ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ № 3 (83), მარტი, 2018 წელი

 გამოიწერეთ ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“!
ჟურნალის ერთი წლით გამოწერა კვლავ  24 ლარი ღირს.
გამოწერა შესაძლებელია პრესის გავრცელების სააგენტოს elva.ge-ს (ტელ: 577  99 16 51; 032 238 26 73; 032 2 38 26 74) მეშვეობით, ან ჟურნალ „ახალი აგრარული საქართველოს“ რედაქციაში,

ელ-ფოსტ: agroasca@gmail.com, 

www. agronews.ge,

ტელ: 599 16 18 31.

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველოს“ სარედაქციო კოლეგია.

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“http://www.regionica.org/Journal%20-%20March%202018.pdf