ფრინველის კვება, წიწილების გამოზრდა, საკვები ნივთიერებები და მათი მნიშვნელობა

ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი შედგება წყლისა და მშრალი ნივთიერებებისგან. მშრალი ნივთიერება იყოფა ორგანულ და მინერალურ ნაწილად. ორგანული ნივთიერება შედგება აზოტშემცველი (პროტეინი)

Read more

წყალში მცურავი ფრინველები და მათი სამეურნეო მნიშვნელობა

წყალში მცურავი ფრინველების მოშენების ტრადიცია საქართველოში უძველესი დროიდან იღებს სათავეს, ხალხური სელექციით შექმნილია ბატის და იხვის ადგილობრივი ჯიშები.   წყალში მცურავ

Read more

ადგილობრივი ჯავახური ჭრელი და ნაცარა (რუხი) ბატი

ჯავახური ბატი _ ადგილობრივი ჯავახური ბატის წარმოშობის შესახებ მასალები დღემდე სრულად დამუშავებული არ არის. მეცნიერდა აზრით, იგი ამ რეგიონში (ჯავახეთში) მობინადრე

Read more

საფრინველის ბიოუსაფრთხოება

 ფერმის ტერიტორია აუცილებლად უნდა იყოს დაშორებული დასახლებული პუნქტიდან მინიმუმ 3 კილომეტრით. ცენტრალური გზიდან დაშორება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 300 მეტრს. ფერმის

Read more

პანდემიის გავლენა ფრინველის ხორცის ბაზარზე

covid-19-ის პირობებში საოჯახო მეურნეობებში წარმოებული ფრინველის ხორცის წარმოება მცირედით გაიზარდა. როგორც აგროექსპერტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე, მიხეილ ჭიჭაყუა აღნიშნავს, ეპიდემიის ნეგატიურ

Read more

ერთდროს ქართული ქათმის ხორცი და კვერცხი ჰამბურგის, ვენის და ლონდონის ბაზრებზე გაჰქონდათ

საქართველო  მეფრინველეობის ტრადიციებით მდიდარი ქვეყანაა. თუნდაც ის ფაქტი რად ღირს, რომ გასული საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ქუთაისის გუბერნიაში 27

Read more

კვერცხი – ვიტამინების წყარო

ვიტამინები, როგორც ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება აუცილებელია ორგანიზმის განვითარებისათვის, ცხოველმყოფელობისთვის. ვიტამინების ნაკლებობა იწევევს: შრომის უნარიანობის დაქვეითებას, სწრაფ დაღლას, ორგანიზმი ადვილად ცივდება, ინფექციური

Read more

თანამედროვე ტექნოლოგიები მეხორცულ მეფრინველეობაში

   ნებისმიერი სახელმწიფოს ვალდებულებაა სწორად დასახული სტრატეგიისა და პოლიტიკის გატარების შედეგად უზრუნველყოს ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოება. ამის აუცილებლობა განსაკუთრებით ნათლად გამოიკვეთა

Read more

თანამედროვე ტექნოლოგიები მეკვერცხულ მეფრინველეობაში

მეფრინველეობა მალმწიფადი და რენტაბელური დარგია. იძლევა რა ხორცს, კვერცხს, ღინღლს და ბუმბულს, პრაქტიკულად უნარჩენო წარმოებაა. უახლესი მიღწევების საფუძველზე სამრეწველო მეფრინველეობა

Read more

 რა პროფილაქტიკური სამუშაოები შესასრულებელი  გაზაფხულზე მეფრინველეობაში 

გაზაფხული მეფრინველეობაში ინკუბაციის ინტენსიური პერიოდია. ამ დროს სასოფლო-სამეურნეო ფრინველის ყველა სახეობაში წარმოებს ნამატის მიღება, რაც განსაკუთრებულ ძალისხმევას და ყურადღებას საჭიროებს.

Read more