მეცხოველეობა

აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ფურის მოგებისათვის მზადება, სამშობიარო ბოქსის ან ბაგის მომზადება, მოგება გართულებების გარეშე

 ხბოს მოგებისწინა ბოლო სამი კვირა ძალიან საპასუხისმგებლოა მშრალობაზე მყოფი ძროხების კვების კუთხით. ამ პერიოდის ხარვეზები შეიძლება გახდეს მშობიარობის შემდგომი პარეზის

Read More
დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ხბოს მუცლადყოფნის პერიოდი, ძროხის გაშრობა და მშრალობა

 ფურის მაკეობის პერიოდი ხბოს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა იწყება ჯერ კიდევ მის დაბადებამდე. ნაყოფის ყველაზე ინტენსიური ზრდა ხდება მოგებამდე ბოლო ორი თვის

Read More
დარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

ნანა მაჭარაშვილი _ ახალგაზრდა ფერმერი ქალი კახეთიდან

ახალგაზრდა ფერმერი ქალი ნანა მაჭარაშვილი კახეთიდანაა, ის პროექტ „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“  (USDA Food for Progress SQIL) ბენეფიციარია. ნანა

Read More
დარგებიმედიამემცენარეობამეფრინველეობამეცხოველეობასტატიები

საქართველოს წითელი წიგნი _ იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია

   წითელი წიგნი არის იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია, მათი თანამედროვე მდგომაორების მოკლე დახასიათებით. არსებობს

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

გეოგრაფიული აღნიშვნა „ქართული ყველი“

ქართული ყველი მზადდება ძროხის, ცხვრის, თხის და კამეჩის რძისგან, ან მათი ნარევისგან. ასეთ დროს, ძროხის რძის რაოდენობა 50%-ზე ნაკლები არ

Read More
დარგებიმეცხოველეობა

სასოფლო-სამეურნეო ცხოველის ჯიში და ჯილაგი, რა განსხვავებაა მათ შორის

 დღეს მსოფლიოში აღრიცხულია სასოფლო-სამეურნეო და შინაური ცხოველებისა და ფრინველების 3900-მდე ჯიში, მათ შორის: ძროხის −1028, ღორის − 215-მდე, ცხვრის −

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიდარგებიმეცხოველეობა

ლოკოკინების _ ჰელიკულტურის მოშენების ტექნოლოგია

ჰელიკულტურის მოშენების პირველ ეტაპზე შერჩეულ ტერიტორიაზე გულდასმით უნდა შემოწმდეს ნიადაგი, გაკეთდეს მიწის ანალიზი. მიზანშეწონილია ნიადაგის ნეიტრალური გარემო (მიწის pH-ის ხარისხი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

რეკომენდაციები  – ბოცვრის   მოვლა,   კვება  და შენახვა

მებოცვრეობა მეცხოველეობის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა და პერსპექტიული დარგია. ბოცვრის მოვლა-პატრონობის, სელექციის, შენახვის, კვების და ჩვენში გავრცელებული ჯიშების შესახებ, ლიტერატურულ წყაროებში

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობაფერმერი ფერმერს

სიმინდის სილოსის დამზადება მცირე საოჯახო მეურნეობებისთვის

დღეს ბევრ მცირე მეურნეს საზამთროდ თივის, სილოსის, ფურაჟის ან სხვა კონცენტრატების საჭირო რაოდენობით შეძენა და პირუტყვის ყუათიანი საკვებით გამოზამთრება უჭირს.

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმეცხოველეობა

ცხვრის რძე 

ცხვრის რძე თეთრი, მორუხო შეფერილობისაა, რაც რძის ცხიმში კაროტინის არარსებობით აიხსნება. ცხვრის რძეში ვიტამინ A-ს შემცველობა საკმაოდ მაღალია. მაჭიკის ფერმენტით

Read More