ვის მიენიჭება არაორგანიზებული წარმოების სუბიექტის სტატუსი

„სურსათის/ცხოველის საკვების არაორგანიზებული წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი განიხილეს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების, დარგობრივი ასოციაციებისა და ბიზნესსექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

წარმოდგენილი პროექტის საჯარო განხილვა სამუშაო ფორმატში სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელთან აქტიურად მიმდინარეობს.

პროექტის მიხედვით, 2020 წლის პირველი იანვრიდან არარეგისტრირებული ფიზიკური პირები, რომლებიც ორგანიზებულად ეწევიან სურსათის წარმოებას, გადამუშავებასა და რეალიზაციას, სახელმწიფო კონტროლს დაექვემდებარებიან. სახელმწიფო კონტროლი არ გავრცელდება ოჯახური წარმოების იმ ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც სურსათის წარმოებას, გადამუშავებასა და რეალიზაციას მცირე რაოდენობით ახორციელებენ. პროექტის თანახმად, ასეთ ფიზიკურ პირებს მიენიჭებათ არაორგანიზებული წარმოების სუბიექტის სტატუსი, რომლის კრიტერიუმებიც დადგენილების პროექტით არის განსაზღვრული.

შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ცვლილებები ხელს შეუწყობს ბაზარზე არსებული სურსათის მაქსიმალურად გაკონტროლებას, საეჭვო და გაურკვეველი წარმომავლობის სურსათისგან სამომხმარებლო ბაზრისა და, შესაბამისად, მომხმარებლის ინტერესებისა და ჯანმრთელობის დაცვას, შიდა ბაზრის ეფექტიან ფუნქციონირებას და კეთილსინდისიერი ბიზნესოპერატორებისთვის ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნას.