აგრარული განათლება

აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ჯავშნიანი ტკიპები- Oribatida

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida, მიეკუთვნება ფეხსახსრიანთა ტკიპს, ობობასნაირთა კლასს, აკარიფორმას რიგს და ჯავშნიანი ტკიპების ქვერიგს. ჯავნიანი ტკიპების სხეული მუქი-ყავისფერი, ზოგჯერ შავი შეფერილობისაა, სხეულის ზომა მერყეობს 0,2

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ფურის მოგებისათვის მზადება, სამშობიარო ბოქსის ან ბაგის მომზადება, მოგება გართულებების გარეშე

 ხბოს მოგებისწინა ბოლო სამი კვირა ძალიან საპასუხისმგებლოა მშრალობაზე მყოფი ძროხების კვების კუთხით. ამ პერიოდის ხარვეზები შეიძლება გახდეს მშობიარობის შემდგომი პარეზის

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida, მიეკუთვნება ფეხსახსრიანთა ტკიპს, ობობასნაირთა კლასს, აკარიფორმას რიგს და ჯავშნიანი ტკიპების ქვერიგს. ჯავნიანი ტკიპების სხეული მუქი-ყავისფერი, ზოგჯერ შავი შეფერილობისაა, სხეულის ზომა მერყეობს 0,2

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებირუბრიკები

თავთავიანი პურეულის მოსავლის დროულად აღების  გავლენა დანაკარგებზე და მარცვლეულის ხარისხზე

მარცვლეული, მარცვლოვან-პარკოსანი კულტურების მოსავლის დროულად და უდანაკარგოდ აღება სოფლის მეურნეობაში დიდმნიშვნელოვანი და პასუხსაგები სამუშაოა. სწორედ მოსავლის აღების დროს ხდება მთელი

Read More
აგრარული განათლებადარგებირუბრიკებისტატიები

გლობალური განვითარების მიზნები და ორგანული წარმოება

დღეს ხშირად მოისმენთ ლოგიკურ შეკითხვას, თუ  რამდენად მნიშვნრლოვანია ორგანული წარმოება, როდესაც საქმე ეხება გლობალური მდგრადი განვითარების  მიზნების შესრულებებს. ამ შეკითვასთან

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობა

ჯიჯილაყა (ამარანტი) _ უნიკალური მცენარე

 ჯიჯილაყა (ამარანტი) Amaranthus cnienthus ჯიჯილაყასებრთა ოჯახის მცენარეა, რომელიც გამოიყენება როგორც მარცვლოვანი, საბოსტნე და დეკორატიული კულტურა, კულტივირებულია და მოჰყავთ დედამიწის ორივე

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეფუტკრეობა

თაფლოვანი მცენარეების ყვავილობის კალენდარი

საქართველოს მცენარეული საფარის ხასიათზე უდიდესი გავლენა მოახდინა ადამიანის სამეურნეო საქმიანობამ, რამაც განაპირობა ყველაზე უფრო დასახლებულ და ეკოლოგიურად ათვისებულ რაიონების ვრცელ

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიმევენახეობა-მეღვინეობარუბრიკები

ვაზის მრავალსაკავებლიანი ანუ თავისუფალი სხვლა

მრავალსაკავებლიანი ანუ თავისუფალი სხვლა ფორმირების წესების თავისებურებით, ფრანგულ „მაროჟეს“ ფორმას უახლოვდება „მარაოსებრი“ ფორმის კომბინაციით. ვაზი თავიდანვე ფორმდება რამდენიმე შტამბით და

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობაფერმერი ფერმერს

თხევადი სასუქების უპირატესობები

ეკოლოგიური ცვლილებებიდან გამომდინარე დღესდღეობით  თანამედროვე სოფლის მეურნეობა მრავალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა. გართულდა, როგორც ახალი ჯიშების შექმნის კრიტერიუმები, ასევე  მათი ადაპტაციის შესაძლებლობები. 

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმევენახეობა-მეღვინეობა

ვაზის მყნობით გამრავლება

საქართველოშო ოდითგანვე ვაზს სხვადასხვა წესით ამრავლებდნენ. ეს მეთოდები დღესაც გამოიყენება.  მყნობა ვაზის გამრავლების ყველაზე მიღებული და გავრცელებული მეთოდია მევენახეებში. მყნობა

Read More