ვაროას საწინააღმდეგოდ ​მჟაუნმჟავათი შეწამვლის სხვადასხვა მეთოდი

მჟაუნმჟავას 2-3 % წყალხსნარი (20-30 გრ ერთი ლიტრ წყალში), გამოიყენება იმავე დღეს. უმჯობესია წყალი იყოს გადადუღებული ან დისტილირებული.  1.1. 10-12

Read more

დედების იზოლატორში დამწყდევის ან კვერცხდების შეწყვეტის რამდენიმე ვარიანტი, ვაროას გამრავლების კოეფიციენტი და ზრდის ტემპი

მოდით დღეს განვიხილოთ დედების იზოლატორში დამწყდევის ან კვერცხდების შეწყვეტის რამდენიმე ვარიანტი, ვაროას გამრავლების კოეფიციენტი და ზრდის ტემპი. დავუშვათ,  დასავლეთ საქართველოსთვის

Read more

სახიფათო ცვლილებები ვაროა გამანადგურებლის (varroa destructor) ბიოლოგიასა და ქცევაში

რა შეიცვალა ვაროამ? • ძველი მონაცემებით სამამლე ბარტყში ვაროას გამრავლების კოეფიციენტი იყო 2-2,5 , ახლა ფიქრობენ, რომ 4-4.5 ია. ვაროა

Read more

საქართველოს თაფლოვანი მცენარეების ყვავილობის კალენდარი და თაფლპროდუქტიულობა

 საქართველოს ტერიტორიის მიხედვით შედარებით პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მცენარეული საფარის განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია ქვეყნის სხვადასხვა რაიონებში რელიეფის, ადგილის სიმაღლის,

Read more

მეფუტკრეობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს „ვაროა გამანადგურებელია“

მეფუტკრეობა საქართველოს სახალხო მეურნეობის ტრადიციული დარგია და მას დიდი სიკეთის მოტანა შეუძლია, როგორც ქვეყნისთვის, ისე მეფუტკრე ფერმერებისთვის, მაგრამ, როგორც სპეციალისტები

Read more

ფეხგუნდა (ყვავილის მტვერი) და ჭეო

ფეხგუნდა (ყვავილის მტვერი) ფუტკრის ოჯახისთვის შეუცვლელ ცილოვან-ვიტამინიზირებულ, გამაჯანსაღებელ საკვებს წარმოადგენს. ყვავილის მტვერი ცილების, ცხიმების, ენზიმების, ვიტამინებისა და ჰორმონების ძირითად წყაროა.

Read more

მეფუტკრეობის რამდენიმე პროდუქტი, რომლებსაც კოვიდ-19-ის პირობებში ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება შეუძლია 

მეფუტკრეობის პროდუქტებიდან ყველასათვის ცნობილი მხოლოდ თაფლი და ცვილია. მაგრამ არის მეფუტკრეობის რამდენიმე პროდუქტი, რომლებსაც კოვიდ-19-ის პირობებში ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი

Read more

ჯარას თაფლის წარმოება

მეფუტკრეობა საქართველოში ოდითგანვე იყო გავრცელებული. არქეოლოგიური კვლევებით აღმოჩენილი ნიმუშების ანალიზით დასტურდება 8000 წლით დათარიღებული თაფლის არსებობის კვალი, რომელიც ტუტანხამონის სამარხში

Read more

„თაფლის ხე“ _ ჯარას თაფლი

რა არის ჯარა? ჯარა ფუტკრის ქართული ტრადიციული სკაა, რომელიც ფუტკრების მოშინაურების მიზნით საქართველოში უძველესი დროიდან გამოიყენება ზუსტი მტკიცებულება, თუ როდის 

Read more

ვაროას (Varroa destructor) ბიოლოგია

ვაროა წარმოადგენს ძირითად მავნებელს ევროპული(დასავლეთის) მეთაფლია ფუტკრებისთვის ( Apis mellifera L. ) მთელ მსოფლიოში. ვაროას ტკიპა პირველად აღიწერა აზიურ(აღმოსავლეთის) ფუტკარზე

Read more