ბადრიჯნის გავრცელებული ჯიშები და სახეობები

ბადრიჯანი ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მის სამშობლოდ სამხრეთაღმოსავლეთ ინდოეთი ითვლება, საქართველოში  მეთორმეტე საუკუნიდან იხსენიება. ბადრიჯის თესლი ბრტყელია, მომრგვალო, ღია-ყვითელი

Read more

პომიდვრის მოყვანა ღია გრუნტში 

პომიდორი (Licopersicum esculentum) ერთწლოვანი, ორლებნიანი ბალახოვანი მცენარეა. მიეკუთვნება ძაღლყურძენისებრთა ოჯახს. პომიდვრის კულტურა წარმოშობით სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკიდანაა. პომიდვრის, როგორც ბოსტნეული კულტურის გამოყენებამ ფართო

Read more

შაქრის ჭარხლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

შაქრის ჭარხლის თესლის გაღვივება იწყება 4-5ºC-ზე და აღმონაცენი ჩნდება დათესვიდან 10-20 დღის შემდეგ. მისი ნორმალური ზრდისა და ფოტოსინთეზისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა

Read more

რჩევები პომიდვრის მოვლა-მოყვანის შესახებ – ბარაქა 

მანამ, სანამ პომიდვრის მოვლისა და მოყვანის შესახებ დავიწყებთ უშუალო საუბარს, პირველ რიგში, გამოვყოთ და განვიხილოთ პომიდვრის ვეგეტატიური ზრდის ეტაპები, ესენია: 

Read more

მებოსტნეობა ორგანულ სოფლის მეურნეობაში

ბოსტნეულ კულტურებს ადამიანი უხსოვარი დროიდან იცნობს. მებოსტნეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი რთული დარგია, რაც იმითაა განპირობებული, რომ ბოსტნეული მცენარეების უმრავლესობა წარმოშობილი

Read more

ბოსტნეული კულტურების მყნობა ინოვაციური ტექნოლოგიაა მებოსტნეობაში

მცენარეთა დაცვა და დაავადებათა კონტროლი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. თანამედროვე სოფლის მეურნეობის წინაშე მრავალი პრობლემებია. საგრძნობლად შემცირებულია გენეტიკური

Read more

ხახვნაირი ბოსტნეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ ხახვნაირი ბოსტნეული კულტურების  მოვლა-მოყვანის დროს დასაცავი ძირითადი აგრო-ღონისძიებების ვადები.         ხახვი სამუშაოს დასახელება

Read more

კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

მოცემული რეკომენდაცია დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული კულტურების კულტურების წარმოებისას განსახორციელებელი ძირითადი აგროღონისძიებების ვადები.            

Read more

ტუბერიანი ბოსტნეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

წინამდებარე რეკომენდაცია დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ ტუბერიანი ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანის დროს განსახორციელებელი ძირითადი აგრო-ღონისძიებების ვადები.    კარტოფილი   სამუშაოს დასახელება შესრულების

Read more

გოგრისებრთა ოჯახის ბაღჩეული კულტურების წარმოების ძირითადი აგროვადები

სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ სწორად განსაზღვროთ ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების წარმოებისას განსახორციელებელი ძირითადი აგრო-ღონისძიებების ვადები. კიტრი სამუშაოს დასახელება შესრულების დრო მოხვნა X-XII

Read more