მონილიოზი ანუ ნაყოფის სიდამპლე

დაავადებას იწვევს Monilia-ს გვარის პარაზიტული სოკოები. ფართოდაა გავრცელებული თესლოვანთა და კურკოვანთა  ნაყოფის სიდამპლე. ავადდება თესლოვნების: ვაშლის, მსხლის,  კომშის, აგრეთვე კურკოვნების:

Read more

ვაშლის ქეცი

ვაშლის ქეცი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა. ქეცი აავადებს ვაშლის ყველა ორგანოს, განსაკუთრებით ფოთლებსა და ნაყოფებს. ფოთლების დაავადება ვეგეტაციის დაწყებიდანვე ვლინდება, დაავადების

Read more

ქლიავის გასაშენებლად რეკომენდებული და პერსპექტიული ჯიშები

ქლიავი უაღრესად სასარგებლო ხილია, მდიდარია ვიტამინებით, სხვადასხვა ნივთიერებით, ორგანული მჟავებით, მაგრამ მისი მიღება ყველასთვის და ყოველთვის არ არის რეკომენდებული. ქლიავი

Read more

მარწყვის პლანტაციის გაშენება და დარგვის სისტემები

მარწყვის გაშენების საუკეთესო პერიოდი გვიანი ზაფხული (აგვისოტს ბოლო) – ადრე შემოდგომაა (სექტემბერი-ოქტომბერი), მისი გაშენება ასევე შესაძლებელია გაზაფხულზეც, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ

Read more

ვაშლის ნაცარი

ვაშლის ნაცრის გამომწვევი სოკოა – Podospharea leucotricha Salm. ნაცარით დაავადებულ ორგანოების (ფოთლები, ყლორტი, ყვავილი, მკვახე ნაყოფი) ზედაპირზე ჩნდება ნაცრისფერი ფიფქი.

Read more

კურკოვანი ხეხილის წამლობათა სქემა ბიომეურნეობაში

მსხმოიარე კურკოვანი ხეხილის ბაღებში გვიან შემოდგომით ან ადრე გაზაფხულზე უნდა ჩატარდეს ფიტოსანიტარიული მონიტორინგი არსებული მდგომარეობის დაზუსტების მიზნით, რის საფუძველზეც უნდა

Read more

ალუჩა _ Prunus vachuschtii

ალუჩა _ (Prunus vachuschtii) _ მრავალწლოვანი ხეხილოვანი მცენარე ვარდისებრთა ოჯახისა. უეკლო, 10-13 მ-მდე სიმაღლის. სითბოს მოყვარული ხეა. გვხვდება ბარში და

Read more

ხეხილის ვარჯის ტიპები

 ხეხილოვან მცენარეთა ვარჯის ტიპები ორ ძირითად ჯგუფად იყოფა, ბუნებრივი და ხელოვნური ვარჯები. ბუნებრივი, ანუ შედარებით თავისუფლად მოზარდი ვარჯები, რომლებიც ყალიბდება

Read more

კინკანი

კინკანი (Fortunella) ნარინჯოვანთა ქვეოჯახს მიეკუთვნება. მარადმწვანე, მჭიდროდ დატოტვილი ბუჩქი ან ხეა, გამოირჩევა ყინვაგამძლეობით. ხეებს აქვთ დეკორატიული მნიშვნელობა, როგორც ღია გრუნტის ასევე

Read more

ცენტრალური ლიდერული ვარჯი

ცენტრალური ლიდერული ვარჯის ფორმა XX საუკუნის 60-70-იან წლებში შეიმუშავეს. ასეთი ფორმის ვარჯისთვის რეკომენდებულია თესლ ნერგზე ან ნახევრად ნაგალა საძირეებზე დამყნობილი

Read more