გამოიყენეთ ფუტკარი ჟოლოს ბაღში ყვავილების დასამტვერად!

მებაღეებისთვის დიდიხანია ცნობილია, რომ ვაშლის, მსხლის, კომშის, ტყემლის, მოცვის, ჟოლოს, მაყვლის, სხვა ხილისა და კენკროვნების მოსავლიანობა და ნაყოფის ხარისხი, დიდად

Read more

ნიადაგის განოყიერება, სასუქის სახეები

ნიადაგი და მცენარე ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ სისტემას ქმნის.  ნიადაგის უმნიშვნელოვანესი თვისებაა ნაყოფიერება, ანუ ნიადაგის უნარი უზრუნველყოს მცენარის საკვებ ელემენტებისა და

Read more

2023 წლის პირველი ივნისიდან სასურსათო დანამატების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი ამოქმედდება

სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა, სასურსათო დანამატების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტთან დაკავშირებით, ბიზნესოპერატორებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. რეგლამენტით განისაზღვრა ვიტამინებისა და მინერალების ჩამონათვალი

Read more

ვაზის განვითარების ფაზები

  ვაზის განვითარება წლის განმავლობაში შეიძლება ორ პერიოდად დავყოთ: პასიურად და აქტიურად. პასიური, ანუ მოსვენების ხანა ვაზის ფოთლების გაცვენით იწყება უმეტესად შემოდგომაზე

Read more

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აგრკლიმატური ზონებისთვის

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. აღმოსავლეთ საქართველოში სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედი

Read more

ალუჩა _ Prunus vachuschtii

ალუჩა _ (Prunus vachuschtii) _ მრავალწლოვანი ხეხილოვანი მცენარე ვარდისებრთა ოჯახისა. უეკლო, 10-13 მ-მდე სიმაღლის. სითბოს მოყვარული ხეა. გვხვდება ბარში და

Read more

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის ტრადიციული და თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიები

სოფლის მეურნეობის წარმოების მექანიზაციის სამეცნიერო პროგრესს მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის და საინჟინრო – ტექნიკური სამსახურის (სერვისის) მდგომარეობა განსაზღვრავს. მექანიზაციის განვითარებაში წამყვანი როლი

Read more

თესვის წესი, ჩათესვის სიღრმე და ნორმა

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more

პომიდვრის მოვლა-მოყვანა, რამდენიმე გამორჩეული ჯიში

პომიდორი ძვირფასი სამეურნეო კულტურაა. მისი ნაყოფი გამოირჩევა მაღალი საგემოვნო თვისებებით და მრავალმხრივი მოხმარებით. პომიდორს გამოიყენებენ როგორც ნედლი, ასევე, გადამუშავებული სახითაც

Read more

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების სათესლე მასალის მომზადება დასათესად

 სათესლე მასალის სწორად და კარგად მომზადება ბოსტნეული კულტურების კარგი მოსავლის მიღების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა. მებოსტნეები სათესლე მასალის ხარისხის (თვისებების) გასაუმჯობესებლად

Read more