მეთევზეობის მთავარი პრობლემა საკვების ინდუსტრიული წარმოების უქონლობაა

საქართველოში თევზის საკვები ინდუსტრიულ დონეზე არ იწარმოება. მართალია, სულ რამდენიმე საწარმოა, რომელიც ამ მიმართულებით ოპერირებს, თუმცა, როგორც დარგის წარმომადგენლები ამბობენ,

Read more

საქართველოში გავრცელებული ზუთხისებრთა ყველა სახეობა კრიტიკულ საფრთხეშია

საქართველოში გავრცელებული ზუთხისებრების ყველა სახეობა ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) წითელი ნუსხის მიერ შეფასებულია, როგორც გლობალურად კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი (CR)

Read more

რიონი ზუთხისებრთა ბუნებრივ პირობებში გასამრავლებლად შეუცვლელი მდინარეა

ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა (WWF) საქართველოში, WWF-შვეიცარიის ფინანსური მხარდაჭერით და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ზუთხისებრთა კონსერვაციის

Read more

თევზის დაავდებები

დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია ცილოვანი პროდუქტების შემცველი, ვიტამინებით და მიკროელემენტებით მდიდარი, დიეტური პროდუქტებით მოსახლეობის უზრუნველყოფის საკითხი. ამ პრობლემის გადაწყვეტაში განსაკუთრებულია თევზის

Read more

ქვირითის ხელოვნური განაყოფიერება

ტექნიკურად თევზის ხელოვნური განაყოფიერების სამ მეთოდს ასხვავებენ; სველს, ნახევრად სველს და მშრალს, რომლებსაც თევზის სახეობის შესაბამისად, მისი გამრავლების სპეციფიკის  მიხედვით 

Read more

თევზსაშენში სადედე ჯოგის ფორმირება

მეთევზეობაში გამოყოფენ 3 სახის მეურნეობას: სრულ სისტემიანს, თევზსაშენს და სანასუქოს. პირველი ორი სისტემის არსებობა, წარმოუდგენელია საუკეთესო ხარისხის მწარმოებლების გარეშე. შესაბამისად

Read more

საქართველოს სარეწაო მნიშვნელობის თევზები

გამოთქმაში – სარეწაო თევზები, ადამიანთა უმრავლესობას, თევზი, საკვებად, ხორცეული პროდუქტის სახით წარმოუდგება, რაც გარკვეულ წილად მართალიც არის. ადამიანი თევზებს უხსოვარი

Read more

თევზების საარსებო გარემოს უზრუნველყოფა 

წყალსატევებში, წყალი წარმოადგენს, ჰიდრობიონტების და წყლის მცენარეების საარსებო გარემოს, ამიტომ მის ფიზიკო-ქიმიურ თვისებებზეა დამოკიდებული ფლორა და ფაუნის წარმომადგენლების არსებობა-განვითარება. წყალი

Read more

აქვარიუმის მოწყობა, დეკორატიული თევზების მოშენება და მოვლა, დეკორატიული თევზების სახეობები

   ადამიანს უხსოვარი დროიდან  იზიდავდა  ფლორითა და  ფაუნით შეუცნობელი, მრავალფეროვანი და ზღაპრულად ლამაზი წყალქვეშა  სამყარო. დღესაც იშვიათად თუ შეხვდებით ადამიანს,

Read more

სასაქონლო თევზის გამოზრდა

სასაქონლო თევზის გამოზრდა გულისხმობს  ტბორებსა და აუზებში მოსაშენებელი, თევზების სახეობებს (ზუთხი, ცისარტყელა კალმახი, კობრი, ბალახის მჭამელნი) მათი საკვების სახეებს, სადენზიფენქციო

Read more