კენკრის წარმოებაში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

ბოლო წლებში კენკრის ბაღების გაშენება საქართველოში ინტენსიურად მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ფერმერები მზად არ არიან ისეთი ხარისხის პროდუქცია აწარმოონ, რაზეც

Read more

საჭიროა თუ არა ალუბლის გასხვლა?

საჭიროა და, ამავე დროს, აუცილებელიიც! გასხვლის პროცესის სწორად წარმართვა, ზრდის სიძლიერის და მსხმოიარობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მცენარის სიცოცხლისუნარიანობას, ზრდის მსხმოიარობას

Read more

ქლიავი (Prunus Domestica L), წარმოშობა, გავრცელება, თანამედროვე პერსპექტიული ჯიშები

 ქლიავი (Prunus domestica L, 2n = 6X =48) ფართოდ გავრცელებული პოლიმორფული ხეხილოვანი კულტურაა, რომელიც ხასიათდება ქვესახეობების, ჯიშების, ფორმებისა და პოლიპლოიდური

Read more

მსხალი (Pyrus), წარმოშობა და გავრცელება, თანამედროვე ჯიშები

მსხალი (Pyrus communis L.) ტიპიური ზომიერი კლიმატის ხილია, რომლის წარმოშობის ძირითადი კერები განლაგებულია აღმოსავლეთ აზიის სუბტროპიკებში (ჩინეთი), მცირე და შუა

Read more

ბლის ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები

 ბლის (Prunus avium L.) სახეობა მიეკუთვნება Prunus-ის გვარს და ცერასუსის (Cerasus) ქვეგვარს, რომელიც აერთიანებს ევროპასა და აზიაში წარმოშობილ 30-ზე მეტ

Read more

ლეღვი (Ficus carica)

ლეღვი – თუთისებრთა ოჯახის, ფიკუსის გვარის-სუბ­ტრო­პიკული მცენარეა. მეჩ­ხე­რად დატოტვილი, 3-12 მეტრი სიმაღლის ხეა. საშუალოდ ცოცხ­ლობს 150-200 წელს. ლეღვი შეიცავს, მინერალურ

Read more

ზეთისხილი – (Olea Europaea L)

დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის მოსახლეობა ხშირად სვამს კითხვებს ზეთისხილის გაშენების, მოვლა-მოყვანისა და ექსპლოატაციის საკითხებზე, აქვე განმარტავენ იმასაც, რომ ამ დალოცვილ

Read more

მსხვილ­ყვა­ვი­ლა ჟას­მი­ნი – (Jasminum grandiflorum)

ჟას­მი­ნი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი, მა­რადმ­წვა­ნე ბუჩ­ქია, ზე­თი­სებრ­თა Oleaceae-ს ოჯ­ახ­იდ­ან. ჟას­მი­ნის გვარ­ში ორ­ას­ამ­დე სა­ხე­ობ­აა გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი, მათ შო­რის, რო­გორც ეთ­ერ­ზე­თო­ვა­ნმა, უფ­რო მე­ტი გავრ­ცე­ლე­ბა ტრო­პი­კუ­ლი

Read more

მუშმულა (Eriobotrya japonica)

მუშმულა (იაპონური ზღმარტლი) განთქმულია ნაყოფის ადრე მომწიფებით, ნაყოფი გემრიელი და უხვწვნიანია. იჭმევა ნედლად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას აგრეთვე დასაკონსერვებლად. ნაყოფი შეიცავს

Read more

ფეიჰოას ვეგეტატიური გამრავლება

 ფეიჰოას მაღალმოსავლიანი ერთგვაროვანი პლანტაციების მისაღებად მიმართავენ ვეგეტატიურ გამრავლებას მწვანე კალმების დაფესვიანებით. კალმებს იღებენ მხოლოდ ახალგაზრდა, წინასწარ აპრობირებული სადედე ხეებიდან, რომლებიც

Read more