საქართველოს შეუძლია საჭირო ხორბლის  60% აწარმოოს

„ჩვენ მარტო იმას უნდა ვეცადოთ, პური იმდენი მოვიყვანოთ, რომ სასყიდელი არ გაგვიხდეს, ჩვენ და ჩვენს შინაურ ბაზარს ეყოს“ ილია ჭავჭავაძე

Read more

ჭვავი

ჭვავი – (Secale cereale L. megrulad).- „ჭვე“//„ჭვია“, ჭანურად – „ნჭვავი“, სვანურად – „მანაშ“, ლეჩხუმურად -„ქუბე“, რაჭულად – „ზოფხი“, იმერულად და ქვემორაჭულად –

Read more

ქართული ხორბალი

ხორბალი– (Triticum L.). ტერმინი ხორბალი (ჭანურად “ქოვ–ალი” // “ქუვ–ალ–ი“, “ქუ–ალ–ი“, “ქვ–ალ–ი“; მეგრულად “ქობალი“; სვანურად “კვეცენ“), საქართველოში თავდაპირველად აღნიშნავდა საერთოდ ყოველგვარ პურეულ მცენარეს, ხოლო მოგვიანებით

Read more

მზესუმზირის მოყვანის ტექნოლოგია

მზესუმზირის წარმოშობის ადგილი ჩრდილო ამერიკაა, სადაც გავრცელებულია მისი ველური ფორმები. მზესუმზირას კულტივირება პირველად მოახდინეს აქ მცხოვრებმა ინდიელებმა 2-3 ათასი წლის

Read more

ივნისიდან რუსეთი წიწიბურას ექსპორტს აჩერებს

მსოფლიო ბაზარზე წიწიბურას ფასი ეტაპობრივად იზრდება. ფასები იზრდება რუსეთის და უკრაინის ბაზრებზეც. რუსეთში, რომელიც საქართველოში წიწიბურას ერთ-ერთი ძირითადი მომწოდებელია, 2021 წლის

Read more

უხვმოსავლიანი სიმინდის თესლი ,,ლომთაგორა”

ფირმა „ლომთაგორა“ გთავაზობთ ქართველი მეცნიერ-სელექციონერების მიერ გამოყვანილ უხვმოსავლიან სიმინდის თესლს „ლომთაგორას“.  „ლომთაგორა“ (ყვითელი  და თეთრი მარცვალი) _ შეიცავს  პროვიტამინ „A“-ს,

Read more

ჰიბრიდული სათესლე მასალა _ ჰიბრიდული სიმინდი

ჯვარედინა დამტვერვის შედეგად მიიღება  ჰიბრიდული სათესლე მასალა, ჩანაწერის ნახვარომლის თესვით ვიღებთ ჰიბრიდულ მცენარეს,  რაშიც გაერთიანებულია  „დედა” და „მამა” ხაზების (ჯიშების)

Read more

საქართველოში დარაიონებული საგაზაფხულო ქერის ჯიშები

ქერი მსოფლიოს უძველესი კულტურაა, საერთაშორისო მონაცემების მიხედვით ის კულტურაში შევიდა 7000 წლის წინათ. მოიცავს 50 სახეობას და ზღვის დონიდან 5000

Read more

საქართველოში მოწეული მარცვლეულის უდიდეს წილს, 90 %-ზე მეტს, საოჯახო მეურნეობები აწარმოებენ

საქართველოში ხორბლის საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა ძალიან დაბალია, ჰექტარზე 1,5 ტონის ფარგლებში მერყეობს, კიდევ უფრო დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს სიმინდის კულტურაში, სადაც

Read more

მეტი ყურადღება შვრიის კულტურას

 შვრია ეკუთვნის ძველი კულტურების რიცხვს, მაგრამ მისი მოყვანა ხორბალთან, ქერთან და ფეტვთან შედარებით გვიან დაიწყო. შვრია ევროპული ქვეყნებისათვის უფრო ადრე

Read more