ფრინველის კვება, საკვები ნივთიერებები და მათი მნიშვნელობა

ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი შედგება წყლისა და მშრალი ნივთიერებებისგან. მშრალი ნივთიერება იყოფა ორგანულ და მინერალურ ნაწილად. ორგანული ნივთიერება შედგება აზოტშემცველი (პროტეინი)

Read more

რამდენიმე რჩევა ფრინველის ხორცის მწარმოებლებს

თუ გსურთ აწარმოოთ ფრინველის ხარისხიანი ხორცი  და  მომხმარებელიც კმაყოფილი გვყავდეთ, გაითვალისწინეთ: ფრინველის ხორცში 180-მდე კომპონენტია, რაც  ხორცის საგემოვნო თვისებებს განაპირობებს;

Read more

პეკინური იხვი _ მოშენების თავისებურებები

პეკინური იხვი მაღალი აღწარმოების უნარით გამოირჩევა და ფერმერისთვის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს. მსოფლიოში, ამჟამად, ცნობილია იხვის მრავალი ჯიში, რომელიც

Read more

მტრედი

შინაური მტრედის უძველეს წინაპრად ითვლება გარეული შავ-მოიისფერო მტრედი. იგი მოიშინაურეს ჩვ. წ. აღ.-მდე 3000-3500 წლის წინ ძველ ეგვიპტეში. უხსოვარი დროიდან

Read more

ფარშავანგი

ფარშავანგი მონოტიპიურ სახეობად ითვლება ე. ი. არ იყოფა ქვესახეობებად, თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობენ მთელი რიგი სხვადასხვა ფერის ეგზემპლარები

Read more

ფრინველის კვება, წიწილების გამოზრდა, საკვები ნივთიერებები და მათი მნიშვნელობა

ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი შედგება წყლისა და მშრალი ნივთიერებებისგან. მშრალი ნივთიერება იყოფა ორგანულ და მინერალურ ნაწილად. ორგანული ნივთიერება შედგება აზოტშემცველი (პროტეინი)

Read more

წყალში მცურავი ფრინველები და მათი სამეურნეო მნიშვნელობა

წყალში მცურავი ფრინველების მოშენების ტრადიცია საქართველოში უძველესი დროიდან იღებს სათავეს, ხალხური სელექციით შექმნილია ბატის და იხვის ადგილობრივი ჯიშები.   წყალში მცურავ

Read more

ადგილობრივი ჯავახური ჭრელი და ნაცარა (რუხი) ბატი

ჯავახური ბატი _ ადგილობრივი ჯავახური ბატის წარმოშობის შესახებ მასალები დღემდე სრულად დამუშავებული არ არის. მეცნიერდა აზრით, იგი ამ რეგიონში (ჯავახეთში) მობინადრე

Read more

საფრინველის ბიოუსაფრთხოება

 ფერმის ტერიტორია აუცილებლად უნდა იყოს დაშორებული დასახლებული პუნქტიდან მინიმუმ 3 კილომეტრით. ცენტრალური გზიდან დაშორება უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 300 მეტრს. ფერმის

Read more

პანდემიის გავლენა ფრინველის ხორცის ბაზარზე

covid-19-ის პირობებში საოჯახო მეურნეობებში წარმოებული ფრინველის ხორცის წარმოება მცირედით გაიზარდა. როგორც აგროექსპერტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე, მიხეილ ჭიჭაყუა აღნიშნავს, ეპიდემიის ნეგატიურ

Read more