თხილის ნერგების დასარგავად მომზადება და დარგვა

თხილის გამრავლების ყველაზე ადვილი ხერხი ბუჩქის დაყოფით და ფესვის ამონაყრებით გამრავლებაა. მეტი ამონაყრები რომ მივიღოთ, საჭიროა ადრე გაზაფხულზე შერჩეული სადედე

Read more

ახალშენი ნუშის ხის სხვლა-ფორმირება

ახალშენი ნუშის ხეების ფორმირება ტარდება პირველ წლებში, იმისთვის რომ მცენარეს მივცეთ სასურველი ფორმა, რომელიც შემდგომ განაპირობებს მცენარის მაქსიმალურ ზრდასა და

Read more

ფეიჰოას გამრავლება მწვანე კალმების დაფესვიანებით

არსებობს ფეიჰოას გამრავლების ორი წესი: გენერაციული (თესლით) და ვეგეტატიური (კალმებით, გადაწვენით). გამრავლების ყველაზე ადვილ წესად მიჩნეულია თესლით გამრავლება. თესლით გამრავლებისას

Read more

აღმოსავლური ხურმის ბაღის გაშენება

ბაღის გაშენებამდე ერთი წლით, ან წლინახევრით ადრე უნდა ჩატარდეს საპლანტაჟო მოხვნა (ღრმა მოხვნა, ერთფრთიანი გუთნით). თუმცა შესაძლებელია ამ დროის შემჭიდროებაც

Read more

ციტრუსოვანი კულტურების ნაკვეთის დაგეგმვა და ნერგების დარგვა

ვაკე ადგილებსა და 15 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე მთლიანი დამუშავებისას მცენარეები ირგვება სწორკუთხოვნად. მანდარინისა და ლიმონისათვის მცენარეთა შორის მანძილი 2-2.5 მეტრი,

Read more

წაბლი, ნერგების გამოყვანა, დარგვა და მოვლის თავისებურებები

წაბლის გვარი 12 სახეობამდეა (ზოგი ავტორის მიხედვით 30-მდე). საქართველოში გავრცელებულია მხოლოდ ერთი  სახეობა ჩვეულებრივი წაბლი  (ჩასტანეა სატივა). იგი პირველი  სიდიდის ხეა,  სიმაღლით 30მ და დიამეტრით 2მ-მდე, არის შემთხვევები, როცა დიამეტრი უფრო მეტია წაბლი გავრცელებულია ევროპის დასავლეთ საზღვრებიდან ხმელთაშუა ზღვის ნაპირებამდე, მცირე აზიაში და კავკასიაში, ჩრდილოეთ

Read more

საჭიროა თუ არა ალუბლის გასხვლა?

საჭიროა და, ამავე დროს, აუცილებელიიც! გასხვლის პროცესის სწორად წარმართვა, ზრდის სიძლიერის და მსხმოიარობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მცენარის სიცოცხლისუნარიანობას, ზრდის მსხმოიარობას

Read more

კაკალი _ მყნობა, ნერგის გამოყვანა

კაკალი, ნიგვზის ხე, ერთ-ერთი საუკეთესო მერქნიანი მცენარეა, რომლის, თითქმის,  ყველა ორგანო _ ფოთლიდან ფესვამდე, უნიკალური თვისებებით ხასიათდება, აქვს უძვირფასესი საკვები თვისებების ნაყოფი

Read more

ქლიავის ნერგის დარგვა

ქლიავის ნერგის დარგვა შეიძლება განხორციელდეს გვიან შემოდგომიდან იმ დრომდე, ვიდრე კლიმატური პირობები ამის შესაძლებლობას იძლევა. ხეხილის დარგვა შეიძლება მთელი ზამთრის

Read more

ფეიჰოას პლანტაციის გაშენება

ფეიჰოა (Feijoa sellowiana) საუკეთესო ხარისხის, გემრიელსა და არომატულ ნაყოფს იძლევა, რომელიც გამოიყენება როგორც ნედლი ასევე დაკონსერვებული სახით, მისგან ამზადებენ უმაღლესი

Read more