ხელოვნური განაყოფის შექმნა ტარანოვის მეთოდით ( ფუტკრის ოჯახის ხელოვნური გაყოფა – არსებული ფუტკრის ოჯახის დაყოფა ორ ან მეტ ნაწილად)

   გაყოფის უამრავი ვარიაციები არსებობს, რომელიც მეფუტკრის მიერ წინდაწინ დასახულ მიზანზეა დამოკიდებული. გაყოფის მეშვეობით შესაძლებელია შეიქმნას:  მეტი ფუტკრის ოჯახი,  შევქმნათ

Read more

რამ შეიძლება შეაფერხოს გაუნაყოფიერებელი დედის საქორწინო ფრენა?

დედები და მამლები წყვილდებიან ჰაერში მათი საქორწინო ფრენის დროს. დედის ფრენების ხანგრძლივობა მერყეობს 15-30 წუთს შორის. ერთეული შეჯვარება ხდება საქორწინო

Read more

ვაროას ტესტის შედეგების მიხედვით საფუტკრეში ჩასატარებელი ღონისძიებები

მეფუტკრეები ხშირად კითხულობენ: _  დავტესტე და ამოვარდა ამდენი და ამდენი ვაროა, ამდენი ფუტკრიდან, აწი როგორ ვიმოქმედო? ვპასუხობ: _ ვაროას მონიტორინგის

Read more

მჟაუნმჟავას მომზადების და გამოყენების წესი

მჟაუნმჟავას სამკურნალო ხსნარის მომზადებისას ხელები უნდა დავიცვათ რეზინის ხელთათმანით. უნდა გვეკეთოს პირბადე და დამცავი სათვალე. სამკურნალო ხსნარის მომზადება და შენახვა: 65ºC

Read more

საფუტკრის მართვა ბიოსტანდარტის მოთხოვნების გათვალისწინებით

 ბიომეფუტკრეობის სწორად წარმართვისთვის აუცილებელია შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინება: ფიჭა დამზადებული უნდა იყოს ბიომეთოდით მიღებული ცვილისაგან; სკები დამზადდეს ნატურალური ხის მასალისაგან; სკა

Read more

ფუტკრის ოჯახების მოვლა-პატრონობა

ფუტკრის ოჯახების ცხოვრებაში, წლის განმავლობაში შეიძლება გამოიყოს ორი ძირითადი პერიოდი: აქტიური მოქმედების და ზამთრის მოსვენებითი მდგომარეობა. აქტიური მოქმედების პერიოდი ემთხვევა

Read more

თებერვალში რა სამუშაო ტარდება საფუტკრეში?

თებერვალში ჩვენთან ბუნებაში  ცვლილებები იწყება, გაზაფხული ახლოვდება და ეს თვე ხასიათდება გარემოს ხშირი ტემპერატურული მერყეობით, ფუტკრები თებერვალში ძალიან მგრძნობიარენი ხდებიან

Read more

რჩევები მეფუტკრისგან, როგორ უნდა შევარჩიოთ ფუტკრის ოჯახი და მოვუაროთ მას

ადიგენის სოფელ არალში მცხოვრები თომა ფეიქრიშვილი 30 წელზე მეტია ფუტკარს უვლის. ერთი სკიდან შექმნილი საფუტკრე უკვე 80 სკამდე გაზარდა და

Read more

თაფლოვანი მცენარეების ყვავილობის კალენდარი და თაფლპროდუქტიულობა

 საქართველოს ტერიტორიის მიხედვით შედარებით პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მცენარეული საფარის განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია ქვეყნის სხვადასხვა რაიონებში რელიეფის, ადგილის სიმაღლის,

Read more

ფუტკრის კარგი გამოსაზამთრებლად ბუდეში იმდენ ჩარჩოს ტოვებენ რამდენსაც ფუტკარი ფარავს

ხშირად მეფუტკრეები ცდილობენ ჩარჩოების თავზე ფუტკრების მიერ დაშენებული ცვილის მოშორებას. გირჩევთ, ნუ მოაშორებთ ამ, ერთი შეხედვით, თვითნებურ შემაღლებებს, რადგან ამ

Read more