გამოცემები _ „ახალი აგრარული საქართველო“

ISSN1987-8729 (printed)      ISSN 2960-9771 (online)

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2012 წელი 

 

 

ჟურნლი  „ახალი აგრარული საქართველო“ 2013 წელი      

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართელო“ 2014 წელი

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2015 წელი 

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2016 

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2017 

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარაული საქართველო“ 2018 

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2019 

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2020 

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2021 

 

 

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2022 

agraruli saq-yda-(9)112.indd

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2023 

Agraruli Agriqula N1(124)-1

ჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“ 2024 

აგრ საქ. 2024 წ