მცენარეთა დაცვა

მცენარის მავნებლების, დაავადებების, მღრღნელების და სხვა წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები, რეკომენდაციები.

აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ჯავშნიანი ტკიპები- Oribatida

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida, მიეკუთვნება ფეხსახსრიანთა ტკიპს, ობობასნაირთა კლასს, აკარიფორმას რიგს და ჯავშნიანი ტკიპების ქვერიგს. ჯავნიანი ტკიპების სხეული მუქი-ყავისფერი, ზოგჯერ შავი შეფერილობისაა, სხეულის ზომა მერყეობს 0,2

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida

ჯავშნიანი ტკიპები – Oribatida, მიეკუთვნება ფეხსახსრიანთა ტკიპს, ობობასნაირთა კლასს, აკარიფორმას რიგს და ჯავშნიანი ტკიპების ქვერიგს. ჯავნიანი ტკიპების სხეული მუქი-ყავისფერი, ზოგჯერ შავი შეფერილობისაა, სხეულის ზომა მერყეობს 0,2

Read More
დარგებიმემცენარეობამცენარეთა დაცვა

მერქნიანი მცენარეების მავნებელ-დაავადებები

მუხის დიდი ხარაბუზა – (Cerambyx cerdo) მუხის დიდი ხარაბუზა გვხვდება თითქმის ყველა მუხნარ კორომში, ზრდასრული ხოჭო შავია, ზედა ფრთები კი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვაფერმერი ფერმერს

ბუგრები და მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებები

ბუგრები ( Aphids ) ფართოდ გავრცელებული მცენარეთა მავნე მწერებია. რომლებიც აზიანებენ თითქმის ყველა სახეობის მცენარეებს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე ტყის, დეკორატიულ და მინდვრის კულტურებს.

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვაფერმერი ფერმერს

იაპონური ცვილისებრი ცრუფარიანა

იაპონური ცვილისებრი ცრუფარიანა 100 სახეობაზე მეტ სავადასხვა სუბტროპიკულ მცენარეს აზიანებს, მათ შორის კეთილშობილ დაფნას. მავნებლის ინტენსიურ გავრცელებას ხელს უწყობს მწერის

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმცენარეთა დაცვა

კენკროვანი კულტურების სარეველები

საქართველოში კენკროვანი კულტურები ფართოდ არის გავრცელებული, ზოგი მათგანი ველურად იზრდება, ზოგიც ადამიანს მოჰყავს, ისინი წარმოადგენენ მრავალწლიან მცენარეებს (ბუჩქებს, ნახევარბუჩქებს, ბალახებს),

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმებაღეობამცენარეთა დაცვა

მონილიოზი ანუ ნაყოფის სიდამპლე

დაავადებას იწვევს Monilia-ს გვარის პარაზიტული სოკოები. ფართოდაა გავრცელებული თესლოვანთა და კურკოვანთა  ნაყოფის სიდამპლე. ავადდება თესლოვნების: ვაშლის, მსხლის,  კომშის, აგრეთვე კურკოვნების:

Read More
დარგებიმევენახეობა-მეღვინეობამცენარეთა დაცვა

ვაზის სარეველები

საქართველო ვაზის წარმოშობის ერთ-ერთი უძველესი კერაა, პირველი ცნობები ვაზის კულტივირების შესახებ  მე-4-5 ათასწლეულით თარიღდება ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. არქეოლოგებმა ქვემო ქართლში, მარნეულის

Read More
დარგებიმცენარეთა დაცვა

ლურჯი მოცვის, ჟოლოს და მაყვლის  მეწამური ლაქიანობა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

ცნობილია, რომ კენკროვანი კულტურები გამოირჩევიან დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობით, ბოლო წლებში საქართველოში საკმაოდ გაიზარდა მათი ფართობები, განსაკუთრებით ლურჯი მოცვის შემთხვევაში. კენკროვანებში

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმევენახეობა-მეღვინეობამცენარეთა დაცვა

ვაზის დამბლა (ესკა) და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

ვაზის დამბლა (ესკა) ტრაქეომიკოზული დაავადებაა და მისი გამომწვევია სოკო – Stereum hirsitum (wild) Fr. გამოკვლევით დადგინდა, რომ დაავადება გავრცელებულია, როგორც

Read More