მცენარეთა დაცვა

მცენარის მავნებლების, დაავადებების, მღრღნელების და სხვა წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები, რეკომენდაციები.

აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

კენკროვანი კულტურების სარეველები

საქართველოში კენკროვანი კულტურები ფართოდ არის გავრცელებული, ზოგი მათგანი ველურად იზრდება, ზოგიც ადამიანს მოჰყავს, ისინი წარმოადგენენ მრავალწლიან მცენარეებს (ბუჩქებს, ნახევარბუჩქებს, ბალახებს),

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობამცენარეთა დაცვა

მონილიოზი ანუ ნაყოფის სიდამპლე

დაავადებას იწვევს Monilia-ს გვარის პარაზიტული სოკოები. ფართოდაა გავრცელებული თესლოვანთა და კურკოვანთა  ნაყოფის სიდამპლე. ავადდება თესლოვნების: ვაშლის, მსხლის,  კომშის, აგრეთვე კურკოვნების:

Read More
დარგებიმევენახეობა-მეღვინეობამცენარეთა დაცვა

ვაზის სარეველები

საქართველო ვაზის წარმოშობის ერთ-ერთი უძველესი კერაა, პირველი ცნობები ვაზის კულტივირების შესახებ  მე-4-5 ათასწლეულით თარიღდება ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. არქეოლოგებმა ქვემო ქართლში, მარნეულის

Read More
დარგებიმცენარეთა დაცვა

ლურჯი მოცვის, ჟოლოს და მაყვლის  მეწამური ლაქიანობა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

ცნობილია, რომ კენკროვანი კულტურები გამოირჩევიან დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობით, ბოლო წლებში საქართველოში საკმაოდ გაიზარდა მათი ფართობები, განსაკუთრებით ლურჯი მოცვის შემთხვევაში. კენკროვანებში

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმევენახეობა-მეღვინეობამცენარეთა დაცვა

ვაზის დამბლა (ესკა) და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

ვაზის დამბლა (ესკა) ტრაქეომიკოზული დაავადებაა და მისი გამომწვევია სოკო – Stereum hirsitum (wild) Fr. გამოკვლევით დადგინდა, რომ დაავადება გავრცელებულია, როგორც

Read More
დარგებიმცენარეთა დაცვა

კალციუმის მნიშვნელობა მცენარისათვის

რა როლი აქვს კალციუმს მცენარეში? აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის შემდეგ კალციუმი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი საკვები ელემენტია მცენარის ოპტიმალური განვითარებისთვის.

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ბაღჩეული კულტურების მავნე ორგანიზმები

ბაღჩეული კულტურები (საზამთრო, ნესვი, გოგრა, კიტრი, ყაბაყი და სხვ.) გოგრისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებია, რომელშიც 1000-ზე მეტი სახეობა შედის, მათ სამშობლოდ ითვლება

Read More
დარგებიმევენახეობა-მეღვინეობამცენარეთა დაცვა

ჭრაქი

 ჭრაქი  სოკოვანი დაავადება, რომლის გამომწვევი პათოგენია Plasmopara viticola. მიეკუთვნება ოომიცეტებს (Oomycete). დაავადება  მაღალი ტენიანობის პირობებში ჩნდება  და ვითარდება. შესაძლებელია, რომ მცენარე ძალიან სწრაფად დააინფიციროს, ზოგჯერ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

თხილის ნაყოფის ობი 

თხილს მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს სხვადასხვა მავნებლები და დაავადებები, რომელთა ზემოქმედების შედეგად იკლებს მოსავლიანობა და  მცირდება ნაყოფის სასაქონლო ღირებულება. თხილის ერთ-ერთი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

პომიდვრის ფიტოფტოროზი

ფიტოფტოროზი პომიდვრის ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა, რომელიც მოსავლის დიდი ნაწილის განადგურებას იწვევს. დაავადება აზიანებს პომიდვრის ნაყოფებს, ფოთლებსა და ღეროებს. დაავადების სწრაფი

Read More