ივნისიდან რუსეთი წიწიბურას ექსპორტს აჩერებს

მსოფლიო ბაზარზე წიწიბურას ფასი ეტაპობრივად იზრდება. ფასები იზრდება რუსეთის და უკრაინის ბაზრებზეც. რუსეთში, რომელიც საქართველოში წიწიბურას ერთ-ერთი ძირითადი მომწოდებელია, 2021 წლის

Read more

უხვმოსავლიანი სიმინდის თესლი ,,ლომთაგორა”

ფირმა „ლომთაგორა“ გთავაზობთ ქართველი მეცნიერ-სელექციონერების მიერ გამოყვანილ უხვმოსავლიან სიმინდის თესლს „ლომთაგორას“.  „ლომთაგორა“ (ყვითელი  და თეთრი მარცვალი) _ შეიცავს  პროვიტამინ „A“-ს,

Read more

ჰიბრიდული სათესლე მასალა _ ჰიბრიდული სიმინდი

ჯვარედინა დამტვერვის შედეგად მიიღება  ჰიბრიდული სათესლე მასალა, ჩანაწერის ნახვარომლის თესვით ვიღებთ ჰიბრიდულ მცენარეს,  რაშიც გაერთიანებულია  „დედა” და „მამა” ხაზების (ჯიშების)

Read more

საქართველოში დარაიონებული საგაზაფხულო ქერის ჯიშები

ქერი მსოფლიოს უძველესი კულტურაა, საერთაშორისო მონაცემების მიხედვით ის კულტურაში შევიდა 7000 წლის წინათ. მოიცავს 50 სახეობას და ზღვის დონიდან 5000

Read more

საქართველოში მოწეული მარცვლეულის უდიდეს წილს, 90 %-ზე მეტს, საოჯახო მეურნეობები აწარმოებენ

საქართველოში ხორბლის საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა ძალიან დაბალია, ჰექტარზე 1,5 ტონის ფარგლებში მერყეობს, კიდევ უფრო დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს სიმინდის კულტურაში, სადაც

Read more

მეტი ყურადღება შვრიის კულტურას

 შვრია ეკუთვნის ძველი კულტურების რიცხვს, მაგრამ მისი მოყვანა ხორბალთან, ქერთან და ფეტვთან შედარებით გვიან დაიწყო. შვრია ევროპული ქვეყნებისათვის უფრო ადრე

Read more

ხორბლის, ფქვილისა და პურის ბაზარზე არსებული მდგომარეობის და გადაუდებელი ღონისძიებების გატარების შესახებ

საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციას და საქართველოს პურის მრეწველთა კავშირის მიმართვა საქართველოს მთავრობას. საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციას

Read more

ოსპის მოვლა-მოყვანის მოკლე აგროტექნიკა დამწყები ფერმერებისთვის

როგორც ყველა სხვა სამარცვლე პარკოსანი კულტურები ყველა სასოფლო სამეურნეო კულტურისათვის, პარკოსანი კულტურების გარდა ასევე ოსპიც საუკეთესო წინამორბედია. თვით ოსპისათვის საუკეთესო

Read more

 ჯიშიანი და მაღალხარისხიანი თესლის გარეშე უხვი მოსავლის მიღება შეუძლებელია 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა თანამედროვე, უხვმოსავლიანი ჯიშების და ჰიბრიდების გამოყვანას და წარმოებაში დანერგვას სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის და ხარისხის გაზრდაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. 

Read more

„ალზურინი“ _ ორგანულ-მინერალური სასუქი ხორბლისა და სიმინდის უხვი მოსავლის გარანტი

გლობალური დათბობის პირობებში სულ უფრო რთული ხდება მაღალი ხარისხის და სასურველი რაოდენობის ხორბლის მიღება. ამის გამო, მეტად მნიშვნელოვანია სწორი აგრო-ტექნიკური

Read more