მებაღეობა

დარგებიმებაღეობამემცენარეობა

როგორ გავსხლათ თხილის ბუჩქი

თხილის ბაღებში ნარგავების ფორმირებას მესამე წლიდან იწყებენ, რადგან სრულმსხმოიარობაში შესვლისას ბუჩქში შტამების რაოდენობა, ლიდერი ტოტების სახით 8-10 ს არ უნდა

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

ზამთრის მყნობა, შენობის, საძირის და სანამყენეს მომზადება

ზამთრის მყნობისთვის საჭიროა შენობის მომზადება და სპეციალური ხელსაწყოებით აღჭურვა. შენობას აუცილებელია ჰქონდეს სარდაფი და რამდენიმე ოთახი სამყნობი დარბაზის და სხვა

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

მარწყვის დარგვის წესები შემაღლებულ ბაზო-კვალზე

მარწყვის თანამედროვე პლანტაციებში ყველაზე მეტად მიღებულია მარწყვის დარგვა შემაღლებულ ბაზო-კვალზე. ამ ტექნოლოგიის გამოყენების დროს აუცილებელია: რომელიმე სამულჩე მასალის გამოყენება, კვლებში

Read More
ბლოგიმებაღეობა

მაყვლის ჯიშები, შერჩევა, დარგვა

ღეროს ზრდის მახასიათებლების მიხედვით მაყვლის სამ ფორმას განასხვავებენ: სწორმდგომს, ნახევრად გამართულღეროიანს და ხვიარას. სწორმდგომ მაყვალს სწორი და მყარი ღერო წარმოექმნება.

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

ინტენსიური ბაღის გასხვლა, ცენტრალური ლიდერული ვარჯი

ცენტრალური ლიდერული ვარჯის ფორმა XX საუკუნის 60-70-იან წლებში შეიმუშავეს. ასეთი ფორმის ვარჯისთვის რეკომენდებულია თესლნერგზე ან ნახევრად ნაგალა საძირეებზე დამყნობილი ვაშლის

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობაფერმერი ფერმერს

ახალგაზრდა ბაღის განოყიერება

ახალგაზრდა, არამსხმოიარე ხეხილის ბაღი წლის განმავლობაში გადის შემდეგ ფენოფაზებს: კვირტების გაშლა და ყლორტების ზრდის დასაწყისი, ყლორტების გაძლიერებული და შენელებული ზრდა,

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

ზეთისხილის პლანტაციის გაშენება, ჯიშები, მავნებლები

 ზეთისხილის გასაშენებლად კარგია ვაკე და 30-მდე. დაქანების ფერდობები. უპირატესობა ენიჭება უფრო ნაკლებად დაქანებულ ფერდობებს. გაშენების ზონაში აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი უნდა

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობა

ლეღვის კალმის მარტივად დაფესვიანება

ლეღვი ერთ ერთ უძველეს ნაყოფმომცემ ხეხილად ითვლება, რომლის წარმოშობის ისტორია და კულტურის დასაწყისი უხსოვარი დროიდან მომდინარეობს. ლეღვის ხის გამრავლება ხდება

Read More
დარგებიმებაღეობა

ბეგქონდარა

ნედლი ბეგქონდარას ( Thymus vulgaris ) ფოთლების თითებს შორის მოსრესით, მისგან არომატული, პიკანტური სურნელი გამოდის. პაწაწინა ჯირკვლოვანი ქერცლები, რომლებიც ფარავს ამ პიტნისებრთა

Read More
დარგებიმებაღეობა

შინდი – სასარგებლო სეზონური ხილი

შინდი, შინდისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია, ბუჩქია, მაგრამ ზოგან რვა მეტრამდე სიმაღლის ხედ იზრდება. შინდის ნაყოფი შეიცავს: გლუკოზას, ფრუქტოზას, ლიმონმჟავას, ვაშლის, ქარვისა

Read More