ნიადაგის საკლასიფიკაციო სისტემები და საქართველოს ძირითადი ნიადაგები

 ნიადაგების კლასიფიკაცია ეფუძნება ნიადაგების გენეზისს, მისი კლასიფიკაციის ძირითად ტაქსონომიურ ერთეულს წარმოადგენს გენეზისური ნიადაგური ტიპი. ნიადაგის ერთ გენეზისურ ტიპს მიეკუთვნება ნიადაგები,

Read more

სუბტროპიკული მცენარეული ნედლეულის  შენახვის ძირითადი პრინციპები

 „ჩვენი ჰავის წყალობით, სადაც ჩაი და მისთანა ძვირფასი სუბტროპიკული კულტურები გაიხარებს, ფასმოკლე ჭირნახულით მიწის მოცდენა დიდი შეცდომაა. დღეის იქით ჩვენ

Read more

საირიგაციო სისტემები, მათი დადებითი  და  უარყოფითი  მხარეები

 მოქმედების ხასიათის მიხედვით მორწყვის შემდეგ სახეებს არჩევენ რეგულარული — სავეგეტაციო რწყვა — იგი ტარდება მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში წყალმოთხოვნილების, მორწყვის დადგენილი

Read more

საკვების კონვეიერული წარმოება და საკვებზე მოთხოვნილების გაანგარიშება

 გახსოვდეთ, რომ ინტენსიური მეცხოველეობის პირობებში ბუნებრივი საძოვრები სეზონის ცალკეულ პერიოდებში ვერ უზრუნველყოფს პირუტყვს საკმაო რაოდენობის მწვანე ბალახით.  მწვანე საკვების უკმარისობა

Read more

სამარცვლე საფურაჟე კულტურები

 ფერმის მარცვლეულის მეურნეობა მაღალპროდუქტიული სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საფუძველია. სამარცვლე საფურაჟე კულტურების როლი საკვები ბაზის განმტკიცებაში მეტად მნიშვნელოვანია. ფერმერმა უნდა განასხვაოს ერთმანეთისგან

Read more

მეწველი ფურის კვება

ფურის რძე საკვების საზრდო ნივთიერებებიდან გამომუშავდება სარძევე ჯირკვლებში, რომლებიც ლაქტაციის პერიოდში ინტენსიურად მუშაობენ  და ამ დროს 1 კგ რძის წარმოსაქმნელად სარძევე ჯირკვალში 

Read more

მეგრული ჯიშის ცხენი

მეგრული ცხენი – ითვლება ძველი კოლხური ცხენის პირდაპირ შთმომავლად. მეგრული ცხენი დასავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა რაიონშია გავრცელებული. მეგრულ ცხენს საჯდომად, სასაპალნედ, საბარგულებში და

Read more

სიმინდის სილოსის საოჯახო მეურნეობებში დამზადების მარტივი მეთოდი

ბევრ მცირე მეურნეს საზამთროდ თივის, სილოსის, ფურაჟის ან სხვა კონცენტრატების საჭირო რაოდენობით შეძენა და პირუტყვის ყუათიანი საკვებით გამოზამთრება უჭირს. ჩვენ

Read more

თივის და სენაჟის ხარისხის შეფასება

თივის  და სენაჟის ხარისხზე — ყუათიანობაზე, უმნიშვნელოვანეს საზრდო ნივთიერებათა შემცველობაზე, დიეტურ თვისებებსა და მრავალგვარ სპეციფიკურ მხარეებზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი,

Read more

ღორის შენახვის სისტემები, მისი გავლენა პროდუქტიულობასა და კეთილდღეობაზე

მეღორეობაში ფართოდ გამოიყენება მოგებულ ნეზვების ერთ ფართე შენობაში შენახვა, სადაც ყოველ ნეზვს ცალ-ცალკე აქვთ მოწყობილი ბუნაგი თავისი გოჭებისთვის და ყოველთვის

Read more