კოინდარი

გამოყენების თვალსაზრისით კოინდარი 3 სახეობით არის წარმოდგენილი: მრავალწლიანი მაღალი-ფრანგული კოინდარი,  მრავალსათიბი კოინდარი, საძოვრის ინგლისური კოინდარი. მრავალწლიანი მაღალი-ფრანგული კოინდარი მაღალი, უხვად

Read more

მზესუმზირას მოყვანის ტექნოლოგია

მზესუმზირას წარმოშობის ადგილი ჩრდილო ამერიკაა, სადაც გავრცელებულია მისი ველური ფორმები. მზესუმზირას კულტივირება პირველად მოახდინეს აქ მცხოვრებმა ინდიელებმა 2-3 ათასი წლის

Read more

მსხვილ­ყვა­ვი­ლა ჟას­მი­ნი

ჟას­მი­ნი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი, მა­რადმ­წვა­ნე ბუჩ­ქია, ზე­თი­სებრ­თა Oleaceae-ს ოჯ­ახ­იდ­ან. ჟას­მი­ნის გვარ­ში ორ­ას­ამ­დე სა­ხე­ობ­აა გავრ­ცე­ლე­ბუ­ლი, მათ შო­რის, რო­გორც ეთ­ერ­ზე­თო­ვა­ნმა, უფ­რო მე­ტი გავრ­ცე­ლე­ბა ტრო­პი­კუ­ლი

Read more

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აგრკლიმატური ზონებისთვის

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს. აღმოსავლეთ საქართველოში სიმინდისთვის სასურველი წინამორბედი

Read more

თესვის წესი, ჩათესვის სიღრმე და ნორმა

თავის დროზე და სწორ თესვას, თესლის ხარისხს და მის ჯიშიანობას მაღალი და ხარისხიანი მოსვალის მისაღებად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ საკუთარი

Read more

საქართველოში გამოყვანილი სიმინდის ჯიშები და მათი მოკლე დახასიათება

საქართველოში სიმინდი XVII საუკუნის II ნახევარში იტალიიდან შემოიტანეს. თავდაპირველად ის დასავლეთ საქართველოში გავრცელდა, სადაც, თითქმის ყველგან, გამოდევნა ადრე იქ გავრცელებული

Read more

მცენარეები რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანენ და რომლებიც ერთმანეთს ნაყოფიერების გაზრდაშიც კი ეხმარებიან

ძველ დროშიც კი ადამიანებმა იცოდნენ, რომელი მცენარეები უნდა დაეთესათ გვერდიგვერდ და რომელი არა. რომელი მცენარეები ვერ იტანდნენ ერთმანეთს და რომელ 

Read more

როდის და როგორ დავრგოთ გადგავრგოთ ვარდი

ვარდების ნერგების შერჩევისას აუცილებლად მძლავრი ფესვთა სისტემის მქონე ძირები უნდა შეარჩიოთ. ეს ბევრად განაპირობებს გრუნტთან მათ წარმატებულ შეგუებას. ამასთან, კიდევ

Read more

პომპელმუსი _ თურინჯი

 პომპელმუსი  (თურინჯი, შედოკი)  (Citrus grandis Osbeck) მარადმწვანე მცენარეა, საშუალოდ 10 მ სიმაღლის იზრდება.  სხვადასხვა ჯიშის პომპელმუსის ნაყოფი ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავდება ზომით, ფორმით,

Read more

ფითრი მკურნალი

ფითრი (Viscum album) მარადმწვანე, პატარა ბუჩქოვანი მცენარეა, ფითრისებრთა ოჯახიდან, რომელიც დატოტვილი, ბურთისებრი ფორმისაა. ნახევრად-პარაზიტია და დიდ ზიანს აყენებს მცენარეს, რომელზეც

Read more