უხვმოსავლიანი სიმინდის თესლი ,,ლომთაგორა”

ფირმა „ლომთაგორა“ გთავაზობთ ქართველი მეცნიერ-სელექციონერების მიერ გამოყვანილ უხვმოსავლიან სიმინდის თესლს „ლომთაგორას“.

 „ლომთაგორა“ (ყვითელი  და თეთრი მარცვალი) _ შეიცავს  პროვიტამინ „A“-ს, რომელიც  აუცილებელია მოზარდი ცხოველის და ფრინველის ზრდა-განვითარებისთვის, კვერცხდებისთვის და ა.შ.

ის ასევე  მდიდარია: ცილებით, ცხიმებით, ნახშირწყლებით, ფრუქტოზით, გლუკოზით, სახამებელით, ნაცრის ელემენტებით და უჯრედანათი.

სიმინდით კვებისას  ცხოველის და ფრინველის ცილების მოცულობა იზრდება 9-10%-ით; სახალმებლის _ 65-72%, ცხიმების _ 4%-ით, მატულობს ნახშირწყლების დონე:

ლომთაგორა LG-1/S2 
 • ყვითელი, საშუალო საადრეო ვეგეტაციის სამარცვლე მიმართულების ჰიბრიდი;
 • ვეგეტაცია 115 დღე/FAO 500;
 • მოსავლიანობა 8-10 ჰა-ზე;
 • თესვის სიხშირე _ 74000 მარცვალი ჰა-ზე;
 • მცენარეთა შორის თესვის მანძილი 18-20 სმ.
 • ჰა-ზე თესვის ნორმა _ 20 კგ.;
 • 1 კგ. ფასი _ 11 ლარი;
 • 1 ჰა-ს სათესი მასალა 220 ლარი.
ლომთაგორა LG_2 
 • ყვითელი სამხაზოვანი ჰიბრიდი, სამარცვლე/სასილოსე მიმართულების;
 • ვეგეტაცია _ 115 დღე/ FAO 627;
 • მოსავლიანობა 8-10 ტ. ჰა-ზე;
 • თესვის სიხშირე _ 74 000 მარცვალი ჰა-ზე;
 • მცენარეთა შორის თესვის მანძილი _ 18-20სმ.;
 • ჰა-ზე დასათესი ნორმა _ 20 კგ.;
 • 1 კგ.  ფასი _ 11 ლარი;
 • 1 ჰა-ს სათესი მასალა 220 ლარი.

ლომთაგორა LG-4
 • თეთრი, ჯიშხაზოვანი სამარცვლე მიმართულების ჰიბრიდი;
 • ვეგეტაცია _ 125 დღე/FAO 727;
 • მოსავლიანობა _ 8-10 ტონა ჰა-ზე;
 • თესვის სიხშირე _ 68 000 მარცვალი ჰა-ზე;
 • მცენარეთა შორის თესვის მანძილი 20-22 სმ.;
 • ჰა-ზე დასათესი ნორმა _ 23 კგ.;
 • 1 კგ.  ფასი _ 9,6 ლარი;
 • 1 ჰა-ს სათესი მასალა 220 ლარი.

ლომთაგორა LG-5

 • თეთრი, სამხაზოვანი სამარცვლე-სასილოსე მიმართულების ჰიბრიდი;
 • ვეგეტაცია _ 137 დღე/FAO 750;
 • მოსავლიანობა _ 8-10 ტონა ჰა-ზე;
 • თესვის სიხშირე _ 68 000 მარცვალი ჰა-ზე;
 • მცენარეთა შორის თესვის მანძილი _ 20-22სმ.;
 • ჰა-ზე დასათესი ნორმა _ 25 კგ.;
 • 1 კგ.  ფასი _ 8,8 ლარი;
 • 1 ჰა-ს სათესი მასალა 220 ლარი.

აჯამეთის თეთრი

 • თეთრი, სასურსათე-სასილოსე მიმართულების ჯიში;
 • ვეგეტაცია _ 140-143 დღე;
 • მოსავლიანობა _ 5-7 ტონა მარცვალი/ 30-40 ტონა სასილოსე მასა ჰა-ზე;
 • თესვის სიხშირე _ 55 000 მარცვალი ჰა-ზე;
 • მცენარეთა შორის თესვის მანძილი _ 25-27სმ.;
 • ჰა-ზე დასათესი ნორმა _ 26 კგ.;
 • 1 კგ.  ფასი _ 5 ლარი;
 • 1 ჰა-ს სათესი მასალა _ 130 ლარი.

სათესლე მასალა დამუშავებული და დაფასოებულია ქარხნული წესით, 5, 10, 20 კილოგრამიან საბრენდო ტომრებში ჩაკერებული საბრენდე ეტიკეტით. გაწმენდილია საკარანტილო მავნებლების საწინააღმდეგო ინსექტიციდით და ფუნგიციდით.

დაკვეთის შემთხვევაში შესაძლებელია თესლის დამუშავება ნიადაგის მანებლების (მახრა, მავთულა ჭია) საწინააღმდეგო ინსექტიციდით და ზრდის სტიმულატორ _ „ალზურინით“.

საბითუმო შეკვეთებზე მოქმედებს ფასდაკლება.

დამკვეთის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია პროდუქციის მიწოდება სასურველ მისამართზე საქართველოს ტერიტორიაზე.

ჯიშის შესახებ დეტალური დახასიათება იხილეთ ბმულზე  https://lomtagora.com/ka/fasebi/simindis-fasebi

შეგვიკვეთეთ: ტელ: +995 596 585 585; +995 599 53 57 33