ბოსტნეული კულტურების თესვის, დარგვის და მოსავლის აღების ვადები აგროკლიმატური ზონების მიხედვით

აგროკლიმატური რესურსები ძირითადად განსაზღვრავს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის რაციონალურად განლაგებას და მათ განვითარებას. სოფლის  მეურნეობის რენტაბელობისთვის საჭიროა მინდვრის და უშუალოდ

Read more

ხახვის მოვლა-მოყვანის მოკლე ცნობარი

ხახვისთვის ნიადაგის დამუშავება ტარდება ნიადაგურ–კლიმატური ზონიდან გამომდინარე. ნიადაგის თვისებების, წინამორბედი კულტურების თავისებურებების, ნაკვეთის დასარევლიანების და ეროზიისაგან ნიადაგის დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

Read more

არაქისი/მიწის თხილი_ წარმოების და გამოყენების წესები

არაქისი – მიწის თხილი (Arachis) — პარკოსანთა ოჯახის ბალახოვანი მცენარის გვარია. ცნობილია მისი 15 სახეობა. კულტურული სახეობებიდან გამორჩეულია Arachis hypogaea.

Read more

ნესვის წარმოება სათბურში

ნესვი მიეკუთვნება გოგროვანთა ოჯახს. მისი სამშობლო აზიისა და ამერიკის ტროპიკები და სუბტროპიკებია. სათბურში ნესვი ძირითადად საადრეო მოსავლის მისაღებად  მოჰყავთ. ამისთვის

Read more

ბოსტნეული კულტურების მეთესლეობა

 სოფლის მეურნეობის ყველა დარგში, მათ შორის მებოსტნეობაში და მებაღჩეობაში, მთავარ ამოცანად რჩება წარმოების, სათესი ფართობებისა და უმთავრესად, მოსავლიანობის გადიდება. ამის

Read more

ქართული პომიდორი ბოლო ათწლეულების განმამვლობაში ექსპორტზე პირველად გავიდა

ბოლოს როდის გავიდა ქართული პამიდორი ექსპორტზე ძნელად თუ ვინმე გაიხსენებს. ეს ალბათ ძალიან დიდი ხნის წინათ იყო, თუმცა  ეს კუტლტურა

Read more

საქართველოში კარტოფილის მოყვანის ინოვაციური 3G ტექნოლოგიის დანერგვა იგეგმება

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და კარტოფილის საერთაშორისო ცენტრის (CIP) ორგანიზებით, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გამართულ სემინარზე, კარტოფილის თესლის სავალდებულო სერტიფიცირების საკითხები

Read more

რატომ უყვითლდება კიტრს ფოთოლი, რას იწვევს ტენის სიჭარბე ან სიმცირე, როგორ ვებრძოლოთ დაავადებებს?

რატომ უყვითლდება კიტრს ფოთოლი? კარგია როცა გაქვს ბოსტანი. შეხვალ, დაკრეფ ახალ მწვანილს, კიტრს, პომიდორს, კომბოსტოს…და სალათის ინგრედიენტებიც არია, მხოლოდ სანელებლები

Read more

ბიოაქტივი _ თხევადი ბიოორგანული სასუქი

ბიოაქტივი ორგანული სასუქია, რომელიც წარმოადგენს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კომპლექსს: მცენარეული ღეროვანი უჯრედების ნუკლეოპლაზმურ და ნანო ციტოპლაზმურ ნაერთებს. არ შეიცავს გენმოდიფიცირებულ

Read more

ლობიოს მოვლა- მოყვანის ტექნოლოგია

ლობიოს წარმოშობის ორი კერა არსებობს: ამერიკა და სუბტროპიკული აზია. ამისდა მიხედვით ლობიოს ყოფენ ორ ჯგუფად. აზიური წარმოშობის ლობიო უფრო გავრცელებულია,

Read more