კორ­პის მუ­ხა – Quercus suber  L.

კორ­პის მომ­ცემ მერ­ქნი­ან მცე­ნა­რე­თა შო­რის, კორ­პის მუ­­ხას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი უჭ­ირ­ავს. კორ­პი (სა­ცო­ბი) კორ­­­­პის ხის ღე­რო­სა და ტო­ტებ­ზე ფე­ნე­ბად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მფა­რა­ვი

Read more

ჰიბრიდული სათესლე მასალა _ ჰიბრიდული სიმინდი

ჯვარედინა დამტვერვის შედეგად მიიღება  ჰიბრიდული სათესლე მასალა, ჩანაწერის ნახვარომლის თესვით ვიღებთ ჰიბრიდულ მცენარეს,  რაშიც გაერთიანებულია  „დედა” და „მამა” ხაზების (ჯიშების)

Read more

ვარდების გასხვლა

ვარდებმა რომ თავისი სილამაზით გაგვახარონ, აუცილებელია მათ გასხვლა. ვარდებს გასხვლა გაახალგაზრდავებისა და ჯანმრთელობისათვის სჭირდება. ასევე ბუჩქის ფორმირებისათვის და უხვი ხანგრძლივი

Read more

მარწყვის ხე / ხემარწყვა _ გამრავლება და მოვლა (ARBUTUS)

ხემარწყვა მარადმწვანე მაღალი ბუჩქი, ან პატარა ხეა.  მცენარე მანანასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი. აქვს ტყავისებრი ფოთლები და წვრილი, თეთრი ან ვარდისფერი ყვავილები,

Read more

დაფნის  აგროტექნოლოგია

გასულ საუკუნეში დაფნა ჩაისა და ციტრუსების შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურა იყო. იმ პერიოდისათვის მისი ფართობი 6000 ჰა-ს შეადგენდა და ყოველწლიურად

Read more

მიწავაშლა/ტოპინამბური _ უებარი სამკურნალო საშუალება

მიწავაშლა ჩვენში საკმაოდ არის გავრცელებული. მას იყენებენ როგორც  სამზარეულოში, სალათების თუ სხვა კერძების მოსამზადებლად, ისე სამკურნალოდ, ასევე პირუტყვის გამოსაკვებად. დღეს

Read more

საქართველოს სუბტროპიკული ზო­ნის კლი­მა­ტურ-ნი­ად­აგ­ური პი­რო­ბე­ბის და­ხა­სი­ათ­ე­ბა

ტე­ნი­ა­ნი სუბ­ტრო­პი­კუ­ლი რა­ი­ონ­ებ­იდ­ან, გან­სა­კუთ­რე­ბით ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბი აქვს სა­ქარ­თვე­ლოს შა­ვი ზღვის­პი­რეთს, სა­დაც ზამ­თა­რი სით­ბოს მომ­თხოვ­ნი და ნაკ­ლე­ბად ყინ­ვა­გამ­ძლე მრა­ვალ­წლიან კულ­ტუ­რულ მცე­ნა­რე­თა

Read more

სტევია (Stevia Rebaudiana Bertoni)

სტევია თაფლოვანი, ანუ ტკბილი მცენარეა. ის ასტრასებრთა ან რთულყვავილოვანთა ოჯახის წარმომადგენელია, აქვს დაახლოებით 260 ბალახისა და ბუჩქის სახეობა. გავრცელებულია სამხრეთ

Read more

ბამბუკის ძირითადი სახეობები

იაპონური მადაკე (Phuilostachys bambusoides) ღერო სწორი და მაღალია, სიმაღლით მხოლოდ მოსოს ჩამორჩება და 10-12 მეტრს აღწევს, ფესურასთან დიამეტრი 6-7 სმ-ია,

Read more

კა­ტა­ბა­ლა­ხა (Valeriana officinalis)

კა­ტა­ბა­ლა­ხა მი­ეკ­უთ­ვნე­ბა კა­ტა­ბა­ლა­ხი­სებრ­თა ოჯ­ახს. ის მრა­ვალ­წლი­ა­ნი ბა­ლა­ხო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა, მოკ­ლე ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ფე­სვუ­რით და მრა­ვალ­რიც­ხო­ვა­ნი ფეს­ვე­ბით. ღე­რო 2 მეტ­რამ­დე სი­მაღ­ლის იზრ­დე­ბა, და­ღა­რუ­ლია,

Read more