დავუბრუნოთ სოფელს სამართალსუბიექტის სტატუსი!

 ისტორიულად საქართველო მსოფლიოს პროვინცია არ იყო. იგი იყო თვით­მდგომი, სხვა ყველასაგან გამოყოფილი და განსხვავებული სა­ხელმწიფო, რომელიც თვითონ ზრუნავდა თავის დაცვასა

Read more

ჰიდრომელიორაცია – სასურსათო უზრუნველყოფის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი  

ჯერ კიდევ XX საუკუნის ბოლოს გამოქვეყნ­და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) პროგნოზი იმის თაობაზე, რომ 2015-2020 წლებში პლანეტის

Read more

ნატურალური ლიმონათები საქაროზის გარეშე

უკანასკნელ ათწლეულში განსაკუთრებული  ყურადღება ექცევა ჯანსაღ კვებას, რამაც ადეკვატურად გაზარდა მოთხოვნა ორგანიზმისთვის სასარგებლო კომპონენტებით მდიდარ სასმელებზე. ნატურალურ ნედლეულზე დამზადებული სასმელები

Read more

როგორ იცვლებოდა საქართველოს ფართობი და საზღვრები 1921-1927 წლებში

საქართველოს ტერიტორიის შესახებ ადრინდელი ცნობები მოგვეპოვება დიდი ქართველი მეცნიერის, ისტორიკოსისა და გეოგრაფის – ვახუშტი ბაგრატიონის შრომებში. მას ხელთ ჰქონდა მრავალი

Read more

განვითარების როგორი მოდელი სჭირდება საქართველოს სოფელს და სოფლის მეურნეობას

დიდი ხნის განმავლობაში მიტოვებული სოფლის მეურნეობა, ერთი პერიოდი ჩამორჩენილობის  სიმბოლოდაც კი განიხილებოდა და ბედს მინდობილი _ გადარჩებოდა ხომ კარგი, არადა ქვეყანა ექსპორტირებული

Read more

მარცვლეულის მზარდი წარმოება – გადაუდებელი სახელმწიფოებრივი აუცილებლობაა!

სასურსათო უშიშროების პრობლემის გადაწყვეტა ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ტოლფასია. როგორც დასავლეთის გამოცდილება გვიჩვენებს, საკუთარი წარმოების სასურსათო უზრუნველყოფა უნდა

Read more

რატომ არის საქართველოსთვის მერძეული მეძროხეობის დარგი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი

მეძროხეობა საქართველოში მეცხოველეობის უმნიშვნელოვანესი დარგია. სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქციის სტრუქტურაში (ფაქტობრივად არსებულ ფასებში) მეცხოველეობის წილად 50%-ზე მეტი მოდის, მათ შორის

Read more

ალტერნატიული მიწათმოქმედების მიმართულებები

 ალტერნატიული მიწათმოქმედება ვითარდება სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორიცაა: ორგანული, ბიოდინამიური, ორგანო-ბიოლოგიური, ბიოორგანული, ბიოინტენსიური და სხვა.  ორგანული მიწათმოქმედების წარმოების დროს არსებითად მცირდება ან

Read more

პირველი ქართველი აგრონომი ქალი – ეკატერინე ჯანდიერი

ეკატერინე ჯანდიერი პირველი ქართველი აგრონომი ქალი იყო, რომელმაც განათლება საზღვარგარეთ, შვეიცარიაში მიიღო. დაიბადა 1881 წლის 7 დეკემბერს, გურჯაანის რაიონის სოფელ

Read more