ზვიად ბობოქაშვილი საქართველოში ნუშის მოვლა-მოყვანის მასტერკლასი (ვიდეო)

 სოფლის მეურნეობის მეცნიერების დოქტორის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მებაღეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პროფესორ ზვიად ბობოქაშვილის მასტერკლასი

Read more

ტყემლის ბაღის გაშენება, მოვლა, მოსავლის აღება

ტყემალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გავრცელებული კურკოვანი კულტურაა. საქართველოში გვხვდება  ყველგან, პატარ-პატარა ჯგუფებად ან ერთეულ ხეებად როგორც დაბლობებში, ასევე მთაში, ზღვის

Read more

ტყემალი, პერსპექტიული ჯიშები, გაშენება, სასარგებლო თვისებები

ტყემალი   Prunus Cerasifera -ს სახეობას მიეკუთვნება,  მეტად პოლიმორფული სახეობაა,  რომელიც ველურ და კულტურულ ფორმებს აერთიანებს. საშუალო ან ძლიერი ზრდის ხეა,

Read more

ჰიდროპონიკა ლურჯი მოცვის მოსავლიანობას 50%-ით ზრდის 

ესპანური ჯგუფი Grupo Projar რომელიც სუბსტრატის წარმოებაზეა სპეციალიზებული და უკვე 40 წელიწადია მუშაობს ბაზარზე და ძალზე გამოცდილი კომპანიაა. ამ დროისათვის ჯგუფ Grupo Projar-ს ​ჰიდროპონიკის

Read more

ხე­ხი­ლო­ვან მცე­ნა­რე­თა ას­აკ­ობ­რი­ვი ციკ­ლუ­რო­ბა და გან­ვი­თა­რე­ბის პე­რი­ოდ­ე­ბი

ას­აკ­ობ­რი­ვი ციკ­ლუ­რო­ბის თე­ორ­ი­ის არ­სი შემ­დეგ­ში მდგო­მა­რე­ობს: ბი­ოლ­ოგ­ი­უ­რად მობერება, ე.ი. სა­სი­ცოც­ხლო პო­ტენ­ცი­ალ­ის დაქ­ვე­ით­ე­ბა მთლი­ან­ად ორ­გა­ნიზ­მი­სა და მი­­სი შე­მად­გე­ნე­ლი ორ­გა­ნო­ებ­ის თვი­სე­ბაა, რომელიც

Read more

„გალას“ ეპოქა სრულდება, ვაშლის ახალ ჯიშებზე მოთხოვნილება იზრდება

ვაშლის კლასიკური ჯიშების „დიდ ხუთეულს“: „გალას“, „ბრებერნს“, „გოლდენს“, „ჯონაგოლდს“ და „ელსტარს“, რომელთაც სამხრეთ ევროპის ვაშლის ბაღების ფართობის 85% უჭირავს ბაღებს

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი მემცენარეობა, რო­გორც სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ობ­ის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დარ­გია

სა­ქარ­თვე­ლო უძ­ვე­ლე­სი მიწათმოქმედების კულ­ტუ­რის ქვე­­ყა­ნაა და თუ იგი მდი­და­რი იყო ზო­მი­ე­რი კლი­მა­ტის მცე­ნა­­რე­უ­ლი სა­ფა­რით, ეს არ ით­ქმის ტრო­პი­კულ და სუბ­ტრო­­­პი­კულ

Read more

სა­ქარ­თვე­ლო­ში სუბ­ტრო­პი­კულ მცე­ნა­რე­თა შე­მო­ტა­ნის მოკ­ლე ის­ტო­რია _აღმოსავლეთის 14 საჩუქარი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში სუბ­ტრო­პი­კულ და ზო­გი­ერთ ტრო­პი­კულ მცე­ნა­რე­თა ინტროდუქციას დი­დი ხნის ის­ტო­რია აქვს. მა­თი შე­მო­ტა­ნა გარ­კვე­ულ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ში იყო ძვე­­ლი და ახალი ბაღ-პარკების

Read more

დანერგე მომავალი _ ბაღების კომპონენტი

პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო

Read more

სუბტროპიკული ხეხილოვნების გამრავლების მეთოდები

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი ხე­ხი­ლოვ­ნე­ბი, ისე რო­გორც სხვა ხე­ხი­ლოვ­ნები, მრავლ­დე­ბა თეს­ლი­თა და ვე­გე­ტა­ტი­ურ­ად. სუბ­ტრო­პი­კულ მცე­ნა­რე­თა თეს­ლით გამ­რავ­ლე­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ად­გი­ლი ეთ­მო­ბა სე­ლექ­ცი­ა­ში, რად­გა­ნაც ის

Read more