„ნამოხვანის კრიზისი“:  სისტემა უნდა შეიქმნას და არა დაინგრეს!

ქართველი პოლიტვეტერანები ღრმა შეშფოთებით ვადევნებთ თვალს ნამოხვნაის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებულ მწვავე კონფლიქტს. ჩვენი გამოცდილება გვკარნახობს და ქვეყნის ბედზე პასუხისმგებლობა გვავალებს

Read more

აგროკოოპერაციული სისტემის  სწორი მექანიზმის  შემუშავება სახელმწიფოებრივი აუცილებლობაა!

1. _ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედების შემდგომ, რამდენად შეეწყო ხელი ეფექტიანი და სიცოცხლისუნარიანი (მდგრადი), სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნასა და

Read more

რა არის შესაცვლელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის კანონში?

კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ მიღებული იქნა 2013 წელს რაც გამოწვეული იყო სოფლის მოსახლეობის, განსაკუთრებით მცირემიწიანი და მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების

Read more

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის საქმიანობა საქართველოში

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) — სოფლის მეურნეობის დარგში გაეროს სისტემის ძირითადი სააგენტოა, რომელიც 1945 წლიდან სპეციალური პროგრამების მეშვეობით ქვეყნებს

Read more

ჩაის  პლანტაციებში  სამუშაოდ  განკუთვნილი მაღალკლირენსიანი  სპეციალური  ტრაქტორი

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის მიერ 2019-2020 წლებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დადგენილ იქნა ჩაის პლანტაციებში სამუშაოდ გამოსადეგი

Read more

მეგრული წითელი ჯიშის ძროხის წარმოშობა და თანამედროვე მდგომარეობა

მეგრული წითელი ძროხა  არის  ბერძნული მოთოლოგიის მარგალიტში “არგონავტები” ნახსენები, ჰეფესტოს მიერ სპეციალურად მეფე აიეტისთვის გამოჭედილი, „…სპილენძისფეხებიანი და ცეცხლისმფრქვეველი ხარების…“, აგრეთვე

Read more

„ხორბლის გამოცანა” _ ქართველების გზა კავკასიისაკენ

„ხორბლის გამოცანის” ერთ-ერთი შესაძლო ახსნა ისაა, რომ პროტოქართველურ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები, მას შემდეგ რაც გადმოვიდნენ აფრიკიდან არაბეთის ნახევარკუნძულზე და გამოცალკევდნენ

Read more

კოოპერაცია _ სოფლად კრიზისების დაძლევის ეფექტიანი მექანიზმი

უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელი ღრმა ეკონომიკური და სოციალური კრიზისიდან გამომდინარე, იქმნება იძულებითი მდგომარეობა, ვუპასუხოთ გამოწვევებს საკვები პროდუქტების დეფიციტთან დაკავშირებით, რაც გრძელვადიანი

Read more

ქართული სამზარეულოს განვითარების თავისებურებები

  ქართულმა სამზარეულომ განვითარების მეტად საინტერესო გზა გამოიარა. ყოველ ქვეყანას აქვს თავის გამორჩეული, განმასხვავებელი ნიშანი, რითაც იგი სხვა ქვეყნის, ერისაგან

Read more