აგრარული განათლება

აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

ფეიხოა (FEIJOA)

ფეიხოა მარადმწვანე ბუჩქოვანი მცენარეა. სამხრეთ ამერიკის სუბტროპიკულ რაიონებში ცნობილია 3 სახეობა. დასავლეთ საქართველოში შემოიტანეს 1900 წელს, პირველი პლანტაცია გაშენდა 1915—1916

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმეცხოველეობა

მეცხოველეობაში ელექტროუსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები

მეცხოველეობის ფერმების შენობათა უმრავლესობა (სადგომები, სამრეცხაო, მერძევეობის, საწველი დარბაზები) ელექტროდენით დაზიანების ხარისხით მიეკუთვნება განსაკუთრებულად სახიფათო ობიექტებს. მათში აკრძალულია ძაბვის ქვეშ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმეცხოველეობა

შრომის უსაფრთხოება მეცხოველეობაში ტრავმატიზმის დახასიათება  და შრომის პირობები, მოთხოვნები პერსონალისადმი

აგროსამრეწველო კომპლექსში მეცხოველეობას ტრავმატიზმის ხარისხის მიხედვით ერთერთი პირველი ადგილი უკავია. დაზარალებულთა დიდ ჯგუფს შეადგენენ მესაქონლეები, მწყემსები, მეცხვარეები, მწველავები, მეხბორეები, მეღორეები,

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ხბოს გამოზრდა 6-დან 12 თვემდე

6 თვეზე მეტი ასაკის მოზარდის კვების ძირითად ამოცანას წარმოადგენს მათი ინტენსიური ზრდის უზრუნველყოფა, რათა 12 თვის ასაკში მიაღწიოს საბოლოო ცოცხალი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობა

ბოსტნეული კულტურების მართვა  გლობალური დათბობის პირობებში

გლობალური დათბობა კაცობრიობის წინაშე არსებული ყველაზე რთული და მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მისი შედეგების დაძლევაზეა დამოკიდებული ადამიანის  გადარჩენაც. გლობალური დათბობა დედამიწის ზედაპირზე

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემარცვლეობა

ხორბლის მოსავლის აღება და გამოყენების პერსპექტივები

ხორბლის კულტურა მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულია და პირველ ადგილზეა დაკავებული ფართობებით.იგი ყველა ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის რესურსია და შეუცვლელი კვებითი ღირებულებით ხასიათდება.

Read More
აგრარული განათლებამებოსტნეობარუბრიკებიფერმერი ფერმერს

შამპინიონი _ ქამასოკო (Agaricus)

ქამასოკო, შამპინიონი (Agaricus) — ქუდიანი სოკოების გვარი. გვარის ყველა სახეობა ქამასოკოს სახელწოდებით არის ცნობილი. 300-მდე სახეობა გავრცელებულია მთელ დედამიწაზე. საქართველოში ქამასოკოს 12 სახეობა გვხვდება, რომელთაგან აღსანიშნავია მინდვრის ქამა, კულტურული ქამა, ტყის

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებოსტნეობა

ტარხუნა

 ტარხუნსას სამშობლოდ მონღოლეთი ითვლება. ველურად მოზარდი გვხვდება ციმბირში, შორეულ აღმოსავლეთში და სამხრეთ ევროპაში, ტარხუნას კულტურა გავრცელებულია რუსეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში, ინგლისში,

Read More
აგრარული განათლებამედია ფერმერებისთვის TVრუბრიკები

ვიტამინების რეკომენდებული დღიური ნორმა

ვიტამინების გარეშე ადამიანები, ისევე როგორც ცხოველები, ვერ იარსებებენ. ვიტამინი A უზრუნველყოფს თვალის ნორმალურ ფუნქციონირებას. აუცილებელია სუნთქვის პროცესისათვის, კუჭ-ნაწლავის, გამრავლების ორგანოების

Read More
აგრარული განათლებადარგებივეტერინარიამედია ფერმერებისთვის TVმეფუტკრეობა

ფუტკრის ტროპილელაფსოზის წინააღმდეგ ბრძოლის პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებების წესი

ტკიპების გვარის – ტროპილელაფსი (კლასი: მწერები რიგი: Mesostigmata ოჯახი: Laelapidae, გვარი: Tropilaelaps spp.) წარმომადგენელი სახეობები მეთაფლია ფუტკრების გვარში (Apis) შემავალი

Read More