მემარცვლეობა

აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

თავთავიან კულტურებში საგაზაფხულო სამუშაოების ხარისხიანი და დროული ჩატარება მაღალი მოსავლის გარანტიაა

თავთავიანი კულტურების გამოყენება ძირითადად ორი მიმართულებით ხდება – ერთი ადამიანის საკვებად და მეორე ცხოველთა საკვებად. მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ხორბლის კულტურა პირველ

Read More
დარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმემარცვლეობაფერმერი ფერმერს

„ლომთაგორა“ – ქართული ხორბლის უხვმოსავლიანი თესლი

ფირმა „ლომთაგორა გთავაზობთ ელიტური რეპროდუქციის საშემოდგომო ხორბლის თესლს _ „ლომთაგორას“. სათესლე მასალა წარმოებულია საქართველოში ფირმა „ლომთაგორას“ მეურნეობაში. აქვე გთავაზობთ ხორბლის

Read More
დარგებიმემარცვლეობა

ხორბლის მოსავლიანობის საშუალო საჰექტარო მაჩვენებელი

„საქსტატის“ მონაცემებით 1913 წელს საქართველოში ხორბალი 168 200 ჰექტარზე დაუთესიათ, საიდანაც 118 200 ტონა მარცვალი აუღიათ, ანუ ჰექტარზე საშუალოდ _

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემარცვლეობა

საშემოდგომო შვრია მდგრად ბიოეკონომიკაში

კლიმატის გლობალური დათბობით გამოწვეულმა სარწყავი წყლის დეფიციტმა, ნიადაგის გაძლირებულმა ანთროპოგენულმა  ეროზიებმა, დედამიწის  მოსახლეობის ინტენსიური ზრდით გამოწვეულმა სურსათის დეფიციტმა, გარემოს დაბინძურებამ, გაზრდილმა

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აგრკლიმატური ზონებისთვის

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. აღმოსავლეთ საქართველოში სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედი

Read More
დარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

საქართველოში გამოყვანილი სიმინდის ჯიშები და მათი მოკლე დახასიათება

საქართველოში სიმინდი XVII საუკუნის II ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს. თავდაპირველად ის დასავლეთ საქართველოში გავრცელდა, სადაც, თითქმის ყველგან, გამოდევნა ადრე იქ გავრცელებული

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმედია ფერმერებისთვის TVმემარცვლეობა

ხორბლის ნათესის დამატებითი განოყიერება-გამოკვება

ხორბლის ნათესის გამოკვების მიზანია ხორბლის უზრუნველყოფა საკვები ელემენტებით მათდამი მაქსიმალური მოთხოვნილების პერიოდში, თუმცა ამ მეთოდით ხორბლის კვების პირობების გაუმჯობესება შეიძლება

Read More
დარგებიმემარცვლეობა

საშემოდგომი ჭვავი  სამთო მიწადმოქმედების ეფექტიანი კულტურაა

ჭვავი, ანუ სვილა (Secale cereale) — როგორც  სამთო მიწადმოქმედებისა და ცივი რეგიონების კულტურა ცნობილი იყო ჯერ კიდევ – ბრინჯაოს ხანაში.  დღეს  ჭვავი ძალზედ

Read More
დარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

საშემოდგომო საკვები მიმართულების ტრიტიკალეს ჯიშ ქართლი 2-ის   წარმოება   კლიმატგონივრულ  საკვებ თესლბრუნვებში  

 ტრიტიკალე, ლათინურად Tritikale ადამიანის მიერ შექმნილი  ჭვავისა და ხორბლის შეჯვარებით და სელექციური გადარჩევით  მიღებული ახალი  მარცვლეული კულტურაა. ტრიტიკალეში გაერთიანებულია ჭვავის

Read More
დარგებიმემარცვლეობასტატიები

 მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება

საქართველოში რიგი მიზეზების გამო (მცირე მიწიანობა, ვერტიკალური ზონალობა, ერთმანეთისაგან განსხვავებული ბუნებრივ-საწარმოო პირობები, ტრადიციები და სხვა) მნიშვნელოვნად შეზღუდულია მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება.

Read More