„ვაზი და ღვინო“

„ვაზი და ღვინო“ — პირველი ქართული პროფესიული ჟურნალი 1920 თებერვლიდან დეკემბრამდე, ყოველ 2 კვირაში ერთხელ იბეჭდებოდა.

ურნალის გამომცემელს მეღვინე-მევენახეთა ყრილობის საბჭო წარმოადგენდა.
 ჟურნალში იბეჭდებოდა მასალები ვაზის მოვლა-გაშენების, ღვინის დაყენებისა და გასაღების საკითხებზე.