ფრთალაქიანი დროზოფილა (DROSOPHILA SUZUKII) კენკროვანთა საშიში მავნებელი

ფრთალაქიანი დროზოფილა  (Drosophila suzukii) ანუ დროზოფილა სუძუკი, ხილის ბუზების ინვაზიური წამომადგენელია, რომლებიც მწიფე, ან გადამწიფებული ხილს აზიანებს. მდედრი დროზოფილა კვერცხსადებით

Read more

კენკრის წარმოებაში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

ბოლო წლებში კენკრის ბაღების გაშენება საქართველოში ინტენსიურად მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ფერმერები მზად არ არიან ისეთი ხარისხის პროდუქცია აწარმოონ, რაზეც

Read more

სუფრის მარილის (NaCl) მნიშვნელობა ფურებისთვის

 ფერმერები ხშირად უგულებელყოფენ მარილის მნიშვნელობას მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დღიურ რაციონში. იმ დროს როცა მარილს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მცოხნავი ცხოველებისთვის ნატრიუმი

Read more

კომპანია WORLDCARS ფერმერთა საიმედო პარტნიორია

კომპანია WORLDCARS-ი 2009 წელს დაარსდა, მალევე სანდო პარტნიორის სახელი მოიპოვა.  დაარსების დღიდან კომპანია ნაბიჯ-ნაბიჯ იმყარებს ადგილს საქართველოს, მსუბუქი ავტომობილების, სამშენებლო

Read more

მაღალპროდუქტიული ფურების კეტოზი

კეტოზი დაავადებაა, რომლის გამომწვევი მიზეზია დაუბალანსებელი რაციონი და შესაბამისად ნივთიერებათა (ნახშირწყლების, ცილების, ცხიმების) ცვლის მოშლა, რასაც თან სდევს ორგანიზმში კეტონური

Read more

რამდენიმე რჩევა ფრინველის ხორცის მწარმოებლებს

თუ გსურთ აწარმოოთ ფრინველის ხარისხიანი ხორცი  და  მომხმარებელიც კმაყოფილი გვყავდეთ, გაითვალისწინეთ: ფრინველის ხორცში 180-მდე კომპონენტია, რაც  ხორცის საგემოვნო თვისებებს განაპირობებს;

Read more

პრილში ჩასატარებელი სამუშაოები საფუტკრეში

აპრილის თვეში ფუტკრის ოჯახი განვითარების პროცესშია, აუცილებელია ბუდის გაფართოების დაწყება. ბუდის გაფართოება: (გაითვალისწინეთ, სხვადასხვა რეგიონში ბუდის გაფართოება სხვადასხვა დროს არის

Read more

ბროკოლი ბავშვის მენიუში

ბროკოლი ერთ-ერთი პირველთაგანი უნდა იყოს თქვენს სასურსათო სიაში. ბროკოლი სასარგებლოა გულის დაავადებების, დიაბეტისა და სიმსუქნის, ანთებითი პროცესების წინააღმდეგ. თუმცა ეს

Read more

სიმინდის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა

აპრილის დასაწყისი, ნიადაგის დახვნა, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი, ასევე მრავალწლიანი სარეველების წინააღმდეგ ნიადაგური მოქმედების ჰერბიციდების შეტანა _  ალკანსე (პენდიმეტალინი + კლომაზოლი)

Read more

აგროკოოპერაციული სისტემის  სწორი მექანიზმის  შემუშავება სახელმწიფოებრივი აუცილებლობაა!

1. _ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედების შემდგომ, რამდენად შეეწყო ხელი ეფექტიანი და სიცოცხლისუნარიანი (მდგრადი), სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნასა და

Read more