ქართული ხორბლის ენდემური სახეობები, სახესხვაობები და მათი მნიშვნელობა

საქართველო ევროპისა და აზიის კონტინენტებს შორის მდებარეობს და მისი ტერიტორია  მიწათმოქმედების სხვადასხვა ცივილიზაციების გზაჯვარედინს წარმოადგენს. საქართველოს მრავალფეროვანი ბუნებრივი, კლიმატური და ნიადაგური

Read more

მახობელი (Cephalaria Syriaca) და მისი როლი პურცხობაში

ეთნობოტანიკური უნარ-ჩვევების მოძიებისას აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში აქტუალურია პურის ხარისხისა და გემოვნების გაუმჯობესებისათვის ძვირფასი დიეტური დანამატების გამოყენება. მათ შორის

Read more

„ლომთაგორა“ ხორბლის წარმოების ახალ ტექნოლოგიებს ცდის და ნერგავს

კომპანია „ლომთაგორა“ ხორბლის წარმოების გაზრდის მიზნით ახალ ტექნოლოგიებს ცდის და ნერგავს. კომპანია ყოველწლიურად საცდელ ნაკვეთებზე რამდენიმე ათეულ ხორბლის ჯიშს ცდის

Read more

სიმინდის მოყვანა მინიმალური დამუშავების (Mini-Till) სამანქანო ტექნოლოგიით

ნიადაგის მინიმალური დამუშავების ტექნოლოგია ტექნოლოგიური ოპერაციების კომპლექსს მოიცავს, რაც უზრუნველყოფს, როგორც ენერგეტიკულ, შრომით და მატერიალურ დანახარჯებს, ასევე მანქანათა ხშირი მოძრაობის შეზღუდვით

Read more

,,ლომთაგორა” _ ქართული უხვმოსავლიანი სიმინდის თესლი

კომპანია „ლომთაგორა“ გთავაზობთ ქართველი მეცნიერ-სელექციონერების მიერ გამოყვანილ უხვმოსავლიან  სიმინდის ქართულ თესლს „ლომთაგორას“. ქართული სიმინდი „ლომთაგორა“ (ყვითელი  და თეთრი მარცვალი) _

Read more

ქართული ხორბლის ენდემური სახეობების და ხალხური სელექციით მიღებული ადგილობრივი ჯიშების დაცვა, გამრავლება და გამოყენება

დღეს მსოფლიო აღიარებს თანამედროვე უხვმოსავლიანი ხორბლების პრობლემებს, განსაკუთრებით ცილის დაბალ შემცველობას და ხორბლის ფქვილის მიმართ ალერგიების მზარდ სპექტრს. შესაბამისად საჭირო

Read more

ქართული უძველესი, უნიკალური თვისების ხორბლის ჯიშები და მათი მნიშვნელობა

საქართველო ვაზისა და ხორბლის წარმოშობის ქვეყანაა. საქართველოში კოლხეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული გათხრების დროს, ძველი ადამიანების სადგომებსა და სამარხებში, აღმოჩენილია (ძვ. წელთაღრიცხვით)

Read more

ხორბლის წარმოების სტრატეგია და პერსპექტივები საქართველოში

ხორბალი საქართველოში ენდემური და განსაკუთრებული, სტრატეგიული სასოფლო-სამერნეო კულტურაა, რასაც განაპირობებს მისი მდიდარი ისტორია, დიდი აგრონომიული და ეკონომიკური მნიშვნელობა. სამეცნიერო კვლევებით

Read more

მარცვლეულის მსოფლიო წარმოება

„მომაკვდინებელ იარაღებს შორის, ყველაზე საშიში შიმშილია”-განაცხადა ლორდთა პალატაში უ. ჩერჩილმა, როდესაც იარაღის წარმოების გაზრდაზე მსჯელობდნენ. თუ გადავხედავთ მსოფლიო სტატისტიკას დავინახავთ,

Read more

ხორბლის წარმოების პრობლემები საქართველოში

 საქართველო, ვაზთან ერთად, ხორბლის სამშობლოდაა აღიარებული. მისი უძველესი ჯიშები- მახა, ზანდური, დოლის პური და სხვა გამოირჩევა მავნებლებისა და დაავადებებისადმი გამძლეობით,

Read more