4.-Προνύμφη-Capnodis-tenebrionis-με-το-«Λ»-του-Προθώρακα-3