ფრინველის საკვების დახასიათება და კვების მეთოდები

ფრინველისთვის გამოყენებული საკვები იყოფა ჯგუფებად, რომელთაც  საერთო თვისებები აქვთ. ცხოველური წარმოშობის საკვებია: ხორცი და თევზი, ხორცკომბინატის ნარჩენები, რძე და მისი გადამუშავების

Read more

საქართველოს სანადირო ფრინველები

კაცობრიობის გარიჟრაჟზე, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა არც მიწათმოქ­მედება და არც მეცხოველეობა, ჩვენი შორეული წინაპრების საკვების მოპოვების ერთადერთ საშუალებას

Read more

როდ-აილენდის ჯიშის ქათამი – პროდუქტიულობა და ჯიშის თავისუბურებები

ქათამი – ყველაზე პოპულარული სასოფლო-სამეურნეო ფრინველია. წვრილ ფერმერულ მეურნეობებში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია კომბინირებულ მეხორცულ-მეკვერცხულ ჯიშებზე, რომელთა მოშენება მცირე წარმოების ფერმებისთვის

Read more

ინდაურის მოშენება ფერმერულ მეურნეობებში

ინდაური – ყველაზე მსხვილი სასოფლო სამეურნეო ფრინველია; ხასიათდება სწრაფი ზრდით, ხორცის მაღალი კვებითი და საგემოვნო თვისებებით. მოთხოვნილების შესაბამისად არჩევენ სამი

Read more

ციცარი

ციცრის (Numida mellagris) სამშობლოდ აფრიკა მიიჩნევა. შინაური ციცრის წინაპარი ნაცარა-წინწკლებიანი ციცარია. იგი მოშინაურებული იქნა მოგვიანებით 3000 წლის წინათ. თავდაპირველად მას

Read more

ქათმის ძირითადი ჯიშები

თანამედროვე ფრინველი 18 რიგშია გაერთიანებული: ქათამი, ინდაური, ციცარი, ხოხობი, მწყერი მიეკუთვნება ქათმისნაირთა რიგს, ხოხბისნაირთა ოჯახს; ქათმის, ინდაურის და ა.შ. სახეობას.

Read more

ფრინველის კვება, საკვები ნივთიერებები და მათი მნიშვნელობა

ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი შედგება წყლისა და მშრალი ნივთიერებებისგან. მშრალი ნივთიერება იყოფა ორგანულ და მინერალურ ნაწილად. ორგანული ნივთიერება შედგება აზოტშემცველი (პროტეინი)

Read more

რამდენიმე რჩევა ფრინველის ხორცის მწარმოებლებს

თუ გსურთ აწარმოოთ ფრინველის ხარისხიანი ხორცი  და  მომხმარებელიც კმაყოფილი გვყავდეთ, გაითვალისწინეთ: ♦ ფრინველის ხორცში 180-მდე კომპონენტია, რაც  ხორცის საგემოვნო თვისებებს

Read more

პეკინური იხვი _ მოშენების თავისებურებები

პეკინური იხვი მაღალი აღწარმოების უნარით გამოირჩევა და ფერმერისთვის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს. მსოფლიოში, ამჟამად, ცნობილია იხვის მრავალი ჯიში, რომელიც

Read more

მტრედი

შინაური მტრედის უძველეს წინაპრად ითვლება გარეული შავ-მოიისფერო მტრედი. იგი მოიშინაურეს ჩვ. წ. აღ.-მდე 3000-3500 წლის წინ ძველ ეგვიპტეში. უხსოვარი დროიდან

Read more