რა უპირატესობა აქვს ნიადაგის ნულოვან და მინიმალურ დამუშავების მეთოდს

ქვეყანაში მარცვლეული, განსაკუთრებით საშემოდგომო თავთავიანი კულტურებით მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ყველა სახელმწიფოს უპირველესი საზრუნავია, განსაკუთრებით, მაშინ თუ ქვეყანას ამის რესურსი საკმარისი აქვს.

Read more

„ქართული  მეკვერნე“ _  უნიკალური  თვისებების  მონადირე  ძაღლი

„ქართული მეკვერნე“, გამორჩეული თვისებების სანადირო ძაღლია, რომელსაც შეუძლია ხეზე საკმაოდ დიდ სიმაღლეზე აჰყვეს კვერნას, ჩვენთან გავრცელებულ კატისებრთა ოჯახის   მტაცებლებს და

Read more

მონტოლოგია, ანუ მთათმცოდნეობა

ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი მთიანია და მთის ეკოლოგიური, ურბანული, ეკონომიკური თუ სხვა პრობლემების შესწავლისა და მოგვარებისკენ გადადგმული ყოველი ნაბიჯი

Read more

საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარებისათვის

საქართველოს მთის რეგიონებს, როგორც მოსახლეობის საცხოვრებელი და ეკონომიკური საქმიანობის რთულ, მკაცრ ბუნებრივ სივრცეს, მუდმივი მხარდაჭერა სჭირდება. საქსტატის ბოლო მონაცემებით მთიანი რეგიონებში, ქვეყნის ჩრდილოეთის ზონის მთის

Read more

ცხვრის მოვლა-შენახვა

მეცხვარეობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის ტრადიციული დარგია, რომელიც რთული, მაგრამ მომგებიანი საქმიანობაა და გარკვეულ სპეციფიკურ ცოდნასაც მოითხოვს, რომელიც ფერმერებს ხშირად არ

Read more

რჩევები მეცხოველე ფერმერებს

მეცხოველეობის დარგის მნიშვნელობაზე ჩვენ სხვა დროსაც გვისაუბრია და ბევრ საინტერესო საკითხზე გაგვიმახვილებია ყურადღება, მაგრამ დღეს გვსურს პროფესიონალი ზოოტექნიკოსის დახმარებით კიდევ

Read more

რა არის საჭირო უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად

კარაგახანია ასეთი გრილი, ნალექიანი გაზაფხული _ თებერვალი მარტი, აპრილი საქართველოს ფერმერებს არ ახსოვთ. ვინც თადარიგი დაიჭირა, საფუძვლიანად მოემზადა საგაზაფხულო სამუშაობებისთვის,

Read more

უნიკალური თვისებებით გამორჩეული კახური ღორი

კახური ღორი იმ 1000 ჯიშს შორის, რომელიც მსოფლიოშია გავრცელებული, ერადერთი წარმომადგენელია, რომელიც ევროპული გარეული ღორის კავკასიური პოპულაციის, სხვა ჯიშებთან შეჯვარების

Read more

„იმერული ცხვარი“ ქართული ერის მატერიალური კულტურის ცოცხალი ძეგლია“  

 ივანე ჯავახიშვილი _ „იმერული ცხვარი“ ქართული ერის მატერიალური კულტურის ცოცხალი ძეგლია“ მეცხვარეობა საქართველოს ტრადიციული და მნიშვნელოვანი დარგია, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში

Read more

მცენარეთა დაცვა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტული მიმართულებაა

მემცენარეობა სოფლის მეურნეობის ძირითადი ღერძია და რომლის განვითარების გარეშეც სხვა დარგების წარმატება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ამიტომ ამ სფეროს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა,

Read more