ჩაის საკრეფი მანქანები _ ქართველ კონსტრუქტორთა ტრიუმფი

    ჩაის სამშობლოდ ჩინეთი ითვლება, თუმცა ეს აზრი საყოველთაოდ არ არის აღიარებული; მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული სასმელი ჩინეთში 4800 წლის წინათ

Read more

ქაცვის უნიკალური თვისებები, ინოვაციური მიდგომები და  გამოყენების პერსპექტივა

ქაცვი სამკურნალო მცენარეების ჯგუფს მიეკუთვნება, გავრცელებულია ევრაზიის ქვეყნებში -ველურ მდგომარეობაში 200 ათას ჰექტარზე ხარობს და გვხვდება ყველგან: მთებში, ტყეებში, უდაბნოში,

Read more

სურსათის ქიმიური შედგენილობა

სხვადასხვა სახეობის სურსათს სხვადასხვა ენერგეტიკული ღირებულება აქვს, რაც დამოკიდებულია მის ქიმიურ შედგენილობაზე. სურსათში შემავალი ქიმიური ნივთიერებები ორ ჯგუფად იყოფა: ორგანული

Read more

ხორბლის სელექციის დიდოსტატი _ თანამედროვეობის უდიდესი ქართველი სელექციონერი

კაცობრიობის საკვებით უზრუნველყოფა უპირველესი პრობლემაა. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მაქსიმუმის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ პროგრესული ტექნოლოგიების ათვისებით. თანამედროვე მიწათმოქმედების სტრატეგია მდგომარეობს არა სათესი

Read more

მეცნიერები საწარმოში _ გამსვლელი სემინარი კომპანია „ბიოტექსში“

2021 წლის 19 ოქტომბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს გამსვლელი სემინარი  სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანებაში „ბიოტექსში“ ჩატარდა.  სემინარს ხელმძღვანელობდნენ აკადემიის

Read more

ევროკავშორთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) და საქართველოს ვალდებულებები

 2014 წლის 27 ივნისს ბრიუსელში ხელი მოეწერა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, რომლის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო

Read more

რას ნიშნავს სურსათის კალორიულობა?

სურსათის კალორიულობა ანუ ენერგეტიკული ღირებულება ეს არის ენერგიის ის რაოდენობა, რომელიც გამოთავისუფლდება ადამიანის ორგანიზმში კონკრეტული სურსათის მოხმარებისას, მასში შემავალი ცილების,

Read more

ადამიანებო, იყავით ფხიზლად!

 დადგენილია, რომ დედამიწამ 400 ათასი წლის განმავლობაში მრავალჯერ განიცადა დათბობა-გაციების პროცესი. უკვე 100 ათასი წელია დედამიწაზე მიმდინარეობს უეცარი დათბობის ინტერგლაციალური პერიოდი.

Read more

 როგორ გადავაქციოთ ქვევრში ღვინის დაყენების „ქართული ტრადიციული მეთოდი“ მსოფლიო  მეღვინეობის ერთ-ერთ მიმართულებად   

ცნობილია, რომ დღეს, ექსპორტზე გატანილი ბოთლი ქართული ღვინიდან საშუალო ამონაგები 2,5 დოლარამდეა, ხოლო დარგს, რომელსაც ქვეყნის ბიუჯეტიში მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა

Read more