მცენარეთა დაცვა

მცენარის მავნებლების, დაავადებების, მღრღნელების და სხვა წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები, რეკომენდაციები.

აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

აკარიციდული, ინსექტიციდური, რეპლენტური, როდენტიციდური, ნემატიციდური, ფუნგიციდური, ჰერბიციდური თვისების მქონე მცენარეები

 ორგანულ სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება აკარიციდული (მავნე ტკიპების), ინსექტიციდური (მავნე მწერების), რეპლენტური (მწერების დამაფრთხობელი), როდენტიციდური (მავნე მღრღნელების), ნემატიციდური (მრგვალი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

კაკლის დაავადები და მის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები

კაკლის ფოთლების მურა ლაქიანობა — Marssonina juglandis (Lib.) Magnus სიმპტომები: იგი კაკლის ყველაზე მნიშვნელოვანი დაავადებაა. აავადებს მწვანე ორგანოებს: ფოთლებს, ყლორტებს,

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობამევენახეობა-მეღვინეობამცენარეთა დაცვა

ვაზის ანუ მსხლის მილმხვევვი

მავნებლის გავრცელების არეალს წარმოადგენს მევენახეობა-მეხილეობის რეგიონები. ხოჭოს სიგრძე 5-9 მმ-ია, ფერი გარდამავალია, მწვანიდან ლურჯში. მილმხვევი ზამთრობს ნიადაგში. აპრილში ხოჭო გამოდის

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვასტატიები

ენტომოფაგების  გამოყენების ეფექტიანობა სათბურის ფრთათეთრას (Trialeurodes vaporariorum) და თამბაქოს ფრთათეთრას  (Bemisia Tabaci) წინააღმდეგ აჭარის სუბტროპიკული ზონის სასათბურე მეურნეობებში

დღეისათვის აჭარის შავიზღვისპირა სუბტროპიკული ზოლში არსებული სასათბურე  მეურნეობებში მცენარეთა დაცვის სისტემა შესდგება, მხოლოდ ქიმიური და აგროტექნიკური ბრძოლის ღონისძიებებისაგან. მესათბურეების სექტორში

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ბზის ალურა და მასთან ბრძოლის ღონისძიებანი

საქართველო მსოფლიოში უნიკალური მწვანე საფარით გამორჩეული ქვეყანაა. ჩვენდა სამწუხაროდ ბუნებაში არსებობენ მავნებელი მწერები, რომლებიც აზიანებენ უნიკალურ მცენარეებს და  ზოგიერთ მათგანს გადაშენების საფრთხეს

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ჯავშნიანი ტკიპები- Oribatida

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida, მიეკუთვნება ფეხსახსრიანთა ტკიპს, ობობასნაირთა კლასს, აკარიფორმას რიგს და ჯავშნიანი ტკიპების ქვერიგს. ჯავნიანი ტკიპების სხეული მუქი-ყავისფერი, ზოგჯერ შავი შეფერილობისაა, სხეულის ზომა მერყეობს 0,2

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida, მიეკუთვნება ფეხსახსრიანთა ტკიპს, ობობასნაირთა კლასს, აკარიფორმას რიგს და ჯავშნიანი ტკიპების ქვერიგს. ჯავნიანი ტკიპების სხეული მუქი-ყავისფერი, ზოგჯერ შავი შეფერილობისაა, სხეულის ზომა მერყეობს 0,2

Read More
დარგებიმემცენარეობამცენარეთა დაცვა

მერქნიანი მცენარეების მავნებელ-დაავადებები

მუხის დიდი ხარაბუზა – (Cerambyx cerdo) მუხის დიდი ხარაბუზა გვხვდება თითქმის ყველა მუხნარ კორომში, ზრდასრული ხოჭო შავია, ზედა ფრთები კი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვაფერმერი ფერმერს

ბუგრები და მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებები

ბუგრები ( Aphids ) ფართოდ გავრცელებული მცენარეთა მავნე მწერებია. რომლებიც აზიანებენ თითქმის ყველა სახეობის მცენარეებს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე ტყის, დეკორატიულ და მინდვრის კულტურებს.

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვაფერმერი ფერმერს

იაპონური ცვილისებრი ცრუფარიანა

იაპონური ცვილისებრი ცრუფარიანა 100 სახეობაზე მეტ სავადასხვა სუბტროპიკულ მცენარეს აზიანებს, მათ შორის კეთილშობილ დაფნას. მავნებლის ინტენსიურ გავრცელებას ხელს უწყობს მწერის

Read More