ხეხილის ვარჯის ტიპები

 ხეხილოვან მცენარეთა ვარჯის ტიპები ორ ძირითად ჯგუფად იყოფა, ბუნებრივი და ხელოვნური ვარჯები. ბუნებრივი, ანუ შედარებით თავისუფლად მოზარდი ვარჯები, რომლებიც ყალიბდება

Read more

კინკანი

კინკანი (Fortunella) ნარინჯოვანთა ქვეოჯახს მიეკუთვნება. მარადმწვანე, მჭიდროდ დატოტვილი ბუჩქი ან ხეა, გამოირჩევა ყინვაგამძლეობით. ხეებს აქვთ დეკორატიული მნიშვნელობა, როგორც ღია გრუნტის ასევე

Read more

ცენტრალური ლიდერული ვარჯი

ცენტრალური ლიდერული ვარჯის ფორმა XX საუკუნის 60-70-იან წლებში შეიმუშავეს. ასეთი ფორმის ვარჯისთვის რეკომენდებულია თესლ ნერგზე ან ნახევრად ნაგალა საძირეებზე დამყნობილი

Read more

სუბტორპიკული ხურმის ძირითადი სამრეწველო ჯიშები, ფორმები და სახეობები

ხურ­მა (Diospyros kaki) მრა­ვალ­წლი­ა­ნი, ფო­თოლ­მცვე­ნი ხემ­ცე­ნა­რეა სა­უკ­ეთ­ე­სო და ძვირ­ფა­სი ნა­ყო­ფით. ცნობილია ორასამდე სახეობა. გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლია და სა­წარ­მოო მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ხურ­მის სამ

Read more

ფორთოხალი

ფორთოხალი (Citrus sinensis  Osb.) ციტრუსოვანთა შორის მსოფლიო წარმოების მოცულობის მხრივ პირველ ადგილს იკავებს (50 მილიონ ტონაზე მეტი წელიწადში). ასევე გამორჩეულია საგემოვნო მაჩვენებლებით

Read more

ადრე გაზაფხულზე ხეხილის ბაღში ჩასატერებელი აგროტექნიკური ღონისძიებები

გაზაფხულთან ერთად მებაღეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი დგება. რა აუცილებელი აგრონომიული სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ბაღში, რომ მცენარეთა ჯანმრთელობაც შევინარჩუნოთ და უხვი

Read more

ხეხილის გასხვლის ტექნიკა

გასხვლის ეფექტურობა დამოკიდებულია ცალკეული ოპერაციების: ტოტების დამოკლების, გამოხშირვის, დახრის, ჭრილობების მოვლის პრაქტიკული წესების დაცვაზე. სწორად გაკეთებული ჭრილობის შემდეგ უფრო სწრაფია

Read more

ხეხილის გასხვლის ვადები

პრაქტიკაში გასხვლის სამი ვადა არსებობს: შემოდგომა-ზამთრის, გაზაფხულის და ზაფხულის. საქართველოს მეხილეობის ძირითად რაიონებში სხვლის ჩატარების საუკეთესო ვადაა ფოთოლცვენიდან 20-25 დღის

Read more

პომპელმუსი _ თურინჯი

 პომპელმუსი  (თურინჯი, შედოკი)  (Citrus grandis Osbeck) მარადმწვანე მცენარეა, საშუალოდ 10 მ სიმაღლის იზრდება.  სხვადასხვა ჯიშის პომპელმუსის ნაყოფი ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავდება ზომით, ფორმით,

Read more

ლიმონი

ლიმონი    (Citrus limon Burm.) უძველესი დროიდან ითვლება ძვირფას და პოპულარულ ნაყოფად. ციტრუსოვანთა შორის ლიმონი ყველაზე დაბალი ყინვაგამძლეობით (-2-3ºC) გამოირჩევა და

Read more