ჰიგიენის წესები საფუტკრე მეურნეობაში და სხვადასხვა მასალის გაუვნებლობის მეთოდი

ფუტკრის ოჯახები მუდმივად ამა თუ იმ მიკრობული პათოგენით, პარაზიტით ან მავნებლით დასნებოვნების საფრთხის ქვეშ იმყოფება.  ფუტკრის დაავადებების გავრცელების თავიდან ასარიდებლად

Read more

ქვევრის შენების ტრადიციული მეთოდი

 ქვევრის აშენება, ტრადიციულად, ძირის დამზადებით იწყება. მექვევრე ქვევრის ძირს ჩარხზე ამზადებს, რომელიც საყრდენზე მოძრავად ჩამოცმულ 25-28 სმ. დიამეტრის მქონე გლუვ

Read more

წვეთოვანი მორწყვის უპირატესობა

დღეს, როდესაც მთელ მსოფლიოში  წყლის რესურსების დაზოგვა მეტად აქტუალური ხდება, სულ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს თანამედროვე სარწყავი სისტემების გამოყენება, რომელთაგან

Read more

ჭურ-მარანი

ქართული მარანი ორი ტიპისაა: ღია და დახურული. ღია მარანი დასავლეთ საქართველოშია გავრცელებული. იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში მას ჭურ-მარანს უწოდებენ. ლიხთიმერეთში ჰავისა

Read more

დედა ფუტკრის ჯანმრთელობა და პროდუქტიულობა

დედა ფუტკარი ოჯახის განსაკუთრებული წევრია – ის ოჯახის ერთადერთი რეპროდუქტორია და ოჯახის ყველა წევრი მისი შთამომავალია. მის მიერ გამოყოფილი ფერომონების

Read more

საკვების მნიშვნელობა და ნორმირებული კვება მეცხოველეობაში

კვება და საკვები ბევრად მეტ გავლენას ახდენს ცხოველის ორგანიზმზე, ვიდრე ჯიში და წარმოშობა. უხვი, სრულყოფილი და მიზანშეწონილი კვება უზრუნველყოფს ცხოველის

Read more

ჟამგამძლე მტვრის თავგადასავალი

სხვა ბევრ სიკეთესთან ერთად, ღვინოც რომ ქართველებმა მისცეს კაცობრიობას, ამაზე უკვე აღარ დავობენ. მიუხედავად ამისა, რაც უფრო მეტ დასაბუთებას გვექნება

Read more

სკების გაუვნებლობა

სკების დეზინფექცია უპირობოდ და დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს შემდეგ შემთხვევებში: – სხვა საფუტკრე მეურნეობაში გამოყენებული სკების ახალ საფუტკრეში შეტანისას; – დაავადებული

Read more

ფუტკრის ოჯახის მოწამვლა

მეთაფლე ფუტკრის ტოქსიკოლოგია მეცნიერების დამოუკიდებელი განხრაა და სხვადასხვა წარმოშობის ნაერთებით ფუტკრის ოჯახის მოწამვლის შემთხვევებს შეისწავლის. წინამდებარე თავში, მისი სიმწვავის გათვალისწინებით,

Read more

 მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება

საქართველოში რიგი მიზეზების გამო (მცირე მიწიანობა, ვერტიკალური ზონალობა, ერთმანეთისაგან განსხვავებული ბუნებრივ-საწარმოო პირობები, ტრადიციები და სხვა) მნიშვნელოვნად შეზღუდულია მარცვლეულის (ხორბლის) წარმოება.

Read more