ჟურნალის არქივი

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2012 წელი (არქივი)

 

 

ჟურნლი  „ახალი აგრარული საქართველო“ 2013 წელი (არქივი)       

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართელო“ 2014 წელი (არქივი)

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2015 წელი (არქივი)

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2016 (არქივი)

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2017 (არქივი)

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარაული საქართველო“ 2018 (არქივი)

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2019 (არქივი)

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2020 (არქივი)

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2021 (არქივი)

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2022 (არქივი)

agraruli saq-yda-(9)112.indd

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2023 (არქივი)

Agraruli Agriqula N1(124)-1

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2024 (არქივი)

აგრ საქ. 2024 წ