კაკლის წარმოების აგროტქნოლოგია, პლანტაციის გაშენება, მოვლა

კაკალი ერთბინიანი, სქესგაყოფილი, ჯვარედინად დამამტვერიანებელი მცენარეა. საქართველოში იგი გავრცელებულია თითქმის ყველა რეგიონში. ქმნის მცირე კორომებს, მეტწილად კი ერთეული ხეებია. ყველაზე

Read more

მთვარის კალენდარი/ 2020 წლის მაისი/ მებაღეთათვის

ადამიანებმა ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ შეამჩნიეს მთვარის გავლენა მცენარეების განვითარებაზე. მთვარის ენერგეტიკას შეუძლია დაეხმაროს ან ავნოს მცენარეებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია

Read more

რედხეივენის ჯიშის ატმის ნერგები

ტკბილი, სურნელოვანი ატმის მიყვანა ყოველი მებაღეს ოცნებაა, თუმცა, ამ ფაქიზი, პრეტენზიული კულტურის მოვლა ყველას არ შეუძლია, ამიტომ დამწყები ფერმერებისთვის ატმის ჯიშების სწორად

Read more

კვრნჩხი და კვრინჩხის პროდუქტები

კვრინჩხი (Prunus spinosa) დიდი ზომის ფოთლოვანი ბუჩქი ან მომცრო ზომის ხეა, რომლის  სიმაღლე 5 მ-მდე აღწევს. აქვს მუქი ფერის ხშირი

Read more

ტყის არამერქნული პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვი _ მოცვი

ტყის არამერქნული პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვი არის კომპანიების, დაინტერესებული ჯგუფების თუ ბაზრის სხვა მოთამაშეების ურთიერთდაკავშირებული საქმიანობა, რაც მიმართულია კონკრეტული პროდუქტით, ან

Read more

ბლის თანამედროვე უხვმოსავლიანი ჯიშები

 „გოლდი“ საშუალო ზრდის ხეა, იზრდება 2.5 მეტრამდე,, არ აქვს ფართოდ გაშლილი ტოტები. ისხამს იდეალურად, ყოველი ბუჩქიდან იძლევა 10-12 კგ ნაყოფს.

Read more

ნუშის ნერგები, ჯიში – „სუპერნოვა“

ნუში  – „სუპერნოვა“ იტალიური წარმოშობის ჯიშია. საშუალო ზრდის მცენარეა;  ყვავილობის პერიოდი საშუალო-საგვიანოა;   არ საჭიროებს დამამტვერიანებელს; ტყუპნაყოფიანობა 5-10 %;  სიმწიფის პერიოდი

Read more

„ანჯელინო“ _ ქლიავის ახალი ჯიში, რომელის ნაყოფს საოცარი გემო აქვს და დიდხანს ინახება

ამის გამო, როგორც პერსპექტიული ჯიში,  ფერმერების და მომხმარებლების დიდ ინტერესს იწვევს. ჯიში გამოყვანილია იტალიაში. მოკლედ, ანჯელინო ტყემლის და ჩინური ქლიავის ჰიბრიდია.

Read more

მსხლის ნერგები

გულაბი ნაყოფის აღწერა – ნაყოფი საშუალო სიდიდისაა, აქვს ტრადიციული მსხლის ფორმა,  ოდნავ მოღუნული გრძელი ყუნწი,  თხელი, ნაზი კანი, ძირითადად მოყვითალო-ლიმონისფერია,

Read more