ცხიმზეთოვანი ტექნიკური კულტურები _ მე­ლია – Melia azedarach L

მე­ლია თით­ქმის ყველ­გა­ნაა გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი – აზ­ი­ის, ამ­ერ­იკ­ის და აფ­რი­კის სუბ­ტრო­­პი­კულ და ნა­წი­ლობ­რივ ტრო­პი­კულ რა­ი­ონ­ებ­ში. მცე­ნა­რე გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გად ხა­რობს აღ­მო­სავ­ლეთ ინ­დო­ეთ­ში,

Read more

მწვანე აგურა ჩაის ტექნოლოგია

მწვანე აგურა ჩაი წარმოადგენს მზა ჩაის ერთ-ერთ სახეობას, რომელიც განსხვავდება შავი და მწვანე ჩაისაგან ნედლეულის ხარისხით და გადამუშავების ტექნოლოგიით. პროდუქციის

Read more

როგორ დავაკმაყოფილოთ მაღალი სტანდარტი და ვაწარმოოთ ხარისხიანი მეცხოველეობის პროდუქცია

„ჰასპის“ სტანდარტი საერთაშორისოდ აღიარებული სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემაა, რომელიც სურსათის წარმოების პროცესში პოტენციური საფრთხეების დადგენას, მათ პრევენციას და აღმოფხვრას გულისხმობს. იმისთვის

Read more

წლევანდელ რთველზე საქართველოში 280 000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა, რაც ბოლო 30 წლის რეკორდია

საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის ყურძნის წარმოების ისტორია ასე გამოიყურება: 2009 წელს გადამუშავდა 150 ათასი ტონა ყურძენი, 2010 წ. _120 000;

Read more

წყალში მცურავი ფრინველები და მათი სამეურნეო მნიშვნელობა

წყალში მცურავი ფრინველების მოშენების ტრადიცია საქართველოში უძველესი დროიდან იღებს სათავეს, ხალხური სელექციით შექმნილია ბატის და იხვის ადგილობრივი ჯიშები.   წყალში მცურავ

Read more

სუბ­ტრო­პი­კუ­ლ მცე­ნა­რე­თა წარ­მო­შო­ბის ცენ­ტრე­ბი,  ინ­ტრო­დუქ­ცი­ი­ს და აკ­ლი­მა­ტი­ზა­ცი­ის მოკ­ლე მი­მო­ხილ­ვა

თუ ცნო­ბი­ლი იქნება, სად წარმოიშვა ეს თუ ის მცენარე და რო­მელ ქვე­ყა­ნა­შია გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი, ნა­თელი წარ­მოდ­გე­ნა გვეძ­ლევა იმ­ის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ

Read more

ადგილობრივი ჯავახური ჭრელი და ნაცარა (რუხი) ბატი

ჯავახური ბატი _ ადგილობრივი ჯავახური ბატის წარმოშობის შესახებ მასალები დღემდე სრულად დამუშავებული არ არის. მეცნიერდა აზრით, იგი ამ რეგიონში (ჯავახეთში) მობინადრე

Read more

ჩაის მცენარის დახასიათება

ჩაის მცენარე მიეკუთვნება Theaceae-ს ოჯახს, Thea-ს გვარს. ანსხვავებენ ორ ძირითად სახეობას: Thea sinensis სუბტროპიკული მცენარე, ბუჩქი, მისი ყინვაგამძლეობა აღწევს _

Read more

რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში

სოფლის მეურნეობა სამანქანო ტექნოლოგიების  განვითარების დონით სახალხო მეურნეობის არცერთ დარგს არ ჩამორჩება, შეიძლება ითქვას, მოწინავე პოზიციებიც კი უჭირავს. მძიმე სასოფლო-სამეურნეო

Read more

ჯარას თაფლის წარმოება

მეფუტკრეობა საქართველოში ოდითგანვე იყო გავრცელებული. არქეოლოგიური კვლევებით აღმოჩენილი ნიმუშების ანალიზით დასტურდება 8000 წლით დათარიღებული თაფლის არსებობის კვალი, რომელიც ტუტანხამონის სამარხში

Read more