მეხორცული ქათმის მინიმალური დაცვის წესი დამტკიცდა

საქართველოს მთავრობამ მეხორცული ქათმის მინიმალური დაცვის წესი დაამტკიცა. წესი სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2

Read more

ქათამს მეტი ფერის აღქმა შეუძლია ვიდრე ადამიანს, რატომ?

გამოჩეკვამდე წიწილის მარჯვენა თვალი მიმართულია ნაჭუჭისაკენ (შთანთქავს სინათლეს ნაჭუჭის მეშვეობით),  ხოლო მარცხენა თვალი დაფარულია სხეულით. შედეგად მარჯვენა თვალში ვითარდება ახლომხედველობა,

Read more

ფრინველთა სადგომის ქვშსაფენმა მეცნიერთა ყურადღება მიიპყრო

მკვლევარების აზრით, ქათმის ნარჩენების ხელახლა გამოყენება ხელს უწყობს ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტული სალმონელას შემცირებას. დებატებში, მთლიანად უნდა შეიცვალოს ფრინველის ქვეშსაფენი თუ ნაწილობრივ,

Read more

ფრინველის კვება

ნორმირებული კვების ძირითადი ამოცანაა, საკვების რაციონალური გამოყენების გზით მაქსიმალურად უზრუნველყოს ფრინველის გენეტიკური, პოტენციური პროდუქტიულობა,  ჯანმრთელობა და განვითარების მაჩვენებელი. მაღალი მთის

Read more

ბროილერის გამოზრდა

ბროილერის გამოზრდა. ფრინველის ხორცის წარმოება ძირითადად დაფუძნებულია ბროილერის ხორცის წარმოებაზე. ბროილერის გამოზრდის ტექნოლოგია სამ სისტემას მოიცავს: ღრმა საფენზე, ბატარეა-გალიებში და

Read more

ადგილობრივი ქათმის მოშენება ფერმერული მეურნეობის პირობებში

მეფრინველეობის პროდუქცია მსოფლიო მასშტაბით დიდ კონკუ­რენ­ციას განიცდის. იმისათვის, რომ ბაზარზე შენარჩუნდეს კონკურენტუნარიანობა, საჭირო ხდება, უშუალოდ მომხმარებლის მოთხოვნილების გათვალისწინება. მომხმარებელი კი ყოველთვის

Read more

ფრინველის საკვების დახასიათება და კვების მეთოდები

ფრინველისთვის გამოყენებული საკვები იყოფა ჯგუფებად, რომელთაც  საერთო თვისებები აქვთ. ცხოველური წარმოშობის საკვებია: ხორცი და თევზი, ხორცკომბინატის ნარჩენები, რძე და მისი გადამუშავების

Read more

საქართველოს სანადირო ფრინველები

კაცობრიობის გარიჟრაჟზე, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა არც მიწათმოქ­მედება და არც მეცხოველეობა, ჩვენი შორეული წინაპრების საკვების მოპოვების ერთადერთ საშუალებას

Read more

როდ-აილენდის ჯიშის ქათამი – პროდუქტიულობა და ჯიშის თავისუბურებები

ქათამი – ყველაზე პოპულარული სასოფლო-სამეურნეო ფრინველია. წვრილ ფერმერულ მეურნეობებში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია კომბინირებულ მეხორცულ-მეკვერცხულ ჯიშებზე, რომელთა მოშენება მცირე წარმოების ფერმებისთვის

Read more

ინდაურის მოშენება ფერმერულ მეურნეობებში

ინდაური – ყველაზე მსხვილი სასოფლო სამეურნეო ფრინველია; ხასიათდება სწრაფი ზრდით, ხორცის მაღალი კვებითი და საგემოვნო თვისებებით. მოთხოვნილების შესაბამისად არჩევენ სამი

Read more