კოოპერაცია _ სოფლად კრიზისების დაძლევის ეფექტიანი მექანიზმი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის სოფლის მოსახლეობის მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და გაძლიერებული მიგრაცია წარმოადგენს განსაკუთრებული აქტუალობის პრობლემას. არსებულ

Read more

მდგრადი ბიოეკონომიკა და „ახალი პროდუქტის-ბიომეთანის წარმოება მეცხოველეობაში“

მზის თბური  გამოსხივებით დედამიწა ენერგიას უწყვეტად იღებს. ამ ენერგიის 30%-ს იგი ირეკლავს, 70%-ს კი ითვისებს, რაც ხმელეთის, ატმოსფეროს და ოკეანეების

Read more

რატომ არ მივიდა „ქართული ვაზის და ღვინის კულტურის პროექტი“ ლოგოკურ დასასრულამდე

  ნათქვამია: „კაცობრიობის ცივილიზაცია მაშინ დაიწყო, როცა ადამიანმა თავისი ნააზრევი დაწერა“-ო, რადგან ისიც ნათქვამია, რომ „დაწერილს ნაჯახითაც ვერ ამოჩეხავ“-ო. მართალია

Read more

მიწა (ნიადაგი) წარმოების ერთადერთი ძირითადი და გამოყენების მუდმივი საშუალებაა

     ჟურნალ „ახალი აგრარული საქართველოს“ 2021 წლის N5, N7 და 2022 წლის N8 ნომრებში გავეცანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

Read more

მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაციის პერსპექტივა

მეაბრეშუმეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი დარგია, რომელმაც წარმატებით გაუძლო ისტორიის მკაცრ ქარტეხილებს და სამართლიანად ითვლება ერის კულტურული მემკვიდრეობის საუკეთესო მაგალითად.

Read more

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის/ნედლეულის წარმოება – გადამუშავება

 ქვეყნის სოფლის მეურნეობის წარმოების სტრუქტურა, განვითარების მასშტაბი, ტემპები განსაზღვრავენ ნედლეულის გადამამუშავებელი მრეწველობის როლსა და ადგილს ეროვნულ ეკონომიკაში. 1990 წელს კვების

Read more

კანონში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ შესატანი ცვლილებების და დამატებების პროექტი

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, ქალბატონ ნინო წილოსანს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, ბატონ ოთარ შამუგიას  

Read more

სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები,  სასურსათო უზრუნველყოფა

თანამედროვე მსოფლიოში სასურსათო უსაფრთხოება აღიარებულია. როგორც ადამიანის სიცოცხლისათვის აუცილებელი საკვებ პროდუქტებთან ფიზიკური და ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა და მათი საკმარისი რაოდენობით წარმოება.

Read more

მიწა და სახელმწიფო

საქართველოს საზოგადოებრიობას, პარლამნტს და მთავრობას  მიწა ერისათვის მისი ყოფიერების ტერიტორიაა, ფიზიკურადაც და ფსიქიკურადაც. იგი სასიცოცხლოდ აუცილებელი ბაზაა, რომელიც არსებითად განსაზღვრავს

Read more

 მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება

საქართველოში რიგი მიზეზების გამო (მცირე მიწიანობა, ვერტიკალური ზონალობა, ერთმანეთისაგან განსხვავებული ბუნებრივ-საწარმოო პირობები, ტრადიციები და სხვა) მნიშვნელოვნად შეზღუდულია მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება.

Read more