალი;

ტარო-დიდი ზომის,მოგრძო;

მარცვლის ფერი -თეთრი;

მცენარის ზომა -საშუალო;

თესვის ნორმა  _  75 000-90 000 მცენარე/ჰა.

                             

 

2018 წელი _ სიმინდის ჰიბრიდების მოსავლიანობა რეგიონების მიხედვით

 

სიმინდის თესლი შეიძინეთ:

მაღაზია ”AGROSERVICE”

მოსკოვის გამზირი N6
ტელ: 579 79 74 17