აგრომედიის როლი და მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში

ქვეყანაში სადაც სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა და მის განვითარებაზე, მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფის გარდა, ქვეყნის ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანი ბიძგის მიცემა შეუძლია.

Read more

ქვევრი _ გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული პირველი არასასურსათო პროდუქტი

საქართველოს მთავრობის სტრატეგიულ დოკუმენტებში ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდაა, ამ მხრივ,

Read more

კაცი, რომელიც ტყეებს აშენებდა _ „ რომ არა მიხეილ მურვანიშვილი, სურამი, როგორც კურორტი, არ იარსებებდა”

სოციალურ ქსელში გა­მოქ­ვეყ­ნდა სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცია მე-20 სა­უ­კუ­ნე­ში მოღ­ვა­წე ქარ­თველ მე­ტყე­ვე მი­ხე­ილ მურ­ვა­ნიშ­ვი­ლზე, რომ­ლის სა­ხელ­საც უკავ­შირ­დე­ბა თით­ქმის ნა­ხე­ვარ სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ფიჭ­ვო­ვა­ნი

Read more

სვანური მარილი (ბებიას მარილი)

სვანური მარილი, რომელსაც ხშირად ბებიას მარილსაც ეძახიან, სვანეთის სიამაყეა და უხდება ყველაფერს, პომიდვრის სალათით დაწყებული, შემწვარი გოჭით დამთავრებული. სვანური მარილი ზოგადად

Read more

რაც-იოლი _ ფერმერს მერძეული ფურის საკვები რაციონის შედგენას უმარტივებს

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ გთავაზოთ სპეციალური ჩანართს, მეორე გამოშვებას. ჩანართის წინამდებარე გამოშვებაში მკითხველი წაიკითხავს საინტერესო ინფორმაციას „რაც-იოლის“ შესახებ, რა არის

Read more

სურსათის ქიმიური შედგენილობა

სხვადასხვა სახის სურსათს განსხვავებული ენერგეტიკული ღირებულება აქვს, რაც დამოკიდებულია მის ქიმიურ შედგენილობაზე. სურსათში შემავალი ქიმიური ნივთიერებები ორ ჯგუფად იყოფა: ორგანული

Read more

გივი აბალაკი – 86 წლის ფერმერი გორის მუნიციპალიტეტიდან

იმ დღით, როცა ვესტუმრეთ, ცოტა დაფიქრებული იყო. მეუღლე შეუძლოდ ჰყავდა და გონება და ფიქრი სულ მისკენ უტრიალებდა. ,,ექიმთან ჰყავთ წაყვანილი

Read more

„ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ SQIL

ჟურნალი „ახალი აგრარული სქართველო“ გთავაზოთ სპეციალურური ოთხვერდიანი ფერადი ჩანართის პირველ გამოშვებას. ჩანართი მომზადებულია პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ SQIL 

Read more

ხორბლის სელექციის დიდოსტატი _ თანამედროვეობის უდიდესი ქართველი სელექციონერი

კაცობრიობის საკვებით უზრუნველყოფა უპირველესი პრობლემაა. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მაქსიმუმის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ პროგრესული ტექნოლოგიების ათვისებით. თანამედროვე მიწათმოქმედების სტრატეგია მდგომარეობს არა სათესი

Read more