კაკლის ფოთლების მურა ლაქიანობა და მის წინააღმდეგ ბრძოლა

კაკალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი და ფართოდ გავრცელებული კაკლოვანი კულტურაა. კაკალზე გამოვლენილია მრავალი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადება, რომელთა შორის შეხვედრის სიხშირიანობით

Read more

ფასდაუდებელია მუშმულას არა მხოლოდ ნაყოფი, არამედ მის ფოთლებიც

 მუშმულა – იაპონური ზღმარტლი ებრძვის სურდოსა და გრიპს, წმენდს კუჭ-ნაწლავს შხამებისა და ტოქსინებისგან, აუმჯობესებს მხედველობას, თირკმლების ფილტრაციის უნარს, ხსნის დისფუნქციის

Read more

ხეხილის სხვლის წესები

 ხეხილის გასხვლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აგროტექნიკური ღონისძიებაა, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს ხეხილოვანი მცენარეების ზრდის სიძლიერეზე (ასუსტებს, ან აძლიერებს მას), მსხმოიარობაში შესვლის

Read more

გოჯიბერი, სასარგებლო თვისებები, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

 გოჯი ბერი,  ერთ-ერთი  ყველაზე  ძვირფასი  კენკროვანი კულტურაა  და  ჩინურად  დღეგრძელობის  ნაყოფს  ნიშნავს. მას  გააჩნია    მრავალმხრივი  სამკურნალო  თვისებები  და  უამრავ სასარგებლო 

Read more

თხილის ნერგების დასარგავად მომზადება და დარგვა

თხილის გამრავლების ყველაზე ადვილი ხერხი ბუჩქის დაყოფით და ფესვის ამონაყრებით გამრავლებაა. მეტი ამონაყრები რომ მივიღოთ, საჭიროა ადრე გაზაფხულზე შერჩეული სადედე

Read more

ახალშენი ნუშის ხის სხვლა-ფორმირება

ახალშენი ნუშის ხეების ფორმირება ტარდება პირველ წლებში, იმისთვის რომ მცენარეს მივცეთ სასურველი ფორმა, რომელიც შემდგომ განაპირობებს მცენარის მაქსიმალურ ზრდასა და

Read more

ფეიჰოას გამრავლება მწვანე კალმების დაფესვიანებით

არსებობს ფეიჰოას გამრავლების ორი წესი: გენერაციული (თესლით) და ვეგეტატიური (კალმებით, გადაწვენით). გამრავლების ყველაზე ადვილ წესად მიჩნეულია თესლით გამრავლება. თესლით გამრავლებისას

Read more

აღმოსავლური ხურმის ბაღის გაშენება

ბაღის გაშენებამდე ერთი წლით, ან წლინახევრით ადრე უნდა ჩატარდეს საპლანტაჟო მოხვნა (ღრმა მოხვნა, ერთფრთიანი გუთნით). თუმცა შესაძლებელია ამ დროის შემჭიდროებაც

Read more

ციტრუსოვანი კულტურების ნაკვეთის დაგეგმვა და ნერგების დარგვა

ვაკე ადგილებსა და 15 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე მთლიანი დამუშავებისას მცენარეები ირგვება სწორკუთხოვნად. მანდარინისა და ლიმონისათვის მცენარეთა შორის მანძილი 2-2.5 მეტრი,

Read more

წაბლი, ნერგების გამოყვანა, დარგვა და მოვლის თავისებურებები

წაბლის გვარი 12 სახეობამდეა (ზოგი ავტორის მიხედვით 30-მდე). საქართველოში გავრცელებულია მხოლოდ ერთი  სახეობა ჩვეულებრივი წაბლი  (ჩასტანეა სატივა). იგი პირველი  სიდიდის ხეა,  სიმაღლით 30მ და დიამეტრით 2მ-მდე, არის შემთხვევები, როცა დიამეტრი უფრო მეტია წაბლი გავრცელებულია ევროპის დასავლეთ საზღვრებიდან ხმელთაშუა ზღვის ნაპირებამდე, მცირე აზიაში და კავკასიაში, ჩრდილოეთ

Read more