მემარცვლეობა

დარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

ჰიბრიდული სიმინდის მოვლა-მოყვანის თავისებურებები

მარცვლოვანი კულტურებით უზრუნველყოფა ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური ძლიერების საფუძველია. საქართველო, როგორც უძველესი მიწათმოქმედების ქვეყანა, ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა მარცვლოვნების მრავალფეროვნებას.

Read More
აგროსიახლეებიდარგებიმემარცვლეობა

„გაერთიანება ქართული ხორბალი“ ენდემური ხორბლის სახეობებისა და ხალხური ჯიშების გამრავლება-პოპულარიზებაზე 2017 წლიდან მუშაობს

საქართვერლო ხორბლისა და პურის სამშობლოა, იგი მდიდარია ხორბლის ენდემებით და ტრადიციული ჯიშებით, მას შეუძლია მსოფლიოს შესთავაზოს სასარგებლო და გემრიელი პური.

Read More
დარგებიმემარცვლეობასტატიები

ხორბლის წარმოების გავლენა საქართველოზე და დანარჩენ სამყაროზე უახლოეს ათწლეულში

ბუნებაში არაფერი იკარგება, თუ ხორბლის სახეობა არის გამძლე, ამტანი და ხასიათდება  დაავადების მიმართ იმუნიტეტის თვისებებით, მაშინ მისი მირთმევის შემთხვევაში ეს თვისება

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

თავთავიან კულტურებში საგაზაფხულო სამუშაოების ხარისხიანი და დროული ჩატარება უხვი მოსავლის გარანტიაა

თავთავიანი კულტურების გამოყენება ძირითადად ორი მიმართულებით ხდება – ერთი ადამიანის საკვებად და მეორე ცხოველთა საკვებად. მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ხორბლის კულტურა პირველ

Read More
დარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმემარცვლეობაფერმერი ფერმერს

„ლომთაგორა“ – ქართული ხორბლის უხვმოსავლიანი თესლი

ფირმა „ლომთაგორა გთავაზობთ ელიტური რეპროდუქციის საშემოდგომო ხორბლის თესლს _ „ლომთაგორას“. სათესლე მასალა წარმოებულია საქართველოში ფირმა „ლომთაგორას“ მეურნეობაში. აქვე გთავაზობთ ხორბლის

Read More
დარგებიმემარცვლეობა

ხორბლის მოსავლიანობის საშუალო საჰექტარო მაჩვენებელი

„საქსტატის“ მონაცემებით 1913 წელს საქართველოში ხორბალი 168 200 ჰექტარზე დაუთესიათ, საიდანაც 118 200 ტონა მარცვალი აუღიათ, ანუ ჰექტარზე საშუალოდ _

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემარცვლეობა

საშემოდგომო შვრია მდგრად ბიოეკონომიკაში

კლიმატის გლობალური დათბობით გამოწვეულმა სარწყავი წყლის დეფიციტმა, ნიადაგის გაძლირებულმა ანთროპოგენულმა  ეროზიებმა, დედამიწის  მოსახლეობის ინტენსიური ზრდით გამოწვეულმა სურსათის დეფიციტმა, გარემოს დაბინძურებამ, გაზრდილმა

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აგრკლიმატური ზონებისთვის

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. აღმოსავლეთ საქართველოში სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედი

Read More
დარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

საქართველოში გამოყვანილი სიმინდის ჯიშები და მათი მოკლე დახასიათება

საქართველოში სიმინდი XVII საუკუნის II ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს. თავდაპირველად ის დასავლეთ საქართველოში გავრცელდა, სადაც, თითქმის ყველგან, გამოდევნა ადრე იქ გავრცელებული

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმემარცვლეობა

ხორბლის ნათესის დამატებითი განოყიერება-გამოკვება

ხორბლის ნათესის გამოკვების მიზანია ხორბლის უზრუნველყოფა საკვები ელემენტებით მათდამი მაქსიმალური მოთხოვნილების პერიოდში, თუმცა ამ მეთოდით ხორბლის კვების პირობების გაუმჯობესება შეიძლება

Read More