მემცენარეობა

დარგებიმემცენარეობა

წაბლის სასარგებლო თვისებები, გამრავლება დარგვა და მოვლა

წაბლი კვებითი და სამკურნალო თვალსაზრისით მეტად სასარგებლო პროდუქტია. ის, საფრანგეთში, განსაკუთრებული ნუგბარია და ქვეყნის სიმბოლოსა და ნაციონალურ პროდუქტს წარმოადგენს. ამიტომაც, არ

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობა

ქაცვი – ,,ოქროს ნაყოფა“, მულტიფუნქციური მცენარე და გლობალური მდგრადი განვითარების მიზნები

თანამედროვე სელექციის მცხვილნაყოფა უეკლო ქაცვი ევრაზიაში ფართოდ გავრცელებული, საკმაოდ ძვირად ღირებული, მულტიფუნქციური კულტურაა.  კერძოდ: ფიტომეციდინის განვითარების და მოსახლეობის ჯანმრთელობის განმტკიცების

Read More
აგროტექნოლოგიებიდარგებიმემცენარეობა

სვიის მოვლა – მოყვანა

სვია – Humulus lupulus L.,(კანაფისებრთა  – Cannabaceae), ოჯახს მიეკუთვნება. სვიის გვარი იყოფა სამ სახეობად: ჩვეულებრივი სვია (Humulus lupulus L), გულისმაგვარი

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობა

საღებავი სარეველა მცენარეები

მცენარეული საღებავების გამოყენებას დიდი ხნის ისტორია აქვს. საერთაშორისო ბაზარზე მცენარეული საღებავებით შეფერილ პროდუქციას დიდი უპირატესობა ენიჭება სინთეტიკური საღებავებით  შეფერილ პროდუქციასთან

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობა

კოინდარი

გამოყენების თვალსაზრისით კოინდარი 3 სახეობით არის წარმოდგენილი: მრავალწლიანი მაღალი-ფრანგული კოინდარი,  მრავალსათიბი კოინდარი, საძოვრის ინგლისური კოინდარი. მრავალწლიანი მაღალი-ფრანგული კოინდარი მაღალი, უხვად

Read More
აგრარული განათლებადარგებიმემცენარეობაფერმერი ფერმერს

მზესუმზირას მოყვანის ტექნოლოგია

მზესუმზირას წარმოშობის ადგილი ჩრდილო ამერიკაა, სადაც გავრცელებულია მისი ველური ფორმები. მზესუმზირას კულტივირება პირველად მოახდინეს აქ მცხოვრებმა ინდიელებმა 2-3 ათასი წლის

Read More
დარგებიმემცენარეობა

მსხვილ­ყვა­ვი­ლა ჟას­მი­ნი

ჟას­მი­ნი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი, მა­რადმ­წვა­ნე ბუჩ­ქია, ზე­თი­სებრ­თა Oleaceae-ს ოჯ­ახ­იდ­ან. ჟას­მი­ნის გვარ­ში ორ­ას­ამ­დე სა­ხე­ობ­აა გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი, მათ შო­რის, რო­გორც ეთ­ერ­ზე­თო­ვა­ნმა, უფ­რო მე­ტი გავრ­ცე­ლე­ბა ტრო­პი­კუ­ლი

Read More
აგრარული განათლებააგროტექნოლოგიებიდარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აგრკლიმატური ზონებისთვის

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. აღმოსავლეთ საქართველოში სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედი

Read More
აგრარული განათლებამემცენარეობა

თესვის წესი, ჩათესვის სიღრმე და ნორმა

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read More
დარგებიმემარცვლეობამემცენარეობა

საქართველოში გამოყვანილი სიმინდის ჯიშები და მათი მოკლე დახასიათება

საქართველოში სიმინდი XVII საუკუნის II ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს. თავდაპირველად ის დასავლეთ საქართველოში გავრცელდა, სადაც, თითქმის ყველგან, გამოდევნა ადრე იქ გავრცელებული

Read More